Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » DOMY ASTROLOGICZNE
Idź do strony: 1, 2
« poprzednia
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:01 24-01-2011


374

ZNACZENIE DOMÓW W HOROSKOPIE KONTAKTOWYM

Na podstawie Roberta Handa opracowała Margot Graham
Jest ono podobne do znaczeń w horoskopach konwencjonalnych, lecz trzeba je przystosować do sytuacji dwóch osób. Np. X dom: „kariera” nie, lecz „status”, „cel” – tak. Jest jednak specyficzna różnica: z powodu istnienia dwóch midpunktów (szczególnie, gdy planety w obu horoskopach natalnych są bliskie opozycji - 1500 – 1800), analizować należy oba domy leżące naprzeciwko siebie. Stąd można uznać, że mamy raczej sześć par domów niż 12 oddzielnych. Lecz gdy w jakiejś parze jeden z domów jest zdecydowanie silniejszy, wracamy do tradycyjnej idei 12 domów.

Znaczenie domu zmodyfikowane jest przez obecność w nim planet. Opisy, które nastąpią, nie biorą tego na razie pod uwagę.I dom

Jest to „persona” relacji, wskazuje, jaki rodzaj wrażenia para osób wywiera na otoczeniu, w jakim stopniu postrzegane są one jako całość, niż jako dwa indywidua. X dom przedstawia, czym relacja rzeczywiście jest, I natomiast to wrażenie, a nie stan faktyczny. Np. silny I dom wskazuje możliwość, że jest to związek na pokaz a nie, że posiada rzeczywistą treść. Tym niemniej jest to zawsze związek znaczący. Jak każdy dom narożny, I dom nadaje większą wagę obecnym w nim planetom.II dom

Może działać na dwóch planach:

1. Wskazuje rolę, jaką grają w tej relacji systemy wartości, w jakim stopniu te osoby podobnie wartościują rzeczy lub idee. Gdy zawiera on trudne aspekty, szczególnie do marsa lub plutona, to nieporozumienia dotyczące systemów wartości mogą być źródłem konfliktu. Aspekty pozytywne wskazują na podobieństwa systemów wartości, co utrwala związek.

2. Odnosi się do finansów i stanu posiadania. Lecz nie wszystkie pary uwikłane są w posiadanie wspólnych dóbr materialnych. Gdy sytuacja ta nie występuje, gra rolę tylko pierwsze znaczenie.

Uwaga: Znaczenia II dom – finanse własne, VIII dom – finanse partnera lub dziedziczone, nie mają tu zastosowania, ponieważ finanse są traktowane jako wspólne (nie można rozróżnić, która osoba jest którą). Viii dom kontaktowy ma inne znaczenie zasadnicze, o sprawach finansowych (lub systemach wartości) mówi mniej, tylko jako dodatkowa informacja.


III dom

W zasadzie ma to samo znaczenie, co tradycyjnie: komunikacja między osobami, rutyna codziennego funkcjonowania, krewni. Zakłócenia w III domu to brak komunikacji, co jest zawsze problemem przy bliskości kontaktów. Jest to dom umysłu niższego. Często ludzie nie są w pełni świadomi swych nawykowych postaw i zachowań, takich jak: nawykowe wzory myślenia, opinie, które nie są kwestionowane i sprawdzane, rutyna codziennych czynności, itp. Czy będzie to stałym źródłem konfliktów, czy podstawą dobrego dopasowania? Związek z silnym III domem powstaje zwykle z powodu dużej zgodności umysłowej: osoby te lubią ze sobą rozmawiać i wymieniać idee. Jednakże w bliskich związkach osobistych ta wymiana umysłowa może stać się substytutem głębszego, emocjonalnego porozumienia, brak którego może stać się problemem. W innych wypadkach związek z mocnym III domem jest bardzo dobry.


IV dom

Są to podstawowe korzenie relacji, zarówno dosłownie jak i w przenośni. Jako umysłowe i emocjonalne zaplecze, wynikające z podobnego sposobu wykonania (background). Jest to więcej, niż dom w sensie dosłownym. Wiele par nie posiada go w tym sensie, a jednak ich IV-domowa relacja jest bliska i ważna. Jest to dom narożny, co ma dodatkowy walor. Silny IV dom wskazuje na głębię poczucia wspólnoty (mimo, że nie musi być to widoczne na powierzchni), na ukrytą zgodność podstawowych cech emocjonalnych i psychicznych, dzielenie ze sobą najskrytszych problemów. Zakłócenia w IV domu to negatywne zjawiska w życiu domowym (jeżeli takowe istnieje), lub na najgłębszych poziomach porozumienia.


V dom

Posiada wiele podobieństw do konwencjonalnego znaczenia: romanse, dzieci (o ile jest to odpowiednie), twórczość, samoekspresja. To ostatnie jest tu sprawą kluczową. Dom ten mówi, w jakim stopniu obie te osoby będąc razem, mogą być sobą w szczery i naturalny sposób. Czasem ktoś usiłuje zachowywać się w sposób, o którym myśli że jest oczekiwany przez drugą osobę, nie będąc sobą. Gdy gra pozorów kończy się, prawda wychodzi na wierzch i związek może się rozpaść. V dom oznacza możność bycia sobą w obecności tej drugiej osoby, co – mimo że nie jest łatwe – w dobranym związku nie powinno być wysiłkiem. W „idealnym” związku każda strona powinna móc być sobą i czuć, że jest to akceptowane i naturalne. Gdy V dom działa bez zgrzytów (smoothy), łatwo cieszyć się swą wzajemną obecnością. Przy złych aspektach przeciwnie. Silny V dom to związek pozwalający na autoekspresję: obie strony cieszą się sobą nawzajem, a każda osoba może być przy tym sobą. Nie chodzi tu o realizację jakiegoś wspólnego celu, o tworzenie zespołu lub układu partnerskiego, stąd nie jest najlepsze dla ludzi, którzy mają potrzebę stworzenia jakiejś całości, jak na przykład małżeństwo. Dwoje ludzi jest razem, lecz pozostają indywidualnościami. Nie ma sztywnego podziału ról, jednak nie dostarcza to zazwyczaj dostatecznej stabilizacji (staying power) dla długotrwałego partnerstwa.


VI dom

Przedstawia realne przeszkody, obowiązki i odpowiedzialności. Każdy związek ma pewne ograniczenia i zobowiązania do wypełnienia. Zazwyczaj nie stanowi to powodu do zmartwień. Obowiązki stają się problemem, gdy są głównym tematem i celem istnienia związku, nie pozostawiając swobody dla samoekspresji, o jakiej mówi VI dom. Gdy VI dom jest silny, ludzie widzą swój związek jako obowiązek do wypełnienia, a nie jako przyjemność. W związkach profesjonalnych zadania i zobowiązania i tak muszą być wypełnione, nie jest to więc problemem. W związkach osobistych natomiast które z założenia powinny być dobrowolne i pozwalające na niewymuszone zachowania, może to osłabiać więź. Tylko gdy zewnętrzne okoliczności skłaniają do wykonania jakiejś pracy, silny VI dom jest korzystny. Przykład: dwóch kosmonautów amerykańskich ma słońce w VI domu. Gdy osoby te i w horoskopach indywidualnych wykazują silne poczucie obowiązku, wtedy obowiązek wspólny nie może być postrzegany jako zbyt wielki ciężar. Sprawy zdrowia nie mają w VI domu zastosowania.


VII dom

Jest to dom osobistych, intymnych, partnerskich układów (spotkań). Gdy cały horoskop kontaktowy jest korzystny – silny VII dom mówi, że każdy układ partnerski, włączając małżeństwo, może przetrwać. Silny i dobrze aspektowany dom VII nie jest absolutną koniecznością dla stworzenia małżeństwa lub dobrego układu zawodowo-partnerskiego, lecz pomaga i utrwala więź.

Przy silnym siedmiodomowym związku, dwoje ludzi myśli o sobie jako o jedności, jako o „my” czy „nas”. Nie jest to sprawa cieszenia się czyimś towarzystwem, tak jak w przypadku silnego V domu, oni uzupełniają się i tworzą zwartą całość.

Silny VII dom przy złych aspektach nadal będzie układem bliskim, lecz ludzie mogą być wrogami lub przynajmniej współzawodnikami (jest to również dom otwartych wrogów).

Silny VII dom kontaktowy nie gwarantuje małżeństwa nawet, gdy ludzie ci się kochają, lecz będą oni myśleć o sobie jako o jedności, możliwe że się pobiorą, lub przynajmniej będą razem mieszkać.

Przy dobrych aspektach jest to także korzystny układ dla kontaktów takich jak: pacjent-lekarz, pacjent-psychoterapeuta, klient-astrolog, klient-prawnik.


VIII dom

W tradycyjnej astrologii jest to dziedzina wspólnej własności z partnerem lub własności, którą on wniósł do związku.

W horoskopie kontaktowym nie możemy rozróżnić, który partner jest który, cały „stan posiadania” obu stron traktowany jest łącznie i mówi o nim przede wszystkim II dom kontaktowy, lecz trzeba również brać pod uwagę VIII dom. Oprócz tego VIII dom kontaktowy ma także inne znaczenie: jest to dom śmierci, lecz nie oznacza ona tylko śmierci ciała fizycznego. Dom ten mówi o ustępowaniu starego porządku i tworzeniu się nowego, o transformacji, odradzaniu się na nowo.

Silny VIII dom może oznaczać wielkie uwikłanie w sprawy własności, lecz bardziej prawdopodobne jest, że oznacza związek o wielkim znaczeniu, który przyniesie wielkie zmiany w życiu tych dwojga ludzi, związek ten będzie miał duże znaczenie szczególnie na poziomie psychicznym. Gdy spotkamy silny ósmodomowy horoskop kontaktowy (np. Beatles), zwracajmy uwagę na podwójną naturę tego domu: mogą przejawiać się cechy pierwszego jak i drugiego poziomu lub obu naraz.


IX dom

Oznacza ogólny pogląd na świat tych dwóch osób. Często używa się tu określenia „rozszerzanie się świadomości”, gdyż związek o silnym IX domu kontaktowym zwykle poszerza światopogląd obu tych osób. Spotykają się one dzięki sobie nawzajem z nowymi ideami i zmuszone są poszerzyć spectrum dostrzeganych dotąd możliwości. Ponieważ jest to dziedzina idei i świadomości, ludzie ci kontaktują się ze sobą na bardzo wysokim poziomie. Mogą rzeczywiście się rozumieć i dzielić swoje punkty widzenia. Wymiana idei gra wielką rolę, dużo wysiłku wkłada się w zrozumienie drugiej strony. Trudne aspekty, szczególnie od Saturna, mogą odwrócić sytuację tak, że trudności i niepowodzenia w komunikacji stają się głównym czynnikiem osłabiającym związek. Podobnie inne planetarne układy, szczególnie Mars i Pluton, mogą wprowadzać konkurowanie (współzawodniczenie) ze sobą na poziomie intelektualnym i wywołują wielki sprzeciw wobec poglądów drugiej osoby. Pewne jest, że silny IX dom wskazuje na relację intelektualną.


X dom

Oznacza to samo, co w konwencjonalnych horoskopach urodzeniowych, jednakże „kariera”, o ile nie jest to związek profesjonalny, nie ma tu zastosowania. Lecz nawet w horoskopach natalnych dom ten ma znaczenie głębsze: mówi o rozwoju jednostki jako indywiduum i o sposobie osadzenia swej niepowtarzalnej osoby w świecie, o statusie społecznym i „reputacji”, opinii o sobie w świecie. Mówi także o kierunku czyjejś ewolucji i o głównych wydarzeniach w toku tego procesu. Wszystko to stosuje się także do horoskopu kontaktowego, szczególnie niepowtarzalność (unikatowość, specyfika) i ewolucyjny cel tego związku, i to zarówno dla tych osób jak dla świata zewnętrznego.

Silny X dom mówi o kierunku, w jakim zmierzamy – często spotkanie drugiego człowieka pomaga znaleźć cel i kierunek swojego życia.

Związek o silnym X domu kontaktowym nie jest prawdopodobnie związkiem profesjonalnym. Wykonywany zawód jest tylko pierwszym wskaźnikiem kierunku życia i jest zwykle sprawą przecenianą. To co robi się, aby zarobić na życie, może mieć mało lub nawet nie mieć nic wspólnego z centralnym celem życia, szczególnie w horoskopach kontaktowych. Głównym tematem jest tu świadomość celów do jakich się zmierza, wspólne plany, które prawdopodobnie nie zostaną realizowane, gdyż są one rzeczywistą intencją powstania związku między tymi osobami. Ideały i nadzieje odnoszą się raczej do XI domu kontaktowego.


XI dom

Jest to dom przyjaźni. Gdy jest silny, nie ogranicza związku między ludźmi jedynie do przyjaźni, lecz pomaga im być w przyjaźni, cokolwiek razem robią. Jest to szczególnie ważne w związkach seksualnych – kochankowie, którzy mają silny XI dom będą również przyjaciółmi. Biznesmeni z silnym XI domem będą tak samo partnerami zawodowymi jak przyjaciółmi. Silny XI dom jest doskonały dla par małżeńskich. Jest to również dziedzina nadziei i życzeń: dobrze aspektowany XI dom daje związkowi silne poczucie wspólnie podzielanych ideałów, poszukiwania tego samego w życiu.

Trudne aspekty, szczególnie z Saturnem, przynoszą konflikty ideałów lub ograniczają relacje do czysto zawodowej lub czysto seksualnej, bez poczucia przyjaźni. W każdym przypadku para z silnym XI domem jest w stanie dzielić ze sobą znaczną część swego życia.


XII dom

Znaczenie podobne jak w horoskopach natalnych, jednakże warto ustalić je w nieco inny i nowy sposób. Zasadniczo jest to dom represjonowanych (tłumionych) myśli, myśli, które kiedyś zostały wyeliminowane ze świadomości, ponieważ umysł zdecydował się nie zajmować nimi. Dom ten również jasno wskazuje na czynniki zewnętrzne, które spowodowały, że myśli te zostały stłumione. Tradycyjne znaczenie dotyczące szpitali, więzień i innych miejsc odosobnienia nie ma tu jednak zastosowania. Problem z represjonowanymi myślami istnieje, ponieważ powodują one nieświadomie motywowane działania, które są szkodliwe zarówno dla jednostki jak i dla związku. Działania te są automatyczne, często nieodpowiednie dla istniejącej sytuacji i raczej niszczą, niż pomagają związkowi.

W związku o silnym XII domu obie strony robią wiele rzeczy nie mających znaczenia i sensu względem tego co rzeczywiście się dzieje między nimi. W rezultacie powtarzają swoje wzory zachowań automatycznie, podczas gdy powinni przeprowadzić świadomą, dogłębną ich ocenę i analizę. Lecz nawet gdy para robi wielki wysiłek, aby rozwiązać swoje problemy świadomie i otwarcie, często więcej jest sytuacji, które są brutalne, ostre, zbyt osobiste i ciężkie do psychicznego wytrzymania, niż większość ludzi może znieść w swym życiu prywatnym. Jeżeli ludzie mogą wytrzymać taki związek – dobrze. Małżeństwo jednak w przypadku silnego XII domu nie jest polecane.

Są ludzie, którzy odnoszą korzyści z intensywnych codziennych psychicznych utarczek. Są tacy, których nieśmiałe zachowania pasują do siebie tak dokładnie, że są sobie niezbędni, bez względu na to, jak nieszczęśliwymi się być wydają. Są to jedne z najtrudniejszych związków, lecz nie można ich odrzucać całkowicie.ASCK – początek I domu kontaktowego nie pokrywa się z midpunktem dwóch Ascendentów natalnych. Ten ostatni – ASC kontaktowy – ma znaczenie jako wrażliwy punkt horoskopu, który może być aspektowany przez planety.

1. Każda planeta w koniunkcji lub opozycji do ASC kontaktowego zyskuje na znaczeniu i sile.

2. Aspekty do ASC kontaktowego mówią o tym, jak energie wytwarzane przez wzajemny związek wpływają na obu partnerów.

ASC kontaktowy nie zawsze lokuje się w I domu, może wypaść w dowolnym punkcie od XI do II domu, zależnie od tego jak różni się szerokość geograficzna horoskopu kontaktowego od szerokości geograficznej miejsc urodzenia.

Pozycja ASC kontaktowego mówi o rodzaju wpływu wywieranego przez tę parę w świecie zewnętrznym, lecz nie jest ona tak ważna jak pozycja Słońca lub Księżyca.

W dalszym ciągu książki ASC kontaktowy traktowany będzie jako oś, linia biegnąca w poprzek horoskopu, łącząca ASC kontaktowy z DSC kontaktowym. Łącznie oba te punkty oznaczają całkowitą wymianę energii między dwoma osobami a światem zewnętrznym.


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:01 24-01-2011


374

http://arsscripti-2.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=49


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
14:01 25-01-2011


374

SŁOŃCE W DOMACH

I DOM
Gdy zły aspekt szkodnik rzuci - później zaś tranzytem wróci
Różnorakie przypadłości - będą gnębić nas w starości,
A kondycja lada jaka - w życiu cechy da zdechlaka.
Gdzie stan dobry lub neutralny - tam charakter nie banalny.

II DOM
Zwykle duży ma majątek - w drugim polu swój początek.
I niejeden co był w nędzy - tutaj doszedł do pieniędzy.
Miejmy jednak za regułę - że Słońce jest bardzo czułe.
Gdy złe kąty je obsiadły - cała forsa pójdzie w diabły.

III DOM
Sprawy intelektualne - jak najbardziej są realne.
Władza, piśmiennictwo, listy - gładki styl i mowa giętka
Dla ... jawna chętka - Słońce tutaj wielostronne
Dla tysiąca rzeczy chłonne.

IV DOM
Choć to czasem nieporęczne - ważne życie jest wewnętrzne.
Różne budzą się nas przyczyny - przywiązanie do rodziny.
Z tego zaś już jest gotowe - skrępowanie zawodowe.
Inni z rodzinnej miłości - hołdują tradycyjności,
Często bywa dostrzegalny - życia styl patriarchalny.

V DOM
Nasz stosunek do miłości - źródłem zmartwień lub radości.
Dalej : teatr, wychowanie - sporty, hazard, nauczanie,
Gry, zakłady, spekulacje - mają tu lokalizację.
Także nie - lub naturalne - wymagania seksualne.

VI DOM
Człowiek tyra całe życie - nieraz śniąc o dobrobycie.
Samodzielny nie da rady - zda się tylko na posady.
Zwykle mało jest aktywny - kontakt z życiem trochę sztywny.
Także miewa się czasami - bliższą styczność z chorobami.

VII DOM
Miejsce to jest idealne - gdy sprawy matrymonialne.
Także droga wiedzie tędy - do wspólników, na urzędy.
Słońce w siódmym zwykle budzi - pociąg do solidnych ludzi.
Człowiek chce też mieć znaczenie - w górę pójść u bliźnich w cenie.

VIII DOM
Nieraz tak się dziwnie składa - że nam władza w ręce wpada.
Czasem posąg kogoś czeka - spadek zjawi się z daleka.
Lecz aspekty zbyt zawistne - są dla zdrowia niekorzystne.
Wzbudza też zaciekawienie - śmierć, zaświaty i cierpienie.

IX DOM
Często nas zajmują liczne problemy filozoficzne.
Wielu pragnie naukowe - wykształcenie mieć fachowe.
Sprawy z dalekiej przeszłości - widzi się w teraźniejszości.
Lecz niejeden bankrutuje - kiedy się zbyt pewny czuje.

X DOM
Położenie na zenicie - dyskontuje się sowicie.
To co jest zaplanowane - bywa urzeczywistniane.
Często widać już w młodości - blask dystynkcji i godności.
niejednemu znów się zdarza - że odstawia dygnitarza.

XI DOM
Miła przyjaźń jest i bliska - z ludźmi już na stanowiskach.
Nie masz głowy od parady - więc się staraj pójść w ich ślady.
Kiedy aspekt wrogi wadzi - być ostrożnym nie zawadzi.
Kto się w czas nie zreflektuje - tego koleś wykantuje.

XII DOM
Przytłumiona możność bycia raczej działa się z ukrycia.
A więc mile są widziane - służby mniej eksponowane.
Gdzie niechętne są aspekty - tam w skłonnościach są defekty.
Częściej też nawala zdrowie - więc się wzywa pogotowie.

KSIEŻYC W DOMACH

I DOM
Księżyc miękki delikatny - i na wpływy dość podatny.
Uczuciowy i wrażliwy - raz wesoły, raz strachliwy.
Choć charakter pozytywny - mało kiedy jest aktywny.

II DOM
Księżyc jest tu nieżyczliwy - forsa ma przy - i odpływy.
Choć się stale ją rachuje - ona nam się rozlatuje.
Dużo więc w tej sytuacji -niepokoju, irytacji.

III DOM
Wielu szuka sposobności - aby móc pojechać w gości.
Są tu także bardzo czynne - liczne kontakty rodzinne.
Wpływ też widać oczywisty - z e się bardzo lubi pisać listy.

IV DOM
Ważne życie jest rodzinne - dobre - złe, lecz żadne inne.
Nieraz miewa się przykrości - (kiedy aspekt zły) w starości.
kiedy aspekt miewa braki - często są rodzinne draki.

V DOM
Gdy aspekty nieprzychylne - zmysły wybujałe, silne.
Wymagania nieprzeciętne - dla partnera zbyt namiętne.
Nieraz też cechuje panie - jakieś niezdecydowanie.

VI DOM
Kontakt z podwładnymi zgodny - kiedy aspekt jest pogodny.
Gdy inaczej, to się zdarza - że należy wziąć lekarza.
Każdy zaś na cudze bóle - reaguje bardzo czule.

VII DOM
Tu charakter bywa zgodny - ustępliwy i łagodny,
Ale lada uszkodzenie - daje kłopot i zmartwienie.
Partner nieraz jest nerwowy - kłótnie - rozwód już gotowy.

VIII DOM
Mając liczne znajomości - łatwiej zwalczyć swe trudności.
Lecz aspekty nieprzychylne - wzbudzą w nas nadzieje mylne.
Także wina spadnie na nie - za błędne dostosowanie.

IX DOM
Są aspekty z sobą w zgodzie - socjologia będzie w modzie.
Także się spotyka liczne - interesy polityczne.
Gdy przeciwne gwiezdne prądy - często zmienia się poglądy.

X DOM

Wielu ma życiowe plany - których szkic jest zamazany.
Często bowiem uczuć fala - precyzyjna myśl obala.
Gdy się zjawią przeciwności - widać jakby brak pewności.

XI DOM
Tutaj przyjacielska dusza - życzliwością, sercem wzrusza,
Chociaż bardzo jest znamienne - że uczucia te są zmienne.
Więc sympatii obraz żywy - często miea swe odpływy.

XII DOM
Żyjąc cicho w samotności - omijamy przeciwności.
A pragnienia i dążenia - zastąpiono przez marzenia.
Księżyc tkwiąc w dwunastym domu - lubi kochać po kryjomu.MERKURY W DOMACH

I DOM
Bystre, trzeźwe, chłodne myśli - nastawione na korzyści.
Ważne to co jest realne - co konkretne, namacalne.

II DOM
Trudno wpaść w objęcia nędzy - żyjąc tylko dla pieniędzy.
Lecz gdy aspekt błyska wrogi - krzywe się okażą drogi.

III DOM
Wielu miewa jasną głowę - zabarwienie naukowe.
Pióro, słowa i kontakty - to ogólnie znane fakty.

IV DOM
U niektórych się wyłania - chęć poważna dokształcania.
Lecz gdy duch jest niespokojny - łatwo o domowe wojny.

V DOM
Pedagogia, wychowanie - budzą w nas upodobanie.
Nieraz bywa specyficzna - wyobraźnia erotyczna.

VI DOM
Dobry kąt się często zdarza - w dominancie u lekarza
Dysharmonie są niezdrowe - dają choroby nerwowe.

VII DOM
Rozgarnięta, bystra głowa - gładka, giętka, płynna mowa.
Cechy własne, mówiąc szczerze - chętnie widzi się w partnerze.

VIII DOM
Niejednemu głowa płonie - kiedy myśli o swym zgonie.
I czy chcemy, czy nie chcemy - takie gnębią nas problemy.

IX DOM
Literackie możliwości - lub do handlu są zdolności.
Brak harmonii planet daje - na dziwaków urodzaje.

X DOM
Tu zajmuje nas faktycznie - co się ująć da praktycznie.
Zaś kierunków bliższe racje - nam określą konstelacje.

XI DOM
Bywa, że wyrachowanie - w drodze ku przyjaźni stanie.
Nastawienie zbyt sceptyczne - da uczucia anemiczne.

XII DOM
Tajemnice i sekrety - myślom lubią dać podniety.
To, co jawne, wszystkim znane - bywa bowiem oklepane.WENUS W DOMACH

I DOM
Wenus mila i pogodna - bywa próżna i wygodna.
Jedna w zmysłach celu szuka - drugą znów zajmuje sztuka.

II DOM
To, co piękne jest na świecie - radbyś kupić swej kobiecie.
Zaś kobieta chodzą słuchy - to co ma, wyda na ciuchy.

III DOM
W szarym życiu nam kobiety - dostarczają tu podniety.
Warte są zapamiętania - literackie poczynania.

IV DOM
Willa, luksus, piękne meble - i kultury wyższe szczeble.
Z forsy robi się użytek aby nas otaczał zbytek.

V DOM
Znamy różnych takich gości - co specami są w miłości.
Wielu zaś zajęcia szuka - tam, gdzie jest ceniona sztuka.

VI DOM
Związki jak na filmie w kinie - król poślubia sprzedawczynię.
Lecz gdzie gwiazd niechętne sploty - tam z nerkami są kłopoty.

VII DOM
Gdy aspekty specyficzne mamy cechy artystyczne.
Konstelacje kwadratowe - to znamiona rozwodowe,

VIII DOM
Podarunki, nieraz spadki - choć przypadek to dość rzadki.
Aspekt zły natomiast powie - że jest zagrożone zdrowie.

IX DOM
Orientacje estetyczne - interesy artystyczne.
W braku kąta silniejszego - nic nie widać szczególnego.

X DOM
Wenus stojąc na zenicie - dyskontuje się sowicie.
Lecz zły kąt iluzoryczny - amor bywa chaotyczny.

XI DOM
Tu kontaktów Wenus szuka - tam, gdzie dominuje sztuka.
Chętnie żyje z artystami - lub po prostu z kobitami.
Mając wówczas większe szanse - czuć w ich sercach rezonanse.

XII DOM
Miłość wielu z nas zachwyca - gdy wokoło niej tajemnica.
Więc niejeden bywa skory - po kryjomu snuć amory.MARS W DOMACH

I DOM
Mars.jpg (77575 bytes)Z niewiadomej nam przyczyny - Mars ma tutaj coś z Horpyny.
Siła i zdecydowanie podkreślają jego zdanie.

II DOM
Mars przejawia często żądze - by w kieszeni mieć pieniądze,
Ale forsa tu nie zwleka - jak na złość od nas ucieka.

III DOM
Mars uparty, samowolny - do ukrytej walki zdolny.
Familianci, bracia, ciotki - uwierają jak nagniotki.

IV DOM
Gdy Mars w polu tym się chowa - często słychać ostre słowa.
Czy to z pani czy to z pana - Mars kształtuje zeń tyrana.

V DOM
Duży ma się temperament co wprowadza w życie zamęt.
W biegu wierność się ślubuje - później tego się żałuje.

VI DOM
Kiedy Mars się w szóstym kryje - lubi często robić chryje.
Nadmiar zaś pracowitości - ostre da dolegliwości.

VII DOM
Tu z nadmiaru uwielbienia - miewa się nieporozumienia.
A niejeden jest kłótliwy - język ostry ma - ruchliwy.

VIII DOM
Agresywność w głębi duszy : baczność kiedy z miejsca ruszy !
Zaś z aspektów przeciwności - wymagają ostrożności.

IX DOM
Wobec mu przeciwnych prądów - ostro broni Mars poglądów.
Czasem jest zbyt dogmatyczny - a więc mało sympatyczny.

X DOM
Często w polu tym się zdarza - że Mars robi z nas lekarza.
Przy kwadratach ma niektóry skłonności do dyktatury.

XI DOM
Wśród przyjaciół Mars rej wodzi - rozkazuje i dowodzi .
Dysharmonia da rozdźwięki - bo nie każdy chce jeść z ręki.

XII DOM
Niejednemu się opłaca - w zamkniętych zakładach praca.
Konstelacje zaś złośliwe - są dla zdrowia kłopotliwe.
JOWISZ W DOMACH

I DOM
Pełnia życia, horyzonty - wolna myśl, szerokie fronty.
Lecz gdy aspekt zły napiera - widać cechy hochsztaplera

II DOM
Rozmach, gest, szerokie plany - pieniądz jest tu uwielbiany.
Ale kątów złych znamiona - nieraz dają fanfarona.

III DOM
Obowiązek, powinności - są źródłami przyjemności.
Lecz gdy całość lada jaka - ten i ów struga ważniaka.

IV DOM
Tu widuje się nagminnie - tak zwane szczęście rodzinne.
Aspekt ten ważny w starości - daje powód do radości.

V DOM
Wychowawcze uzdolnienia - często warte podkreślenia.
Zaś u kobiet kupa dzieci - radość albo smutek wznieci.

VI DOM
Komu Jowisz straż tu trzyma - tego słabość się nie ima.
Lecz gdy świecą złe aspekty - żółć - wątroba ma defekty.

VII DOM
Sprawiedliwość i życzliwość - prawość, dobroć i uczciwość.
Lecz te cechy będą mętne - gdy aspekty są niechętne.

VIII DOM
Nieraz tak się dziwnie składa - że sukcesja na nas spada.
Lecz gdy wrogie sa aspekty - zdrowie wymaga korekty.

IX DOM
Wzniosłe, budujące zdania - i pobożne poczynania.
Wielu w podróż się udaje - aby poznać obce kraje.

X DOM
Szczęście, los i uzdolnienia - wiodą nas do powodzenia.
Bez wysiłku i bez trudu - dokonuje łatwo cudu.

XI DOM
Zawieramy znajomości - z ludźmi, co do czegoś doszli.
Gdy się komuś wiedzie podle - wesprą go sadzając w siodle.

XII DOM
Dziwne tu Jowisza wada :chętnie wspiera byle dzida.
Często są też dostrzegalne - jakieś konflikty socjalne.
SATURN W DOMACH

I DOM
Obojętny i nieczuły - serca braknie mu z reguły.
Chociaż czasem, w głębi duszy - coś go przypadkowo wzruszy.

II DOM
Oszczędnością oraz pracą - ludzie czasem się bogacą.
Wielu skąpców grosza nie da - w strachu, że ich zgnębi bieda.

III DOM
Myśl poważna i ciężkawa - kontakt z ludźmi - trudna sprawa.
Towarzystwo i rodzina - z trudem do nas się nagina.

IV DOM
Różne rodzinne kłopoty - tłumią wszystkie wyższe wzloty.
Czasem znów męczymy sami - bliźnich swymi depresjami.

V DOM
Tu spotyka się opory - kiedy chodzi o amory.
I nic z tego nie wychodzi - gdy niechętny aspekt szkodzi.

VI DOM
Skrupulatny, metodyczny - pracy styl niesympatyczny.
Przez pogardę dla nowości - nieraz miewa się przykrości.

VII DOM
Trudno dobrać tu partnera - choć wyraźnie chęć jest szczera.
Gdy aspekty zaś są chwiejne - szanse nieraz beznadziejne.

VIII DOM
Oświetlony należycie - Saturn daje długie życie.
Lecz gdy widać przeciwności - gnębią nas dolegliwości.

IX DOM
Dobrze oświetlone kąty - rozświetlają horyzonty
Lecz gdy w gwiazdach zamieszanie - za nic się ma cudze zdanie.

X DOM
Choć kariera błyskotliwa - często koniec smutny bywa.
Korzystając z losu darów - niejednemu brak umiaru.

XI DOM
Jeśli Saturn przyjaźń wzbudzi - to do starszych zwykle ludzi
Gdy złe kąty dominują - kumple nas wykorzystują.

XII DOM
Wielu czuje magle mrowie - kiedy grożą mu wrogowie.
Szanse z życiu niepokaźne - nieraz zdrowie niewyraźne.

Uran, Neptun to planety - zbyt powolne są niestety.
Krążąc wolno po zodiaku - tkwią dość długo w każdym znaku.
Trzeba im więc - nie bez racji - odmówić kwalifikacji,
Bo ich cnoty, bez wątpienia - mają całe pokolenia.
Jednak o ich ważnych rolach - powie nam lokata w polach.
URAN W DOMACH

I DOM
Nieprzeciętny, ekscentryczny - oryginalny, romantyczny.
Niespokojny, optymista - żądny przygód - oczywiście.

II DOM
Nagłe zyski, nagle straty - wczoraj biedny - dziś bogaty.
Finansowej brak stałości - daje grunt do niepewności.

III DOM
W sprawach życia codziennego - skoki konia szachowego.
Irytacje, upór, nerwy - w pracy wskutek tego przerwy.

IV DOM
Kontakt z domem traktowany - jako ucisk i kajdany.
Także później, gdy dom własny - być wydaje się przyciasny.

V DOM
Tu kontakty erotyczne - są dość często ekscentryczne.
Chętnie się partnera zmienia - nieraz widać odchylenia.

VI DOM
Sposób pracy impulsywny - zbyt narwany i aktywny.
Nerwicowe przypadłości - dają powód do przykrości.

VII DOM
Partner modny, ekscentryczny - ale wybór niepraktyczny.
Da się ucha głosom mody - później łatwo o rozwody.

VIII DOM
Bystry węch dla przyszłych zdarzeń - (dla innych - dziedzin marzeń )
Nerwowe dolegliwości - niebezpieczne przeciwności.

IX DOM
Jeśli mocne położenie - łatwiej jest o powodzenie.
Kiedy jednak stan neutralny - wpływ silniejszy niewidzialny.

X DOM
Losy niosą nas w dół - w górę - raz pomyślnie - raz ponure.
Nawiedzają nas te zmiany - w sposób nieoczekiwany.

XI DOM
Przyjaźń szybko tu zawarta - lecz niewiele ona warta.
To, co wczoraj było cudne - dziś się stało mdłe i nudne.

XII DOM
Człek ma stracha co się zowie - kiedy grożą mu wrogowie.
Choć przy bliższej obserwacji - widać, że się nie ma racji.
NEPTUN W DOMACH

I DOM
Tu medialny, nazbyt czuły - prawie każdy jest z reguły.
Lecz gdy kąty są niemiłe - losy mętne i zawiłe.

II DOM
Neptun daje nieraz szanse - i poprawia nam finanse.
Chociaż czasem tak się składa - że się na oszustów wpada.

III DOM
Wpływ Neptuna niepokaźny - marzycielski, niewyraźny,
Czasem kiepskie rozeznanie - wywołuje zamieszanie.

IV DOM
Tu medialne właściwości - w spadku miewa wielu gości.
Gdy w harmonii widać przerwy - łatwo nawalają nerwy.

V DOM
Neptun dobrze oświetlony - jest w miłości wyczulony.
Lecz zły aspekt stan ten zmienia - dając dziwne odchylenia.

VI DOM
Kwadratury, opozycje - nerwicowe dyspozycje.
Inne kąty zaś astralne - rzadko kiedy wyczuwalne.

VII DOM
Swe miłosne ideały - stawia się na piedestały.
Lecz wybredne są pragnienia - trudne do zaspokojenia.

VIII DOM
Niejednemu się wydaje - że z zaświatów wieść dostaje.
Ale takie objawienia - wynikają ze złudzenia.

IX DOM
Trzeźwe myśli ma się za nic - fantastyczność nie zna granic.
Także widać bardzo liczne - tendencje metafizyczne.

X DOM
Miejsce to tworzy faktyczne - inklinacje romantyczne.
Neptun brzydko oświetlony - daje brzydko los spaczony.

XI DOM
Miło pójść do kabalarki - lub posłuchać bujd wróżbiarki.
Ten i ów zadowolony - chociaż plotą mu androny.

XII DOM
Lęk przed niebezpieczeństwami - czasem wytwarzamy sami
Gdy złe kąty dostrzegalne - groźby stają się realne.


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
09:04 09-04-2012


2458

Domy, czyli inaczej sektory horoskopu pokazują dziedziny, pola zainteresowań i działalności. Położenie planet w domach jest bardzo ważne, bo pokazuje, w które dziedziny życia kierujemy naszą energię i energię tych planet. Silnie zaakcentowany dany dom powie nam, że osoba będzie posiadać sporo cech znaku, który jest naturalnym władcą tego domu. Ważny jest też znak zodiaku na wierzchołku danego domu i to, gdzie i w jakich aspektach znajduje się władca tego domu.

Poniżej podaję naturalnych władców poszczególnych domów, wraz ze skrótowymi znaczeniami.

1 DOM – Baran – Mars - “jestem”, ciało, głowa, wygląd zewnętrzny, sposób ekspresji, pierwotny impuls

2 DOM -Byk – Wenus (prawdopodobnie też nowy władca Prozerpina) – “mam”, posiadanie, wartości, finanse, trwanie

3 DOM – Bliźnięta – Merkury – “komunikuję”, uczenie się, mowa pismo, rozumienie i przekazywanie myśli, sąsiedzi, rodzeństwo, znajomi

4 DOM – Rak – Księżyc – “chronię”, dom, matka, korzenie, to skąd pochodzimy, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy, co lubimy w mieszkaniu, tradycja, emocje

5 DOM – Lew- Słońce - “ja jestem sobą” – zabawa, sport, przyjemności, dzieci, romanse, twórcza ekspresja, indywidualność

6 DOM – Panna – Merkury (nowy władca prawdopodobnie Ceres) – “pracuję” , podejście do spraw zdrowia, higieny, diety, kategoryzowanie, wychwytywanie szczegółów

Te 6 domów jest bardzo ważne, bo one wyrażają to, jaki człowiek jest indywidualnie, natomiast pozostałe 6 domów pokazuje kim jesteśmy w zbiorowości i wobec innych ludzi.

7 dom – Waga- Wenus – “wiążę się z innymi” – “jesteśmy” – jako opozycja do 1 domu i partner, związki, relacje z innymi, małżeństwo, jacy jesteśmy przed publicznością, szukanie kompromisu

8 dom – Skorpion – Pluton – “posiadamy” – co posiadamy, to przekształcimy, transformacja, kapitał innych, stan posiadania innych ludzi, kredyty, pożyczki, podatki, dziedzictwo, emerytury, seks i śmierć. Byk posiada, a Skorpion agresywnie będzie chronił to, co posiadamy wspólnie.

9 Dom – Strzelec – Jowisz – ‘komunikujemy się” – o ile w 3 domu komunikacja przebiegała na poziomie “ja”, to teraz przebiega na poziomie “my”, wyciąganie wniosków ogólnych, religie, prawo, filozofia – filozofia jest właśnie takim wyciąganiem wniosków ogólnych, idee, nauka na poziomie wyższym, rozwój

10 Dom – Koziorożec – Saturn – “chronimy” – to, co Rak chroni na poziomie jednostki indywidualnej w Koziorożcu urasta do dobrze zorganizowanej struktury, kariera, szczyt tego, co możemy osiągnąć, szef, ambicje, korporacje, to, co stare

11 dom – Wodnik – Uran – “jacy jesteśmy razem” - kółka zainteresowań, marzenia, przyszłościowe ideologie, dlatego energie 11 domu łączą ludzi, którzy na co dzień mają ze sobą niewiele wspólnego jedna myśl, idea i wychodzą na manifestację przeciw ACTA , podobnie działają kółka zainteresowań, zmiany, wyburzanie struktur tego, co zostało zbudowane w Koziorożcu, 11 dom łączy ludzi ponad podziałami i segregacjami na kasty czy podziały ekonomiczne. Tam gdzie Lew wyrażał własną twórczość i indywidualność, tam Wodnik będzie wyrażał twórczość kolektywu – taką twórczością jest internet, gdzie spotykają się ludzie ponad podziałami

12 dom – Ryby – Neptun – “pracujemy i poświęcamy się” – to co przepracowaliśmy w 6 dom, gdzie został ustalony harmonogram, zwróci się nam albo przeciwko nam w 12 domu, koniec spraw, choroby, nieświadomość, jeśli np. zaniedbaliśmy w 6 domu – powiedzmy dietę, to w 12 za to zaniedbanie zapłacimy choroba i szpitalem, bo tam, gdzie w 6 domu przestrzeganie harmonogramu zależało od nas, to w 12 domu będziemy zdani na łaskę innych, dlatego negatywnie 12 dom przynosi chaos, zamieszanie, problemy, błędy
Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności