Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy
Astrologia (z gr. "nauka o gwiazdach") - badanie położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi.
Astrologia nazywana jest czasem "wiedzą królewską". Królewsko?ć jej bierze się jednak nie od wyższo?ci nad innymi dziedzinami, lecz z historycznych zaszło?ci. Od początku bowiem nielicznych wówczas astrologów można było znale?ć tylko na dworach królów i władców.

Trochę historii.

W starożytno?ci nie występowało rozróżnienie pomiędzy astronomią a astrologią w dzisiejszym rozumieniu tych pojęć. Astrologia była wówczas wyżej ceniona jako nauka, astronomia była jedynie jej nauką pomocniczą. Mikołaj Kopernik we wstępie do swojego epokowego dzieła "O obrotach" pisze o "Nauce, którzy jedni zowią astrologią, inni astronomią, a wielu spo?ród starożytnych szczytem matematyki". Dopiero usunięcie w XVIII w. katedr astrologii na uniwersytetach (m.in. na UJ) zepchnęło ją do roli gazetowej pseudonauki. Dotąd była uważana często za ukoronowanie wszelkiej wiedzy.
Astrologii używano przede wszystkim do prognozowania pogody oraz wyznaczania szczę?liwych dni. Większe przepowiednie, je?li były trafne, przynosiły sławę i bogactwo. Nietrafione niejednokrotnie kończyły się ?miercią astrologa. Stąd astrolodzy dbali o to by były dostatecznie niejasne i pozostawiające jak największą możliwo?ć interpretacji.
Pierwotnie uważano, że ciała niebieskie reprezentują na niebie władców ziemskich. W pierwszym tysiącleciu przed n.e. ugruntował się pogląd związany z wróżbiarstwem, że indywidualne losy władców mogą być odczytane z położenia ciał niebieskich. Powstał zodiak.

Trochę teorii.

Nie istnieje jeden spójny system astrologiczny. Można jednak wyróżnić pewne stałe cechy wielu jej odmian. W astrologii znaczenie mają wszystkie znane planety Układu Słonecznego oraz Słońce i Księżyc, znaczenia mają także tzw. domy, których jest dwana?cie. Każdy obiekt w okre?lonym czasie znajduje się w jakim? znaku zodiaku. Dlatego horoskop każdego człowieka jest bardzo indywidualny i rzadko zdarza się, aby kto? miał większo?ć planet w jednym znaku. Każdą planetą włada jaki? znak lub kilka znaków, więc dana planeta najsilniej oddziałuje na człowieka, gdy znajduje się w takim znaku.
Powszechnie przyjmuje się, że najważniejsze jest Słońce, niektórzy astrolodzy za najważniejszy uznają ascendent, który jest pierwszym domem i zmienia się codziennie co dwie godziny; pewne znaczenie ma także medium coeli.
Z tego powodu do okre?lenia horoskopu konkretnej osoby niezbędna jest data i dokładna godzina z minutami, a także miejsce urodzenia.

Przykładowo, osoba, mająca Słońce w skorpionie, je?li w tym znaku będzie znajdował się także rządzony przez skorpiona Pluton, będzie mogła zostać uznana za typowego przedstawiciela tego znaku; je?li Pluton znajdzie się w innym znaku, pewne cechy skorpiona zostaną w ten sposób zniwelowane.

W astrologii występują cztery żywioły, żywioł powtarza się zawsze co trzy znaki.

Pierwszym żywiołem, gdyż od niego zaczyna się rok astrologiczny, jest ogień, do którego zalicza się po kolei znak barana, lwa i strzelca,
Pó?niej następuje żywioł ziemi, do którego zalicza się byka, pannę i koziorożca.
Następnym jest żywioł powietrza, do którego zalicza się bli?nięta, wagę i wodnika.
Kolejny to żywioł wody, do którego zalicza się raka, skorpiona i ryby.

Współczesna astrologia.

Rozpowszechnienie horoskopów w mass mediach, a zwłaszcza w popularnych tygodnikach jest znaczące. Wpływa ona czasami na politykę (z rad astrologów korzystali m.in. Adolf Hitler i Ronald Reagan).

Z drugiej jednak strony, astrologia jest uznawana za pseudonaukę i z tego tytułu podlega marginalizacji w życiu publicznym. Współcze?ni astrolodzy w mniejszym stopniu zajmują się w związku z tym prognozowaniem wydarzeń, a większy nacisk kładą na analizę osobowo?ci, jako pewnego rodzaju doradcy życiowi.

Dnia 20 marca, głównie w Stanach Zjednoczonych, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Astrologii. Data ta związana jest z wej?ciem Słońca do znaku Barana, co w astrologii jest uważane za początek nowego roku.
Źródło: Wikipedia


  
  Reklama: