Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski
Data urodzenia: 15 października 1976r.
Liczba urodzenia:3 (30)
Droga życiowa trójki to przede wszystkim wykorzystanie zdolności adaptacyjnych, żywiołowość, dynamizm, inwencja, wyobraźnia. To osoba towarzyska, przyjazna, entuzjastycznie nastawiona do życia. Trójka to również ekstawagancja i nadmierne angażowanie się w sprawy błahe co może rodzić obsesje, z trudem znoszą odpowiedzialność. Bywają lekkomyślne i rozrzutne. W Tarocie odpowiada jej karta Cesarzowa. W astrologii: Jowisz, Wenus i znak Bliźnięta.
Podliczba 3:Twórczość, kreacja, przyjaźń, adaptacja.
Podliczba 0:Prawda, świadomość, zjednoczenie, czystość.
Wibracja przeznaczenia: 3
Życie pełne przygód, wesołe i ze wszech miar pomyślne. Towarzyskie usposobienie i optymizm przysporzą im wielu przyjaciół, nierzadko bardzo wpływowych. Osoby te będą się cieszyły ogromną popularnością i mogą wspiąć się na same szczyty kariery, jeśli zdołają przezwyciężyć pewną lekkomyślność i brak odpowiedzialności, a także skłonności do manipulowania innymi za pomocą swego uroku osobistego. Będą wiele podróżowały i wiodły ciekawe, intensywne życie, ale, aby osiągnąć pełen sukces potrzebują więcej wewnętrznej dyscypliny i umiarkowania.
Kwadrat numerologiczny:
     
  
   
111   
Strzała determinacji
Rok osobisty:2 (11)
Czas niezdecydowania, zmienności, nadania form twórczym zamysłom. Istotne są relacje partnerskie, współpraca, dokonywanie wyborów, rozwiewanie wątpliwości. Przez ten rok prowadzi Cię Księżyc.
Miesiąc osobisty:8
Na pierwszy plan wysuwają się sprawy bezpieczeństwa materialnego, dokonania poważnych operacji finansowych. Miesiąc ten może uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych może być zwodnicze.
Piramida numerologiczna:

  Cykl formujący
do 2000r. (24 l.)
1
  Cykl
produktywny
od: 2001r. do: 2027r. (25 - 51 l.)
6
  Cykl żniwny
po: 2028r. (52 l.)
5
7
11
9
6
Pierwszy punkt zwrotny
rok: 2009 , wiek: 33 l.
Drugi punkt zwrotny
rok: 2018, wiek: 42 l.
Trzeci punkt zwrotny
rok: 2027, wiek: 51 l.
Czwarty punkt zwrotny
rok: 2036, wiek: 60 l.

Punkty zwrotne na osi czasu
1976r.(33 l.) 2009 (42 l.) 2018 (51 l.) 2027 (60 l.) 2036
03-06-2020r. (dziś)
Opis:
- wskaźniki czasu
- okres wpływu cyklu formującego
- okres wpływu pierwszego punktu zwrotnego
- okres wpływu drugiego punktu zwrotnego
- okres wpływu trzeciego punktu zwrotnego
- okres wpływu czwartego punktu zwrotnego. Dla uproszczenia nie podano kolejnych punktów zwrotnych.
Wyzwania życiowe
Wyzwanie główne (1):Odkrywanie własnej indywidualności, samopoznanie, budowanie własnej autonomii. Oznacza potrzebę realizacji przedsiębiorczości.  
I wyzwanie wtórne (5):Potrzeba zrozumienia gdzie są granice własnej swobody, odrzucenie złudzeń, przystosowanie się do zmian, szukanie oparcia we własnym wnętrzu.  
II wyzwanie wtórne (4):Potrzeba stałej i metodycznej pracy. Nauka cierpliwości, zorganizowania, zrozumienia i akceptacji wymagań życia.  
Wyzwania opisują sytuacje które zmuszają nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu, rozwiązania konfliktu czy problemu. Ten swoisty test powtarza się w różnych dziedzinach życia dopóki nie zrozumiemy istoty problemu, mechanizmu pozwalającego na obrócenie wpływu negatywnego na pozytywny.
Cykle życia
Cykl formujący:Określenie własnej indywidualności, nauka niezależności, liczenia na samego siebie, unikalności. Może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie. Nauka zrozumienia, że poziom rozwoju przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy.
Cykl produktywny:Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także społecznych. Sprzyja rodzinie i miłości. Nauka umiejętności adaptacji, akceptacji ludzi i sytuacji takimi, jakimi są. Poczucie bezpieczeństwa. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. Sukces w dziedzinach artystycznych.
Cykl żniwny:Okres spełnienia, podróży, zmian, odkryć. Emerytura, podczas której nie ma czasu na nudę.
Punkty zwrotne
Pierwszy punkt zwrotny:sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące, ale zamknięte w sobie. Nauka samodzielności. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów, nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Trudny okres dojrzewania. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie.
Drugi punkt zwrotny: ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej, często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Jeśli wibrujemy negatywnie - straty są bardzo poważne, rozstania bardzo bolesne, służące ewolucji wewnętrznej, dojrzewaniu wiedzy.
Trzeci punkt zwrotny:życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich, często międzynarodowych. Interesujące doświadczenia, kontakty. Podróże i sukces publiczny. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne - nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek.
Czwarty punkt zwrotny:wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna, choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. Humanitaryzm, aspiracje intelektualne. Negatywnie - obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności.
Punkty zwrotne wyznaczają wyzwania, które nam stawia los. Najlepiej, gdy pokrywają się z liczbą urodzenia - wtedy problemy będą niewielkie.
Krótki opis znaczenia punktów zwrotnych:

Pierwszy dotyczy: wiedza, doskonalenie się, czas specjalizacji
Drugi dotyczy:
Trzeci dotyczy: uniwersalność, ewolucja, potrzeba otwarcia na świat
Czwarty dotyczy: odpowiedzialność, wywiązywanie się się ze swych obowiązków rodzinnych i zawodowych, sztuka

Krótki opis znaczenia liczb:

0 : Prawda, świadomość, zjednoczenie, czystość.
1 : Akcja, realizacja, cel.
2 : Współpraca, dialog, równowaga.
3 : Twórczość, kreacja, przyjaźń, adaptacja.
4 : Twórcza praca, organizacja, wysiłek.
5 : Doświadczenie, ekspansja, zmiany, wolność.
6 : Odpowiedzialność, wrażliwość, rodzina, harmonia.
7 : Dystans, bezpieczeństwo, wiara.
8 : Mistycyzm, władza, siła woli.
9 : Talent, rozmach, otwartość, wizjonerstwo.
Lata pustki:1988 - 1989, 2000 - 2001, 2012 - 2013, 2024 - 2025, 2036 - 2037, 2048 - 2049 
Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez użytkowników portalu. Dziękujemy :)
To jest wersja testowa numerologii. Uwagi, propozycje i komentarze prosimy zostawiać na forum.
   


  
  Reklama:


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności