Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy
Nazwa: Astrolog

Kod: 514901

Synteza:
Bada wpływ poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych na ?rodowisko ziemskie; okre?la i analizuje zarówno fizyczną, jak i psychiczną sferę zjawisk wywoływanych przez oddziaływanie okre?lonych konfiguracji planetarnych i gwiezdnych w celu uzyskania informacji dotyczących najczę?ciej człowieka - jego zdrowia, psychiki i losu oraz danych przydatnych w innych dziedzinach życia, takich jak meteorologia czy uprawa ro?lin.

Zadania zawodowe:
 • sporządzanie horoskopu urodzeniowego, stanowiącego psychofizyczny portret człowieka w celu samopoznania, okre?lenia pola możliwo?ci i ukierunkowania w życiu;
 • opracowywanie prognozy w zakresie wybranych spraw, problemów, predyspozycji i zdarzeń odnoszących się do jednostki bąd? ogółu, danej chwili, roku lub wieku;
 • udzielanie porad dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak: stan zdrowia, wybór partnera w miło?ci i małżeństwie bąd? interesach, korzystny moment na zawarcie transakcji, wykorzystanie uzdolnień lub możliwo?ci zawodowych.

  Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dawanie wskazań dotyczących osobistego rozwoju wewnętrznego;
 • prowadzenie pracy badawczej i obliczeń statystycznych, przy użyciu współczesnej aparatury, metodologii i terminologii naukowej.
 • Źródło: www.praca.gov.pl


    
    Reklama: