Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy
Regulamin serwisu Horoskopia (Strona 1 z 5)

Wstęp

Stworzylismy Horoskopię, aby pomagać Użytkownikom w zrozumieniu mechanizmów, które można wykorzystać aby osiągać sukces. Mimo, że prezentujemy interpretacje sprawdzone przez wiele osób, nie mogą być jednakowo skuteczne dla wszystkich. Dlatego nie powinno się bezkrytycznie i bez głębokiej analizy brać wszystkiego, co proponujemy. Interpretacje, które udostępniamy, powinny być szczegółowo analizowane i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie, wprowadzane w życie.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Horoskopia znajdującego się pod adresem internetowym horoskopia.info

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem serwisu jest LUMACOMM POLAND SP. Z O.O., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Orląt Lwowskich 28, zarejestrowaną Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem rejestrowym KRS 0000413130, NIP : 5833150973, REGON : 221620295, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100 zł, opłaconym w całości.

Baza Kont - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Login - adres e-mail Użytkownika w Serwisie, jak został przez niego wpisany przy rejestracji Konta.

Serwis portal Horoskopia działający pod adresem internetowym http://horoskopia.info . Jest to portal prywatny.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi SMS - usługi umożliwiające pobranie/aktywację określonej treści za pomocą SMS Premium Rate (Short Message Service Premium Rate). Opłata za SMS Premium Rate uzależniona jest od cenników Operatorów GSM i Numeru skróconego.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.