Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Tranzyty » Tranzyty Plutona » Pozycja Plutona w domach
Idź do strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
następna »
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
05:10 12-10-2010


2458

Pozycja Plutona w domach Możemy więc powiedzieć, że pozycja Plutona w horoskopie urodzeniowym ujawnia stare ego lub starą skorupę osobowości, która nadal jest aktywna i która jest jeszcze uosobieniem silnie skoncentrowanej energii psychicznej. Dopóki energia ta pozostaje nieświadoma i jest ściśle związana ze starymi wzorami zachowania, jej działanie przyjmuje postać kompleksu psychologicznego, który sprzyja mającym charakter przymusowy i obsesyjny wzorom myślenia i zachowania w naszym świadomym życiu. Dopiero z chwilą, gdy jest uwolniona z ograniczeń starej skorupy - skorupy, z której już wyrośliśmy - może ona być świadomie wykorzystana, by dopomóc nam w ujawnieniu sedna indywidualności solarnej, nowego sposobu bycia, koniecznego dla naszego rozwoju. Pluton w horoskopie danej osoby symbolizuje więc (poprzez swoją pozycję w domach) głęboko utrwalone doznania psychiczne, będące skutkiem wcześniejszych pożądań i działań, które teraz ujawniają się w wyrafinowany sposób jako obsesje i przymusy nie dające się wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób. Innymi słowy, prawdziwa natura pierwotnego pragnienia nie jest już dla nas jasna, a jednak pozostajemy nadal na łasce" tej skłonności, co często czyni nas nieszczęśliwymi. Pozycja Plutona w domach wskazuje zatem również, gdzie przeżywamy stare pożądania lub sposoby zachowania i gdzie rezultaty tego przytłaczającego impulsu często powodują ból i cierpienie. W innym ujęciu pozycja Plutona w domach symbolizuje sferę życia, w której w największym stopniu mamy do czynienia z naszą karmą. Chociaż mówi się często, że Saturn jest planetą karmy, jest to zbytnie uproszczenie. Saturn rzeczywiście ujawnia pewne próby karmiczne i określoną potrzebę samodyscypliny. Jednak istotą prawa karmy, jak formułuje to jasnowidz Edgar Cayce, jest spotkanie swojego Ja". Pozycja Plutona w domach wskazuje natomiast obszar doświadczenia, w którym napotykamy nasze stare Ja i nasze wcześniejsze żądze. Cierpienie, często będące koniecznością w zetknięciu z tym starym Ja, jest dobrym przykładem tego, jak trudno żyć w zgodzie ze starożytną zasadą poznaj siebie". Pluton w horoskopie człowieka ujawnia więc, jaką pracę musimy wykonać na najgłębszych poziomach naszego istnienia, jakim wzorom zachowania musimy pozwolić istnieć, jakie wyeliminować lub odsunąć. Przyczyną, dla której mówi się często, że Pluton reprezentuje wyższą oktawę" Marsa, jest nie tylko to, że wpływy obu planet są nadzwyczaj silne i mają charakter apodyktyczny, lecz również to, że obie planety ujawniają w każdym horoskopie określone kierunki, w których ta energia powinna płynąć. O ile Mars reprezentuje energię, którą musimy wykorzystywać działając w realnym świecie, Pluton reprezentuje energię konieczną do działania w świecie podziemnym, tzn. na głębszych poziomach psychiki. Bez względu na to w jakim domu znajduje się Pluton, jest on silnie naenergetyzowany; tutaj bowiem jest się w bezpośrednim kontakcie z głęboko położonym rezerwuarem skoncentrowanej energii. Ta ogromna energia może być wykorzystana do domagania się zaspokojenia swoich pragnień w samowolny, bezwzględny i agresywny sposób; może też być spożytkowana jako dobra wola i energia mentalna do rozwinięcia wartości wyższych. Obojętnie w jakim domu Pluton się znajduje, wskazuje on, gdzie jest się skłonnym próbować narzucać innym swoją wolę; jednak to właśnie w tej sferze życia można zrobić najbardziej niezwykłe postępy w kierunku
osobistego rozwoju. W każdej sferze życia wskazywanej pozycją Plutona w domach mamy do dyspozycji ogromną energię; energia ta, jeśli jest wykorzystana z pełną świadomością, może obdarzyć te obszary doświadczenia głębią, gruntownością, zdolnością wglądu i koncentracji. Pozycja Plutona w domach wskazuje również sferę życia, w której człowiek może czuć się wyizolowany i osamotniony, ponieważ w tej sferze decyduje się na zatopienie w swoich zainteresowaniach. Może to oznaczać obecność pewnych cech antyspołecznych, jako że w tej sferze życia jest się niecierpliwym i wymagającym. Ta niecierpliwość wyrasta z głębokiego poczucia, że nasza tożsamość (tożsamość przeniesiona z przeszłości) jest zagrożona, że wszystko co związane jest z danym obszarem doświadczenia ulega zawaleniu i jest niszczone u podstaw naszego istnienia. Tutaj znów obserwujemy biegunowość pomiędzy Słońcem (naszą prawdziwą tożsamością w obecnym życiu) i Plutonem (starą tożsamością z przeszłości, nadal podświadomie aktywną). Stara tożsamość zostaje zniszczona; procesowi temu podlegamy, aby doświadczyć nowego sposobu istnienia. Kilka przykładów może ułatwić wyjaśnienie powiązania Plutona z rezonansami przeszłego wzoru życia. Pluton w domu pierwszym jest jednym z najbardziej kłopotliwych przypadków dotyczących Plutona w horoskopie urodzeniowym. Tutaj człowiek doświadcza zazwyczaj niemal bezustannego kryzysu tożsamości w pierwszych 25 latach swojego życia lub nawet dłużej, a doświadczenie to dotkliwie wpływa na obraz samego siebie. Ale skąd pochodzi to odczucie? Mam wrażenie, że czynnik ten może być wyjaśniony jedynie w kategoriach reinkarnacji i karmy. Przykładowo: dwie osoby, które znam, usłyszały od godnych zaufania jasnowidzów o swoim przeszłym życiu, którego silny wpływ zaznacza się w ich życiu obecnym. Obie osoby mają Plutona w pierwszym domu, często nazywanym domem tożsamości". Jednej z nich (kobiecie) powiedziano, że w przeszłości była niewolnikiem, oraz że to poniżające doświadczenie niewątpliwie mogłoby tłumaczyć jej brak poczucia pewności siebie i występujące od dzieciństwa okresowe kryzysy tożsamości. Drugiej (mężczyźnie) - że był na Atlantydzie, gdzie poddawano go wszelkim rodzajom okrutnych eksperymentów naukowych", które miały destrukcyjny wpływ na jego poczucie tożsamości, l w tym przypadku mogłoby to tłumaczyć jego problem tożsamości w obecnym życiu. Innemu mężczyźnie, w którego horoskopie urodzeniowym Pluton znajduje się w domu piątym, powiedziano, że był głową dużej rodziny i dzierżył ogromną władzę nad innymi ludźmi. Ta tendencja przeniosła się do obecnego życia jako skłonność do wynoszenia się ponad innych i zapominania, że mają oni swoje własne pragnienia i prawa. (Pamiętajmy, że dom piąty związany jest z wyniosłym znakiem Lwa). Kolejnym przykładem jest jasnowidz Edgar Cayce, który w swoim czytaniu medialnym powiedział, że cieszył się kiedyś społecznym autorytetem, kształtując życie tysięcy ludzi w okresie, kiedy był kapłanem w Egipcie. To wyjaśnienie odpowiada położeniu urodzeniowego Plutona Cayce’a w domu dziesiątym - domu autorytetu. Czytając biografię Cayce’a, nie można nie zauważyć, jak często w czasie swojego życia wchodził on w konflikty z autorytetami. Z powyższych przykładów można wywnioskować, że pozycja Plutona w domach pokazuje przeszły wzór zachowania, który zostaje przeniesiony do obecnego życia. Energia z przeszłości jest nadal obecna, ale oczywiście czas wykorzystać tę energię w inny sposób. Czas, aby przestał istnieć ten stary sposób życia, a rozwinął się nowy. W tym miejscu ktoś mógłby zapytać, jak może się rozwinąć ten nowy sposób bycia, jeśli wszyscy jesteśmy przywiązani do starego? Mogę jedynie odpowiedzieć, że należy świadomie pozostawić w spokoju to co stare i otworzyć się na wpływ innych ludzi, aby móc nauczyć się nowych postaw wobec tej sfery życia. To pozostawienie w spokoju jest szczególnie trudne dla ludzi z silnie zaakcentowanym Plutonem i znakiem Skorpiona, ponieważ absolutnie nie znoszą oni pozostawiania czegoś bez własnego wpływu, obawiając się, że wynikająca stąd otwartość uczyni ich słabymi i tym sposobem oddadzą władzę, którą chcieli utrzymać, w ręce innych. Jak można dowierzać pozostawieniu czegoś wolnym nie ufając innym ludziom, swoim własnym motywacjom czy też - nawet - życiu lub Bogu? Jest to dylemat, przed którym staje każda osoba, w której horoskopie urodzeniowym jest silnie zaakcentowany Pluton, znak Skorpiona lub nawet ósmy dom. Można więc powiedzieć, że
pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest nauczenie się zaufania, głównie poprzez podejmowanie ryzyka otwierania się co jakiś czas i uświadomienie sobie, że można pokierować wszystkim, cokolwiek nastąpi, nawet jeśli przyniesie to ze sobą ból. Jedną ze sprzecznych cech Plutona jest to, że postawę życiową osób, które mają silnie zaakcentowaną tę planetę (lub jej znak czy też dom) cechuje często wielka odwaga w cierpieniu i brak zahamowań w działaniu w świecie zewnętrznym, jednak to właśnie te osoby przerażone są często spotkaniem z bólem związanym ze swoimi własnymi głębszymi uczuciami. Ten proces uczenia się nowej postawy, wysubtelniania swojego sposobu samoekspresji i wykorzystywania swojej siły woli nazywany był często odrodzeniem. Dlatego można powiedzieć, że pozycja Plutona w domach ujawnia sferę życia, w której musi mieć miejsce całkowite odrodzenie. Odrodzenie to przemienia samowolę, przymusy i bezwzględność w świadomie wykorzystywaną energię o wielkiej mocy, przejawiającą się przenikliwością wglądu i rozumieniem subtelnych sił, czego skutkiem jest często wiedza wybiegająca daleko w przyszłość, oraz wykorzystywaniem woli do pobudzania twórczych działań. Energia Plutona może być również skierowana na uzdrawianie. Faktem jest, że w horoskopach wielu osób specjalizujących się w uzdrawianiu, polegającym jedynie na przykładaniu rąk lub zastosowaniu innych metod wykorzystujących dotyk, Pluton jest silnie zaakcentowany. Należy podkreślić, że energia Plutona jest tak skuteczna w uzdrawianiu, ponieważ jest ona jednocześnie potężną, wychodzącą na zewnątrz mocą, jak i instrumentem wrażliwej percepcji. Poniższe paragrafy zawierają wskazówki i zasady interpretacji znaczenia Plutona w poszczególnych domach urodzeniowych. Proszę zwrócić uwagę, że są to tylko zasady, a ich podstawowym zamierzeniem jest wydobycie intuicyjnej wiedzy naszego umysłu odnośnie do osoby, której horoskop rozpatrujemy. Oceny tego, na ile pozytywnie czy negatywnie różne potencjały są wyrażone, musimy dokonać sami. Pluton w domu pierwszym: W domu pierwszym - domu tożsamości - Pluton wskazuje, że poczucie Ja danej osoby musi ulec radykalnej zmianie. Pomimo że ludzie z Plutonem w pierwszym domu mają często zdolność głębokiego i wnikliwego rozumienia, ich niepewność i rezerwa uniemożliwiają im swobodne wyrażanie ich poczucia Ja. Potrzebują oni ciągłego wysłuchiwania czyichś opinii o sobie, aby stworzyć w swojej świadomości nowe wrażenie o sobie samym, jednak to właśnie ich obrona swojego poczucia tożsamości często powstrzymuje tę otwartość. Współdziałanie na głębokim poziomie osobistym jest dla nich tak trudne, że często kończy się osamotnieniem, a w niektórych przypadkach nawet odizolowaniem się od przyjaciół i rodziny. Jeżeli energia Plutona jest wykorzystywana tutaj w sposób twórczy, osoba ta może wykazywać ogromną koncentrację, poświęcenie się wyższym duchowym lub społecznym ideałom oraz nadzwyczajną zdolność wnikania w głębsze treści życia. Pluton w domu drugim: Tutaj obserwuje się nieprzepartą żądzę kontrolowania swoich zasobów materialnych jako pomocy w osiągnięciu spokoju umysłu. Jednak to właśnie nastawienie na kontrolowanie lub posiadanie jest źródłem wewnętrznego podniecenia. Pluton w tym domu oznacza, że stosunek danej osoby do posiadania rzeczy lub ludzi powinien ulec przemianie, aby mogło nastąpić odrodzenie wartości. Oznacza on także, że wydatki czynione jakby pod przymusem mogą być źródłem trudności; w tym przypadku osoba ta musi opanować tę skłonność. Osoba z taką pozycją Plutona jest jednak często nadzwyczaj zaradna w swoich staraniach o stworzenie materialnego zabezpieczenia; i w tym względzie może wykazywać zrozumienie głębszej natury energii, którą reprezentują pieniądze.
Pluton w domu trzecim: Pluton w tym domu wskazuje na osobę, która jest w sposób przymusowy dokładna we wszystkim, co związane jest z komunikowaniem się. Osoba taka chce mieć całkowitą pewność, że idee przekazywane są w sposób jasny. Może się to przejawiać w formie dosyć irytującego sposobu rozmawiania z innymi ludźmi; może też przekształcać się w twórczą zdolność dochodzenia do głębi wzajemnych interakcji ludzi. Osoby z Plutonem w tym domu mogą również dysponować ogromnymi energiami, które mogą przekazywać poprzez swoje ręce w uzdrawianiu; często mają też wrodzony talent do różnego rodzaju badań. Pluton w domu czwartym: Tutaj plutoniczna cecha przymusowości działa w granicach problemów domu i w granicach uczuciowych głębi psychicznego życia człowieka. Występuje silna potrzeba bezpieczeństwa i posiadania miejsca, w którym można odprężyć się i schronić, w którym człowiek jest w stanie kontrolować dokładnie to, co dzieje się w otoczeniu. Może to oznaczać życie rodzinne, które podlega różnego rodzaju wstrząsom i walkom z powodu samowoli i uporu. Pluton w tym domu oznacza, że niezbędna jest reorientacja w najgłębszych odczuciach co do swojego Ja i swojego poczucia bezpieczeństwa, wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Może on również wskazywać na głęboki wgląd w potrzeby emocjonalne innych ludzi i zdolność przenikania podświadomości. Pluton w domu piątym: Występuje tu silna presja o charakterze przymusu do tego by być kimś", by wyrażać swoją indywidualność w okazały sposób. Często pragnienia takich osób, by być najlepszymi i być uznawanymi za najlepszych zostają udaremnione, co powoduje bolesne zweryfikowanie potrzeby bycia tak wielkim. Jeśli energia motywująca ten przymus zostaje zamieniona w energię, która może być świadomie wykorzystana i praktycznie zastosowana, dana osoba może wówczas być pionierem w nowych dziedzinach twórczości, nadając im niezwykłą głębię. Jej twórcza praca może znacznie wyprzedzić swoją epokę, jednak ostateczną akceptację tej pracy zapewni włożona energia i dokładność jej wykonania. Również bliskie związki emocjonalne z dziećmi czy ukochanymi osobami w dużym stopniu służą tym ludziom pomocą w procesie poznania siebie, chociaż składnik decydujący o charakterze przymusowym takich związków powinien zostać wyeliminowany. Kluczowe dla tej pozycji Plutona jest to, że dana osoba musi nauczyć się być zadowolona ze swojego losu i tak korzystać ze swoich ogromnych zasobów energii, by dokonać czegoś szczególnego zamiast chcieć uchodzić za kogoś wyjątkowego. Pluton w domu szóstym: W tym domu Pluton wskazuje kogoś kto albo chce służyć i pomagać innym, albo przynajmniej chce mieć poczucie, że jest użyteczny. Może wystąpić mająca charakter przymusowy presja usługiwania innym, często w sposób, który nie jest doceniany przez tych, którym się wyświadcza przysługi. Osoba taka będzie nierzadko czyniła największe wysiłki w pracy nad sobą, nakierowując własne transformacyjne energie na swoją osobistą przemianę. Ta pozycja Plutona oznacza również, że sprawy osobistego zdrowia lub konkretna poważna choroba mogą być instrumentem w dokonaniu wielkich zmian w jej postawach i oczyszczeniu" jej systemu wartości. W niektórych przypadkach wydaje się również wskazywać na talent w sztukach uzdrawiania. Pluton w domu siódmym: Osoba z Plutonem w domu siódmym będzie uważać małżeństwo i związki partnerskie za dominujący obszar doświadczenia, w którym może mieć miejsce jej osobista przemiana. W bliskich kontaktach występują często bolesne i mające charakter przymusowy problemy emocjonalne. Pomimo że osoba ta chce dać innym dużo swobody i być
za wszelką cenę lubiana, często stwierdza, że jest niezdolna do nawiązania prawdziwego kontaktu z innymi. Współdziałanie staje się trudne, szczególnie kiedy odkrywa ona, że jest zaangażowana w związki z ludźmi, którzy dysponują określonym wpływem na jej życie. Przy tej pozycji Plutona małżeństwo może być trwałe, jednak tylko wtedy, gdy osoba ta zaakceptuje osobiste zmiany, których wprowadzenie jest konieczne, aby uczynić je udanym. Pluton w domu ósmym: Pluton w domu ósmym ujawnia przymusowy charakter wpływania na realny świat poprzez użycie siły, bądź to społecznie akceptowanymi kanałami autorytetów, bądź z wykorzystaniem oddziaływania psychologicznego czy okultyzmu. Może tu występować skłonność do manipulowania innymi i nalegania na innych, aby zmienili się, dopasowując do wartości osoby z taką pozycją Plutona. Podobnie jak osoby z Plutonem w szóstym domu, osoba ta będzie musiała czynić duże wysiłki, aby po prostu pozwolić innym być sobą i aby skoncentrować się na uczeniu się jak wykorzystać energię do swojej osobistej przemiany. Często występują u niej, mające charakter przymusowy, bolesne doświadczenia w obszarze seksu. Kluczem do rozwiązania tego całego powikłania jest konieczność całkowitej reorientacji używania przez nią wszystkich oddziaływań: fizycznych, umysłowych, społecznych, uczuciowych i duchowych. Pluton w domu dziewiątym: Przy tej pozycji Plutona występuje mająca charakter przymusowy potrzeba posiadania i wyrażania silnych przekonań i ideałów, które mogą pokierować daną osobą w życiu. Przejawiając się w postaci negatywnej, może to przyjąć postać dogmaty-zmu, wewnętrznego zakłamania i potrzeby nawrócenia lub przekonywania innych, że to właśnie on zna prawdę. Aby przemienić tę skłonność osoba z taką pozycją Plutona powinna uświadomić sobie, że zgodnie z tym co napisał C. G. Jung, to co dla jednej osoby jest zbawieniem, dla drugiej jest potępieniem; powinna również porzucić chęć udowodnienia sobie samej swoich przekonań, wygłaszając kazania innym. Przy tej pozycji Plutona często też przekonujemy się, że w miarę upływu lat dana osoba nabywa bogatych doświadczeń, które pomagają zmianie jej stosunku do Boga, prawdy i wartości ludzkiego życia. Pluton w domu dziesiątym: Przymusowy charakter Plutona przybiera tutaj często postać zniecierpliwienia w stosunku do autorytetów, urazy do osób, które mają władzę, lub przytłaczającego dążenia do bycia kimś wybitnym, co byłoby uznane przez innych. Ludzie tacy mogą często osiągnąć w świecie pozycję, do której dążą, jednak zwykle pociąga to za sobą długie i nieco bolesne przewartościowanie ich prawdziwych motywacji i wartości. Stąd, w przypadku osób z taką pozycją Plutona, istnieje konieczność całkowitej przemiany ich postaw wobec sukcesu w świecie zewnętrznym, autorytetów i reputacji. W idealnym układzie symbolizuje on zdolność spostrzegania tego, co znajduje się poza zewnętrznymi formami autorytetu", a tym samym rozwinięcia większego poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób sprawujących władzę. Pluton w domu Jedenastym: Tutaj Pluton ujawnia się jako mająca charakter przymusowy potrzeba bycia akceptowanym przez innych ludzi i jako potrzeba osiągnięcia pewnych celów, których kształt w świadomości nie jest zbyt klarowny. Często pewne ustalone idee muszą ulec zmianie, aby umożliwić odrodzenie w sferze czyichś ostatecznych pragnień i poczucia celowości działania. Akcent położony na przyszłość jest czasami tak ważny dla takich osób, że zaniedbują one teraźniejszość. Dla osiągnięcia pełni, osoby z taką pozycją Plutona w horoskopie urodzeniowym powinny nauczyć się polegać bardziej na sobie niż na innych, wiedząc, że ich najgłębsza nadzieja na przyszłość spełni się tylko wtedy, gdy będzie połączona z całkowitą przemianą i oczyszczeniem ich własnego twórczego celu realizowanego w dziedzinie potrzeb społecznych .Pluton w domu dwunastym: Osoba z taką pozycją Plutona powinna zmienić jakość swojego życia psychicznego poprzez związanie się z jakimś przekonaniem lub prawdą transcendentalną, co w efekcie uwalnia jej własne Ja z grzęzawiska pogmatwanych emocji. Ta reorientacja często będzie wymagała długich okresów samotności i powstrzymania się od kontaktów towarzyskich. Kontakty z innymi ludźmi powodują bowiem niejednokrotnie ponowne pobudzenie wcześniejszych kłopotliwych emocji, które dana osoba próbuje przekroczyć. Osoby z Plutonem w dwunastym domu powinny zadbać o to, by nie dopuścić, aby ich mające tendencję do wpadania w utarte koleiny poczucie winy i odczucie samo-prześladowania wzięły górę. Kluczem do skłonienia się ku temu jest wykształcenie określonych postaw duchowych wobec całości życia. Z chwilą gdy ta duchowa przemiana osiągnie określony punkt, osoba ta może rozwinąć zdolność doświadczania jedności wszystkiego co żywe, ukrytej pod zewnętrznymi formami. Bez względu na to, w którym domu znajduje się Pluton, jego energia może być wykorzystana do utorowania drogi dla bezosobowej - a jednak kontrolowanej -podwyższonej świadomości, jak również siły woli, która nakierowałaby tę świadomość na działalność twórczą. Podobnie jak w przypadku Saturna, negatywna strona Plutona bywała przesadnie wyeksponowana; jego rzeczywista energia staje się negatywna jedynie wtedy, gdy usiłujemy ingerować w jego działanie.
Stephen Arroyo Astrologia


Koralik  (17)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
08:10 12-10-2010


131

Pluton w domu siódmym:
Osoba z Plutonem w domu siódmym będzie uważać małżeństwo i związki partnerskie za dominujący obszar doświadczenia, w którym może mieć miejsce jej osobista przemiana. W bliskich kontaktach występują często bolesne i mające charakter przymusowy problemy emocjonalne. Pomimo że osoba ta chce dać innym dużo swobody i być za wszelką cenę lubiana, często stwierdza, że jest niezdolna do nawiązania prawdziwego kontaktu z innymi. Współdziałanie staje się trudne, szczególnie kiedy odkrywa ona, że jest zaangażowana w związki z ludźmi, którzy dysponują określonym wpływem na jej życie. Przy tej pozycji Plutona małżeństwo może być trwałe, jednak tylko wtedy, gdy osoba ta zaakceptuje osobiste zmiany, których wprowadzenie jest konieczne, aby uczynić je udanym

Oboje z mężem mamy tę cholerę w domu VII

Pomimo że osoba ta chce dać innym dużo swobody i być za wszelką cenę lubiana, często stwierdza, że jest niezdolna do nawiązania prawdziwego kontaktu z innymi - coś w tym jest, nie da się być lubianym przez wszystkich, dodatkowo jeśli sie innym nie ufa, krąg znajomych jest nie duży, a o przyjaźni mowy nie ma - wszystko na dystans chociaż chciałoby się doświadczyć tej bliskości jest to niemożliwe

I faktycznie oboje mamy dużo swobody w związku (w granicach przyzwoitości, aczkolwiek totalna wolność)


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:10 12-10-2010


2458

Pluton w domu czwartym: Tutaj plutoniczna cecha przymusowości działa w granicach problemów domu i w granicach uczuciowych głębi psychicznego życia człowieka. Występuje silna potrzeba bezpieczeństwa i posiadania miejsca, w którym można odprężyć się i schronić, w którym człowiek jest w stanie kontrolować dokładnie to, co dzieje się w otoczeniu. Może to oznaczać życie rodzinne, które podlega różnego rodzaju wstrząsom i walkom z powodu samowoli i uporu. Pluton w tym domu oznacza, że niezbędna jest reorientacja w najgłębszych odczuciach co do swojego Ja i swojego poczucia bezpieczeństwa, wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Może on również wskazywać na głęboki wgląd w potrzeby emocjonalne innych ludzi i zdolność przenikania podświadomości- ja mam w czwartym i też się zgadza ....Lubie mieć pewne rzeczy zwłaszcza rodzinne pod kontrolą czasem może za bardzo...z problemami innych mam też do czynienia może dlatego że lubię doradzić pomóc itp ale miło czasem usłyszeć że miałam rację i czemu Cie nie posłuchałam...


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:10 12-10-2010


2458

Ale to też cecha rybia intuicja doradzenia ale same sobie ciężko
Lillith  (41)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
14:12 16-12-2010


723

Pluton w domu dziesiątym: Przymusowy charakter Plutona przybiera tutaj często postać zniecierpliwienia w stosunku do autorytetów, urazy do osób, które mają władzę, lub przytłaczającego dążenia do bycia kimś wybitnym, co byłoby uznane przez innych. Ludzie tacy mogą często osiągnąć w świecie pozycję, do której dążą, jednak zwykle pociąga to za sobą długie i nieco bolesne przewartościowanie ich prawdziwych motywacji i wartości. Stąd, w przypadku osób z taką pozycją Plutona, istnieje konieczność całkowitej przemiany ich postaw wobec sukcesu w świecie zewnętrznym, autorytetów i reputacji. W idealnym układzie symbolizuje on zdolność spostrzegania tego, co znajduje się poza zewnętrznymi formami autorytetu", a tym samym rozwinięcia większego poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób sprawujących władzę.

ta ta ta .... a co ja mam do sprawujących władzę ??? najchętniej wszystkich pognałabym batogiem boso po śniegu tak, dla zdrowotności i powrotu odpowiednich motywów


Kikuchiyo  (29)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
22:12 17-12-2010


390

Znam jedną dziewczynę z Plutonem w VIII domu w Skorpionie. W wieku 13 lat została zgwałcona, w wieku 16 miała już za sobą ponad tuzin kontaktów seksualnych.


11kami  (55)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
22:12 17-12-2010


1005

Cytat:  Kikuchiyo :
> Znam jedną dziewczynę z Plutonem w VIII domu w Skorpionie. W wieku
> 13 lat została zgwałcona, w wieku 16 miała już za sobą ponad tuzin
> kontaktów seksualnych.
to ja sie ciesze , ze moj w IV jednak siedzi


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
17:02 22-02-2011


374

Cytat:  traveler :
> Ja mam na radixie, Ksiezyc [koniunkcja] do Plutona, obydwie planety> > w Skorpionie, w III domu...

Księżyc koniunkcja Plutek to uczucia, ich przezywanie mocne a w połączeniu z III domem odczytywanym m.in. jako odbieranie otoczenia, rozumienie innych ludzi. Skorpion to potęguje - wścibski badacz

Jedna z koleżanek z byłej pracy miała podobny aspekt - doby psycholog, z z zadatkami na bardzo dobrego, świetnie umiejący się "wczuć" w sytuację, ale jednocześnie nadmiernie ją przeżywała osobiście.


traveler  (3)


zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
17:02 22-02-2011


5

[quote]Pluton w domu trzecim: Pluton w tym domu wskazuje na osobę, która jest w sposób przymusowy dokładna we wszystkim, co związane jest z komunikowaniem się. Osoba taka chce mieć całkowitą pewność, że idee przekazywane są w sposób jasny. Może się to przejawiać w formie dosyć irytującego sposobu rozmawiania z innymi ludźmi; może też przekształcać się w twórczą zdolność dochodzenia do głębi wzajemnych interakcji ludzi. Osoby z Plutonem w tym domu mogą również dysponować ogromnymi energiami, które mogą przekazywać poprzez swoje ręce w uzdrawianiu; często mają też wrodzony talent do różnego rodzaju badań. [/quote]

Bardzo uogolniony ten opis

Mam na radixie - Ksiezyc [koniunkcja] Pluton, obydwie planety w Skorpionie, w III domu...
Jest to troche 'meczaca' nadaktywnosc umyslu itd.


traveler  (3)


zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
18:02 22-02-2011


5

Cytat:  Basia :
> Cytat:  traveler :
> > Ja mam na radixie, Ksiezyc [koniunkcja] do Plutona, obydwie
> planety> > w Skorpionie, w III domu...
>
> Księżyc koniunkcja Plutek to uczucia, ich przezywanie mocne a w
> połączeniu z III domem odczytywanym m.in. jako odbieranie otoczenia,
> rozumienie innych ludzi. Skorpion to potęguje - wścibski badacz
>
> Jedna z koleżanek z byłej pracy miała podobny aspekt - doby
> psycholog, z z zadatkami na bardzo dobrego, świetnie umiejący się
> "wczuć" w sytuację, ale jednocześnie nadmiernie ją przeżywała
> osobiście.

Tak to mozesz odbierac, ale to jest zdecydowanie glebsze niz (jedynie) uczucia. Moim zdaniem, slowo psycholog tu raczej nie pasuje.

Poza tym, to bardzo ciezko porownywac jeden przyklad KOBIETY do MEZCZYZNY z innym ukladem planet itd.


Oprocz tego, Sol. 9' Aqua. , Asc. Virgo...
Do smiechu, to mi jednak nie jest.


Pozdrawiam


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności