Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » Wskaźniki zawodu - profesji w horoskopie
Idź do strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
« poprzednia | następna »
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

Tykasia  (30)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:03 25-03-2010


1437

Cytat:  kama :
> Cytat:  walter :
> > Cytat: kama :
> >
> > > Ha,ha,ha...u mnie nie ma kogo szpiegować..., same starowinki na
> > > piętrze...w kościele siedzą i zdrowaśki klepią
> >
> > Może proboszcz co kapnie ,jak im emerytury podliczysz i porównasz
> z
> > tacą ....robota na całe lato, w chłodzie byś se siedziała
> Noo,jak se płeć zmienię...bo bab w KK nie uświadczysz
> Chyba,że na farze...jako gosposia
Dziewczyno a ty wiesz jaka to fucha jest


Lillith  (41)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:03 25-03-2010


723

cholera, ja też zawsze kłamstwo wyczuję albo odkryję - na zasadzie że ma ,,krótkie" nóżki ...


kama  (49)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 25-03-2010


771

Cytat:  Tykasia :
> Cytat:  kama :
> > Cytat:  walter :
> > > Cytat: kama :
> > >
> > > > Ha,ha,ha...u mnie nie ma kogo szpiegować..., same starowinki
> na
> > > > piętrze...w kościele siedzą i zdrowaśki klepią
> > >
> > > Może proboszcz co kapnie ,jak im emerytury podliczysz i porównasz>
> > z
> > > tacą ....robota na całe lato, w chłodzie byś se siedziała
> > Noo,jak se płeć zmienię...bo bab w KK nie uświadczysz
> > Chyba,że na farze...jako gosposia
> Dziewczyno a ty wiesz jaka to fucha jest
Gęby wypaliłoby księżulkom po moim pikantnym żarciu


Lillith  (41)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 25-03-2010


723

to może krótsze kazania by dawali
scorpioo  (14)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 25-03-2010


324

Cytat:  Lillith :
> to może krótsze kazania by dawali ......bo pić to już więcej nie mogą


Lillith  (41)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 25-03-2010


723


viola  (52)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 25-03-2010


1060

a moze za profesję odpowida poczciwy Saturn?

Saturn w I domu – poważne i formalistyczne podejście do wykonywanej pracy, zawody, w których wywieranie presji i narzucanie własnego zdania, oraz egzekwowanie poważania i szacunku, grają pierwszorzędną rolę, stanowiska kierownicze, praca nauczyciela, strażnika miejskiego, policjanta, dozorcy, portiera

Saturn w II domu – majątek powiększany dzięki systematycznej i metodycznej pracy, praca kasjera, bankowca, pracownika budowlanego, księgowego, wsparcie finansowe ze strony osób posiadających wpływy i wartościowe znajomości, lub zajmujących eksponowane stanowiska

Saturn w III domu – zawody wymagające skrupulatności, dobrej koncentracji, zdolności matematycznych, umiejętności szybkiej syntezy i głębokiej analizy, talent literacki, umiejętne operowanie słowem i myślą, praca z tekstami, dokumentami, księgozbiorami, zbieranie danych statystycznych, lub marketingowych

Saturn w IV domu – silny wpływ życia rodzinnego na karierę zawodową, współpraca zawodowa z członkiem najbliższej rodziny, zarządzanie, lub obrót nieruchomościami, praca w branży budowlanej, rolnictwie, rzemiośle, powolne, ale konsekwentne zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej, produkcja artykułów gospodarstwa i wyposażenia domowego

Saturn w V domu – dochody pochodzące z osobistej twórczości, realizowanej długoterminowo, według dokładnie ustalonego planu działania, praca związana z dostarczaniem rozrywki intelektualnej, organizowaniem środowisk o wspólnych zainteresowaniach, spekulacja nieruchomościami, dochody z hazardu, inwestycji giełdowych

Saturn w VI domu – praca jako instruktor BHP, kontroler jakości produktów, lub usług, zajęcia zawodowe, wymagające wysiłku umysłowego i zdolności do analitycznego myślenia, efekty pracy wzbudzające szacunek i uznanie wśród współpracowników i przełożonych, powodzenie zawodowe związane ze stabilnym miejscem pracy, stałym samodoskonaleniem, oraz długofalowym i przemyślanym działaniem

Saturn w VII domu – praca zawodowa związana z nadzorowaniem grup pracowniczych, realizujących wspólne przedsięwzięcia, wymagające dużego nakładu pracy i poświęcenia odpowiednio dużej ilości czasu roboczego, długoterminowa współpraca w ramach spółek i innych, jasno i konkretnie określonych, układów gospodarczych

Saturn w VIII domu – zarządzanie własnością innych ludzi, praca w instytucjach policyjnych, dochodzeniowych, zajmujących się poszukiwaniami, lub eksploatacją bogactw naturalnych, administrowanie spadkami, nieruchomościami, posiadłościami ziemskimi, prowadzenie finansów dużej firmy

Saturn w IX domu – ambicje tworzenia i popularyzowania własnych poglądów i systemów wartości, mających źródło w kanonach religijno – filozoficznych, praca w instytucjach współpracy z zagranicą, w firmach zajmujących się eksportem towarów, lub usług, etat w instytucie naukowym, lub na wyższej uczelni

Saturn w X domu – praca polegająca na oddziaływaniu autorytetem, dbanie o prestiż i wizerunek firmy, instytucji, partii politycznej, możliwość zajmowania eksponowanego stanowiska, piastowania wysokiego urzędu, pełnienia ważnej roli w życiu politycznym, społecznym, wysoka pozycja zawodowa, zdobyta dzięki uporowi i mozolnej pracy

Saturn w XI domu – ambicje realizowane w szeroko pojętej działalności społecznej, przewodzenie grupom ludzi, wspierających się w realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć, przyjaźnie z osobami odgrywającymi znaczącą rolę w środowiskach artystycznych, organizacjach pozarządowych, inicjatywach społecznych, protekcja ze strony osób wysoko postawionych

Saturn w XII domu – funkcje kierownicze pełnione w instytucjach zamkniętych, organizacjach działających niejawnie, praca w laboratoriach, szpitalach, więzieniach, zakładach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej, dochody uzyskiwane w sposób nietypowy, często przypadkowy, niezamierzony, lub nielegalny


Tykasia  (30)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
21:03 25-03-2010


1437

Cytat:  viola :
> a moze za profesję odpowida poczciwy Saturn?
>
>
>
>
> Saturn w IV domu – silny wpływ życia rodzinnego na karierę
> zawodową, współpraca zawodowa z członkiem najbliższej rodziny,
> zarządzanie, lub obrót nieruchomościami, praca w branży budowlanej,
> rolnictwie, rzemiośle, powolne, ale konsekwentne zdobywanie kolejnych
> szczebli kariery zawodowej, produkcja artykułów gospodarstwa i
> wyposażenia domowego
>
No i chyba jednak mój saturn powinien sie przenieśc do 4d jednak-a asc do strzelca-ani nie wygladam ani nie czuje sie kozą


viola  (52)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
21:03 25-03-2010


1060

ale i Pluton swoje wpływy na inklinacje ma

Pluton w I domu – władcza osobowość, wywieranie stałej presji na najbliższe otoczenie zawodowe i rodzinne, dominacja nad współpracownikami, napięte stosunki z przełożonymi, wykazywanie się skutecznością, sprytem i wnikliwą analizą przy rozwiązywaniu zagadnień zawodowych, kierowanie zespołem pracowników, pasja, nonkonformizm i indywidualizm, przy wypełnianiu obowiązków zawodowych

Pluton w II domu – zajęcia zawodowe podporządkowane potrzebie gromadzenia dóbr materialnych, powiększania zasobów ziemi, surowców, nieruchomości, środków pieniężnych, majątek zdobyty własną, wytrwałą pracą, dochody z oprocentowanych pożyczek, lokat, inwestycji kapitałowych, prowadzenie lombardu, kantoru, praca kasjera

Pluton w III domu – praca polegająca na wyszukiwaniu informacji, wydobywaniu z nich ukrytych treści, lub dodatkowego znaczenia, praca historyka, badacza dawnych obyczajów, archeologa, archiwisty, dziennikarza śledczego, wywiadowcy gospodarczego, analityka finansowego, komentatora wydarzeń społecznych i politycznych, kuratora społecznego, instruktora harcerskiego, wykładowcy w akademii wojskowej

Pluton w IV domu – udział w prowadzeniu rodzinnej firmy, działalność oparta na odziedziczonych zasobach produkcyjnych, lub majątkowych, eksploatacja kopalin, zainteresowanie geologią, górnictwem, praca w rafineriach, przedsiębiorstwach poszukiwawczo – wydobywczych, praca strażnika, stróża, dozorcy, praca w fimach ochroniarskich

Pluton w V domu – związek z przemysłem rozrywkowym, występami estradowymi, projektowaniem ubiorów, pokazami mody, związek z produkcją filmów, lub czasopism erotycznych, twórczość oparta na inspiracjach seksualnych, tworzenie aktów, wykorzystywanie w pracy twórczej prowokacji, lub tematów tabu, majątek pochodzący ze spekulacji

Pluton w VI domu – zainteresowanie medycyną, chirurgią, neurofizjologią, praca w szpitalach, przychodniach, uzdrowiskach, stacjach epidemiologicznych, laboratoriach medycznych, instytutach kontroli czystości i ochrony środowiska naturalnego, przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, oczyszczalniach ścieków, zakładach utylizacji odpadów, firmach zajmujących się recyklingiem

Pluton w VII domu – kontakty zawodowe z osobami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości, policji, wojsku, korzystanie z poufnych informacji na temat strategii działania, lub technologii konkurencyjnych firm, udział w związkach, lub stowarzyszeniach kultywujących tradycyjne wartości, mających swoje korzenie w odległej przeszłości, lub zajmującymi się ukrytymi zdolnościami ludzkiego umysłu, wymagający, oraz dominujący w spółkach, lub związkach, partnerzy, oraz wspólnicy

Pluton w VIII domu – działalność zawodowa związana z manipulacją zachowaniem całych grup społecznych, kariera wojskowa, urzędnicza, zarządzanie dużymi zasobami pieniężnymi, praca notariusza, adwokata, psychologa, urzędnika bankowego, policjanta, powiernictwo tajemnic, sprawowanie pieczy nad archiwami firmy, urzędu, organizacji społecznej, lub politycznej

Pluton w IX domu – praca w centralach handlu zagranicznego, czerpanie korzyści finansowych z firm, lub posiadłości zagranicznych, praca za granicą, umiejętność przystosowania się do zagranicznych warunków pracy i specyfiki środowiska społecznego, współpraca z korporacjami międzynarodowymi, kariera badacza, odkrywcy, podróżnika, geografa, reportera

Pluton w X domu – możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej dzięki umiejętnemu postępowaniu z ludźmi, przemyślana strategia dobierania współpracowników, kariera zawodowa oparta na majątku rodzinnym i technologiach produkcyjnych wypracowanych przez rodzinię, kariera w służbach mundurowych, stanowisko w banku, lub innej instytucji zarządzającej finansami, odpowiedzialnośc za powierzone aktywa, lub tajemnice firmowe

Pluton w XI domu – działalność społeczna, prowadzona równolegle z karierą zawodową, kontakty z osobami prowadzącymi nowatorskie projekty biznesowe, pozycja przynosząca wpływ na kierunki rozwoju środowisk społecznych, grup twórczych, stowarzyszeń, ruchów społeczno – politycznych, protekcja ze strony osób pragnących pozostać w cieniu głównych wydarzeń

Pluton w XII domu – trudności w uporządkowaniu dążeń i wytyczeniu konkretnej ścieżki rozwoju zawodowego, niekorzystny wpływ wydarzeń społecznych i politycznych na sytuację zawodową, uwikłanie w problemy niepozostawiające możliwości manewru, praca w instytucjach posługujących się przymusem administracyjnym, sądach, więziennictwie, policji, aparacie skarbowym


Lillith  (41)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
21:03 25-03-2010


723

no też można powiedzieć że się zgadza ( Saturn w VII domu ) bo w pracy ze względu na stanowisko mam ... jakby to powiedzieć ... pieczę nad ludźmi ze mną pracującymi dużo roboty papierkowej i bardzo pracochłonnej oraz długo pracuję w tej firmie - właśnie ze względu na super stosunki ze współpracownikami


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności