Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » DOMY ASTROLOGICZNE
Idź do strony: 1, 2
następna »
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


2458

Pierwszy dom rozpoczyna się też w znaku Barana ale już nie w pierwszym jego stopniu. Domy mają tu różną wielkość –jedne są duże np. 1, 6, 7 i 12, inne małe np. 3, 4, 9, 10.

Domy w których znajdują się planety (zwłaszcza te osobiste) mają dla właściciela tego horoskopu szczególne znaczenie.

Ale i znak na początku każdego z domów też ma wpływ. Widzimy więc, ze osoba, której celem życia jest doskonalenie siebie w dziedzinie myśli i kontaktów z ludźmi na zewnątrz postrzegana jest jak osoba spod znaku Barana, a więc aktywna, przebojowa (choć Saturn w tym domu wskazuje na pewne utrudnienia.)

2-gi dom jest pod wpływem energii znaku Byka - aktywna jest tu energia Merkurego – ale w znaku Bliźniąt – co oznacza, ze myślenie tej osoby i jej sposób komunikowania się z innymi jest typowe dla Bliźniaka. Ułatwia realizację głównego zadania, gdyż Słońce znajduje się też w znaku Bliźniąt ale w 3-cim domu – i to jest najważniejsza sfera życia tej osoby.

Domy podobnie jak znaki mają związek z żywiołami:

Domy 1, 5, 9 – to domy związane z żywiołem ognia – będą więc miały związek z wolą i działaniami ego.

Domy 2, 6, 10 – związane z żywiołem ziemi – związek z działaniami w stosunku do świata fizycznego.

Domy 3, 6, 11 – domy związane z żywiołem powietrza – a więc świat myśli i kontaktów z innym ludźmi.

Domy 4, 8, 12 – związek z żywiołem wody – a więc z podświadomością (duszą) - to są domy karmiczne.Jednocześnie wiemy już, że domy 1,2,3 – to domy „ja nieświadome,

4,5,6, - to domy „ty nieświadome”

7,8,9 – to domy „ty świadome”

10, 11, 12 – to domy „ja świadome”

Znaczenie domów:

1. Jak się prezentuję? (własne działania ego na zewnątrz)

2. Gdzie poszukuję wartości? (materia - czym opierać się w świecie materii)

3. Na co zwracam uwagę? (informacja - indywidualnie – zdobywanie wiedzy)

4. Gdzie znajduję bezpieczeństwo? (dusza - karma, punkt wcielenia)

5. Jak być kreatywnym? (twórcze wyrażenie ego - zadania społeczne)

6. Gdzie czuję się potrzebny? (materia - działania społeczne)

7. Jakie są moje relacje partnerskie? (informacja - zadanie społecznie)

8. Jak mam się zmienić? (test duszy– karma - m. in. seks, władza, pieniądze - społeczne)

9. Gdzie odnajdę swój sens? (ego poszerzające świadomość - zadanie duchowe)

10. Jak działać skutecznie? (materia - zadania duchowe)

11. Gdzie znajdę inspirację? (informacja— zadania duchowe)

12. Od czego powinienem się uwolnić? (dusza - karma, zadania duchowe - uwolnienie od negatywnej karmy)

Szczegółowe opisy domów

Planety w domach

– wskazują w jakiej dziedzinie życia dana energia może być wykorzystana najlepiej, zaś znaki – w jaki sposób i co jest napędem energii.

Oprócz tych podziałów, które przedstawiłam przy omawianiu kosmogramu i powyżej istnieje jeszcze jeden podział na tzw. królestwa:

Indywidualne – domy 1, 2, 3, 4

Społeczne – domy 5, 6, 7, 8

Duchowe – 9, 10, 11, 12

Wskazują one na etapy naszego rozwoju – wspomniałam o tym omawiając plan życia – rozwój biologiczny, społeczny i duchowy

1. dom – Baran - Saturn w Byku

2. dom – Byk – Merkury w Bliźniętach

3. dom – Bliźnięta – Słońce (zw 2 dom)

4. dom – Rak – Mars

5. dom – Rak – Wenus w Lwie

6. dom – Lew – Pluton w Pannie

7. dom – Waga – Uran

8. dom – Skorpion – Neptun

9. dom – Strzelec

10 dom – Koziorożec – Księżyc

11 dom – Koziorożec

12 dom – Wodnik – pn węzeł księżycowy

Najważniejsze dziedziny życia 3,10,1 i inne

Oto kosmogram innej osoby – 1-szy dom a więc Ascendent (zawsze po lewej stronie kosmogramu) jest tu w znaku Koziorożca. Jest więc to osoba spod znaku Wodnika ale prezentująca się jak Koziorożec. Merkury znajduje się w znaku Ryb – a więc mamy do czynienia z Wodnikiem, który myśli jak Ryba, oraz reaguje jak Panna – Księżyc w znaku Panny.

1 dom – Koziorożec - Wenus, oraz Słońce i Jowisz w Wodniku

2 dom – Ryby – Merkury

3 dom – Baran

4 dom – Byk – Mars

5 dom – Bliźnięta

6 dom – Bliźnięta – Saturn

7 dom – Rak

8 dom – Panna - Księżyc; Pluton w Wadze

9 dom – Waga – Uran

10 dom – Skorpion

11 dom – Strzelec – Neptun

12 dom - Strzelec – pn węzeł księżycowy

Najważniejsze dziedziny:1,9,6

I jeszcze trzeci przykład w ramach nauki odczytywania kosmogramu:

U tej osoby 1-szy dom a więc Ascendent jest tu w znaku Strzelca. Jest więc to osoba spod znaku Raka ale prezentująca się jak Strzelec. Osoba ta reaguje jak Bliźniak.

1 dom – Strzelec

2 dom – Koziorożec

3 dom – Wodnik – pn węzeł księżycowy

4 dom – Ryby – Jowisz w Baranie

5 dom – Baran

6 dom – Byk

7 dom – Bliźnięta – Księżyc, Mars

8 dom – Rak - Słońce, Merkury, Uran

9 dom – Lew – Wenus, Pluton

10 dom – Panna – Saturn; Neptun w Wadze

11 dom – Waga

12 dom - Skorpion

Najważniejsze dziedziny 8, 7,10,9


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


2458

KOSMOGRAM
Abyś mógł zrozumieć swój plan życia podaję w skrócie informacje o alfabecie astrologicznym.
Twój kosmogram ma kształt koła. Na jego zewnętrznej części znajdują się znaki zodiaku - 12 równych części po 30 stopni każdy z nich. Są to kanały energetyczne. Wewnątrz koła znajdują się symbole planet. Każda z planet "obdarza" nas swoistą energią, która jest modyfikowana przez znak zodiaku - kanał energetyczny, w którym się znajduje. Oprócz tego wewnętrzna część koła jest również podzielona na dwanaście części zaznaczonych cienkimi liniami lub liniami grubszymi - to są strefy doświadczeń, w których te energie się przejawią. Kiedy rozpatrujemy kosmogram patrzymy więc, w jakim znaku i w którym domu (bo tak nazywają te strefy astrologowie) dana planeta się znajduje. Zarówno znaki zodiaku jak i strefy liczone są w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
Koło to jest podzielone na dwie części linią poziomą. Z lewej strony linia ta zakończona jest strzałką - miejsce, gdzie pada owa strzałka, to bardzo ważny punkt kosmogramu, zwany w astrologii ascendentem (ASC)- to punkt twego ja i zarazem początek pierwszego domu. Punkt ten został wyznaczony przez moment twoich narodzin.
Po przeciwnej stronie tej linii jest punkt twego "ty" zwany descendentem (DSC).
Linia ta dzieli więc koło na dwie części, górną i dolną. Część dolna oznacza nieświadomość człowieka (popędy i instynkty), one kształtują życie prywatne, osobiste, subiektywne człowieka, część górna oznacza świadomość (myślenie i byt), one kształtują życie publiczne, społeczne.
Jeśli większość planet w twym kosmogramie znajduje się w części dolnej, oznacza to, że w obecnym życiu masz przede wszystkim zadania względem siebie samego, że znacznie ważniejsze z punktu widzenia duchowego będzie dla ciebie twe życie prywatne, osobiste niż zadania względem świata zewnętrznego, a dużo w twym życiu będzie zależało od twej nieświadomości (podświadomości).
Jeśli większość planet znajduje się w górnej części kosmogramu, oznacza to, że w tym życiu w ramach własnego rozwoju, masz także jakieś zadania względem świata zewnętrznego, (np. twój rozwój wiąże się właśnie z wykonywaniem tych zadań), w którym twoje własne świadome decyzje będą bardzo istotne.
Koło kosmogramu ma oprócz tego również linię pionową, podobną do tej poziomej ale bez strzałki (w wielu horoskopach bywa ona ukośna). Wyznacza ona dwa punkty horoskopu: MC (Medium Coeli - Środek Nieba - na górze) i IC (Immum Coeli - Głębia Nieba - na dole). Ta linia dzieli też koło na dwie części lewą i prawą. Lewa część, której centralnym punktem jest ascendent mówi o nastawieniu na swoje ja (nie myl tego z egoizmem), oznacza to że "ja" jest motorem działania. Prawa część, którego centralnym punktem jest punkt "ty" mówi o wpływie innych osób na nasze życie. Jeśli w twoim kosmogramie większość planet znajduje się po lewej stronie, daje to silne pragnienie kierowania własnym losem. Natomiast planety leżące po prawej stronie wskazują, że na wydarzenia w twym życiu wpływ będą mieli inni ludzie lub twoje reakcje na ich działania.
W ten sposób otrzymujemy cztery ćwiartki:
1. ja nieświadome - nieświadome działanie naszego ja kształtuje nasze życie (tak żyjemy w okresie dzieciństwa)
2. ty nieświadome - nieświadome dla nas działania różnych "ty" kształtują nasze życie (tak żyjemy w okresie młodości).
3. ty świadome - działania naszych "ty" mają wpływ na nasze życie, ale możemy być tego świadomi i próbować je kształtować (budzenie dojrzałości)
4. ja świadome - nasze świadome działania mogą mieć wpływ na nasze życie. (budzenie odpowiedzialności)


Jest to w zarysie ogólny plan życia każdego człowieka. Plan ten składa się z czterech etapów:
1. Najpierw człowiek żyje z nastawieniem na swoje ja i nie jest tego ja świadomy.
2. Potem również nieświadomie poznaje swoje różne ty - rodziców, rodzeństwo, rodzinę, kolegów, przyjaciół, sympatie, jednym słowem różne osoby ze swego otoczenia, na wybór tych osób nie ma jeszcze świadomego wpływu - gdyż punkt 2 to punkt naszej najgłębszej nieświadomości - a więc wyborów dokonuje tu podświadomość.
3. Punkt "ty" to punkt, w którym zaczynamy dostrzegać "źdźbło w oku bliźniego". To punkt uświadomienia sobie, że jeden człowiek jest taki, a drugi inny. Jest to więc punkt budzenia naszej świadomości ale jeszcze ciągle nasza uwaga jest skierowana na innych ludzi. Dostrzegamy ich wady i zalety i zaczynamy dokonywać pierwszych świadomych ocen i wyborów. Zebrane w ten sposób doświadczenia z innymi ludźmi powinny doprowadzić nas do zastanowienia się nad sobą.
4. czyli do etapu czwartego, kiedy powinniśmy świadomie kształtować i oceniać swoje ja. W tym okresie powinniśmy zająć się "belką we własnym oku".
W ten sposób człowiek ma swój krzyż do niesienia, a krzyż ten wyznaczają dwie linie:

Linia rozwoju osobowości - według której od swego punktu ja, mamy dojść do punktu ty, co wyraża się w związkach z innymi ludźmi (relacje poziome), którzy są naszymi nauczycielami, najczęściej zresztą nieświadomie, gdyż od każdego ty, z którym mamy do czynienia, możemy się czegoś uczyć, choćby to było nawet nasze własne (lub cudze) dziecko. Ta linia wskazuje, że do naszego ja, które kształtuje się już od momentu narodzin w trakcie naszego życia powinniśmy dołączyć pozytywne cechy punktu "ty".


Linia rozwoju świadomości - od najgłębszej nieświadomości (najgłębszych pokładów duszy) do przebudzenia lub próby rozpoznania samego siebie i kontrolowania siebie, osiągnięcia swego maximum wzrostu w tym życiu (co w świecie fizycznym wyraża się chęcią osiągnięcia jakiejś pozycji w tym świecie, zbudowanie swego autorytetu) - manifestowanie swego własnego ja w życiu społecznym - to nasze relacje pionowe, to nasz wzrosthttp://astrologia1.w.interia.pl/astr2/index.html


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


2458

http://astrologia1.w.interia.pl/astrol/domyopis/index.html


MEGI  (36)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


283

Cytat:  LOCA :
> Pierwszy dom rozpoczyna się też w znaku Barana ale już nie w
> pierwszym jego stopniu. Domy mają tu różną wielkość –jedne są
> duże np. 1, 6, 7 i 12, inne małe np. 3, 4, 9, 10.
>
> Domy w których znajdują się planety (zwłaszcza te osobiste) mają dla
> właściciela tego horoskopu szczególne znaczenie.
>
> Ale i znak na początku każdego z domów też ma wpływ. Widzimy więc, ze> > osoba, której celem życia jest doskonalenie siebie w dziedzinie myśli> > i kontaktów z ludźmi na zewnątrz postrzegana jest jak osoba spod
> znaku Barana, a więc aktywna, przebojowa (choć Saturn w tym domu
> wskazuje na pewne utrudnienia.)
>
> 2-gi dom jest pod wpływem energii znaku Byka - aktywna jest tu
> energia Merkurego – ale w znaku Bliźniąt – co oznacza, ze
> myślenie tej osoby i jej sposób komunikowania się z innymi jest typowe> > dla Bliźniaka. Ułatwia realizację głównego zadania, gdyż Słońce
> znajduje się też w znaku Bliźniąt ale w 3-cim domu – i to jest
> najważniejsza sfera życia tej osoby.
>
> Domy podobnie jak znaki mają związek z żywiołami:
>
> Domy 1, 5, 9 – to domy związane z żywiołem ognia – będą
> więc miały związek z wolą i działaniami ego.
>
> Domy 2, 6, 10 – związane z żywiołem ziemi – związek z
> działaniami w stosunku do świata fizycznego.
>
> Domy 3, 6, 11 – domy związane z żywiołem powietrza – a
> więc świat myśli i kontaktów z innym ludźmi.
>
> Domy 4, 8, 12 – związek z żywiołem wody – a więc z
> podświadomością (duszą) - to są domy karmiczne.
>
>
>
> Jednocześnie wiemy już, że domy 1,2,3 – to domy „ja
> nieświadome,
>
> 4,5,6, - to domy „ty nieświadome”
>
> 7,8,9 – to domy „ty świadome”
>
> 10, 11, 12 – to domy „ja świadome”
>
> Znaczenie domów:
>
> 1. Jak się prezentuję? (własne działania ego na zewnątrz)
>
> 2. Gdzie poszukuję wartości? (materia - czym opierać się w świecie
> materii)
>
> 3. Na co zwracam uwagę? (informacja - indywidualnie – zdobywani> e wiedzy)
>
> 4. Gdzie znajduję bezpieczeństwo? (dusza - karma, punkt wcielenia)
>
> 5. Jak być kreatywnym? (twórcze wyrażenie ego - zadania społeczne)
>
> 6. Gdzie czuję się potrzebny? (materia - działania społeczne)
>
> 7. Jakie są moje relacje partnerskie? (informacja - zadanie społeczni> e)
>
> 8. Jak mam się zmienić? (test duszy– karma - m. in. seks,
> władza, pieniądze - społeczne)
>
> 9. Gdzie odnajdę swój sens? (ego poszerzające świadomość - zadanie
> duchowe)
>
> 10. Jak działać skutecznie? (materia - zadania duchowe)
>
> 11. Gdzie znajdę inspirację? (informacja— zadania duchowe)
>
> 12. Od czego powinienem się uwolnić? (dusza - karma, zadania duchowe
> - uwolnienie od negatywnej karmy)
>
> Szczegółowe opisy domów
>
> Planety w domach
>
> – wskazują w jakiej dziedzinie życia dana energia może być
> wykorzystana najlepiej, zaś znaki – w jaki sposób i co jest
> napędem energii.
>
> Oprócz tych podziałów, które przedstawiłam przy omawianiu kosmogramu> > i powyżej istnieje jeszcze jeden podział na tzw. królestwa:
>
> Indywidualne – domy 1, 2, 3, 4
>
> Społeczne – domy 5, 6, 7, 8
>
> Duchowe – 9, 10, 11, 12
>
> Wskazują one na etapy naszego rozwoju – wspomniałam o tym
> omawiając plan życia – rozwój biologiczny, społeczny i
> duchowy
>
> 1. dom – Baran - Saturn w Byku
>
> 2. dom – Byk – Merkury w Bliźniętach
>
> 3. dom – Bliźnięta – Słońce (zw 2 dom)
>
> 4. dom – Rak – Mars
>
> 5. dom – Rak – Wenus w Lwie
>
> 6. dom – Lew – Pluton w Pannie
>
> 7. dom – Waga – Uran
>
> 8. dom – Skorpion – Neptun
>
> 9. dom – Strzelec
>
> 10 dom – Koziorożec – Księżyc
>
> 11 dom – Koziorożec
>
> 12 dom – Wodnik – pn węzeł księżycowy
>
> Najważniejsze dziedziny życia 3,10,1 i inne
>
> Oto kosmogram innej osoby – 1-szy dom a więc Ascendent (zawsze
> po lewej stronie kosmogramu) jest tu w znaku Koziorożca. Jest więc to
> osoba spod znaku Wodnika ale prezentująca się jak Koziorożec. Merkury
> znajduje się w znaku Ryb – a więc mamy do czynienia z Wodnikiem,> > który myśli jak Ryba, oraz reaguje jak Panna – Księżyc w znaku
> Panny.
>
> 1 dom – Koziorożec - Wenus, oraz Słońce i Jowisz w Wodniku
>
> 2 dom – Ryby – Merkury
>
> 3 dom – Baran
>
> 4 dom – Byk – Mars
>
> 5 dom – Bliźnięta
>
> 6 dom – Bliźnięta – Saturn
>
> 7 dom – Rak
>
> 8 dom – Panna - Księżyc; Pluton w Wadze
>
> 9 dom – Waga – Uran
>
> 10 dom – Skorpion
>
> 11 dom – Strzelec – Neptun
>
> 12 dom - Strzelec – pn węzeł księżycowy
>
> Najważniejsze dziedziny:1,9,6
>
> I jeszcze trzeci przykład w ramach nauki odczytywania kosmogramu:
>
> U tej osoby 1-szy dom a więc Ascendent jest tu w znaku Strzelca. Jest> > więc to osoba spod znaku Raka ale prezentująca się jak Strzelec.
> Osoba ta reaguje jak Bliźniak.
>
> 1 dom – Strzelec
>
> 2 dom – Koziorożec
>
> 3 dom – Wodnik – pn węzeł księżycowy
>
> 4 dom – Ryby – Jowisz w Baranie
>
> 5 dom – Baran
>
> 6 dom – Byk
>
> 7 dom – Bliźnięta – Księżyc, Mars
>
> 8 dom – Rak - Słońce, Merkury, Uran
>
> 9 dom – Lew – Wenus, Pluton
>
> 10 dom – Panna – Saturn; Neptun w Wadze
>
> 11 dom – Waga
>
> 12 dom - Skorpion
>
> Najważniejsze dziedziny 8, 7,10,9 LOCA wlasnie tego szukalam Ogromne dzieki.
LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


2458

nie ma za co sporo tu tego czasmi nie wiem czy sie coś nie powtorzy


MEGI  (36)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


283

Cytat:  LOCA :
> nie ma za co sporo tu tego czasmi nie wiem czy sie coś nie
> powtorzy A moze masz cos o osiach? Tez by sie przydalo.


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


2458

ok poszukam jak znajde to wkleje


MEGI  (36)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:06 29-06-2010


283

Cytat:  LOCA :
> ok poszukam jak znajde to wkleje To super,bo ja na oslej laczce jestem i nie mam zamiaru dlugo tutaj przebywac.A swoja droga wydaje mnie sie,ze troche tutaj posiedze,bo im dalej w las to wiecej drzew.


Tykasia  (30)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
13:06 29-06-2010


1437

Cytat:  MEGI :
A moze masz cos o osiach? Tez by sie przydalo.

http://horoskopia.info/grupy_pokaz_temat,strona_4,942.html


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
04:07 21-07-2010


2458

Jak zapewne wiesz, jest 12 rodzajów domów. Każdy z domów ma inny zakres działania.
Jest dość ciekawa analogia. Spróbujmy postrzec domy astralne jako poszczególne rodzaje pokojów.
I tak:

dom 1 - wejście do domu
dom 2 - piwnica
dom 3 - pokój dziecinny
dom 4 - kuchnia
dom 5 - salon
dom 6 - łazienka
dom 7 - sypialnia pana / i domu
dom 8 - strych
dom 9 - biblioteka
dom 10 - biuro / gabinet
dom 11 - sala balowa
dom 12 - kaplica.

To porównanie w dość ciekawy sposób określa funkcje poszczególnych domów w horoskopie.

Każdy z domów ma swojego "partnera".
I tak:

dom 1 - ja
dom 7 - inni

dom 2 - moje własności
dom 8 - własności innych

dom 3 - moje najbliższe otoczenie
dom 9 - moje dalsze otoczenie

dom 4 - życie prywatne
dom 10 - życie publiczne / towarzyskie

dom 5 - miłość, którą daję
dom 11 - miłość, którą otrzymuję

dom 6 - zdrowie fizyczne
dom 12 - zdrowie psychiczne

A oto w skrócie opis poszczególnych domów:

pierwszy dom : nasze ego, osobowość, naturalne predyspozycje

drugi dom : finanse i sprawy materialne

trzeci dom : najbliższe otoczenie, sposoby komunikowania się

czwarty dom : twoje korzenie, poczucie bezpieczeństwa

piąty dom : dzieci, przyjemności

szósty dom : praca zarobkowa, zdrowie

siódmy dom : partner, życie publiczne

ósmy dom : śmierć, sex

dziewiąty dom : etyka, religia, filozofia

dziesiąty dom : kariera

jedenasty dom : przyjaciele

dwunasty dom : sprawy ukryte, więzienia, szpitale

A oto słowa kluczowe / burza mózgu na temat poszczególnych domów:

dom 1 - ja jestem

kątowy, Baran, Mars, osobowość, dom życia, tożsamość, wygląd, sposób wyróżniania się z ogółu, manifestowanie swojej odrębności, cechy wyglądu zewnętrznego, jak się prezentujesz, jak osiągasz swoje potrzeby, naturalne usposobienie, ja, tendencje, indywidualność, sposób ekspresji, jak inni Cię widzą, jak chcesz, aby inni Cię widzieli, sposób, w który się sprzedajesz / reklamujesz, ciało fizyczne, wczesne lata dziecięce, podejście do życia, pogląd na świat, wygląd zewnętrzny, podstawy i początki wszystkich przedsięwzięć, energia fizyczna, powierzchowność

dom 2 - ja mam

następujący, Byk, Wenus, wartości i pieniądze, dom materialny, moje własności, wartości, wolność, stosunek do dóbr materialnych, posiadanie, gromadzenie, sytuacja materialna, talent i jego wykorzystanie, gdzie szukasz wartości, stosunek do miłości, jak kochasz, umiejętność słuchania, sprawy finansowe, własności, inwestycje, możliwości zarobkowe, zyski i straty spowodowane z włsnej winy, pomycłowość, potrzeba spełnienia się, poczucie wartości własnej, sens wartości, wolność osobista, długi materialne, zdolność do oceny samego siebie, jak reagujesz, jak kochasz, jak zdobywasz, jak osiągasz, bogactwo, pieniądze, bezpieczeństwo

dom 3 - ja myślę

upadający, Bliźnięta, Merkury, dom partnerstwa, moje najbliższe otoczenie, świadomość i kontaktowość, werbalizacja, niższy umysł, mówienie, krótkie podróże, rodzeństwo, komunikacja, przekaz, edukacja podstawowa, pisarstwo, edycja, przetwarzanie informacji, na co zwracam uwagę, najbliższe otoczenie, w którym mieszkam, wszystkie formy komunikacji, możliwości umysłu do przyswajania sobie wiedzy, umiejętność nawiązywania związków z otoczeniem, telefon, email, plotki, internet, łączenie faktów, badanie

dom 4 - ja czuję

kątowy, Rak, Księżyc, bezpieczeństwo, dom mistyczny, życie prywatne, dom rodzinny, stosunek do tradycyjnych wartości, poczucie bezpieczeństwa, gdzie znajdujesz bezpieczeństwo, doświadczenie życiowe, rodzice, matka, warunki u schyłku życia, ziemia, kopalnie, Twoje korzenie, dziedzictwo, spadki, dziedziczność, przodkowie, korzenie psychologiczne, własności - mienia (domy, nieruchomości), wszystko co jest odizolowane, koniec życia, koniec wszystkich spraw, sława pośmiertna, miejsce pogrzebu, rodzic, który w dzieciństwie ma na Ciebie większy wpływ, Twoje subiektywne ja, podstawy kształtowania charakteru, doświadczenie życiowe

dom 5 - ja chcę

następujący, Lew, Słońce, kreatywność, dom Zycia, miłość, którą dajesz, twórczość, dzieci, ekspresja, kreatywność, sporty, nauczanie, świadomość, duma, erotyka, seks, rozrywka, dramat, twórczość, jak być kreatywnym, romanse, sprawy miłosne, święta, wakacje, zabawy, gry, spekulacje, hobby, zajęcia pozazawodowe, nastawienie emocjonalne, postawa emocjonalna, Twoje przedsięwzięcia, oryginalność, ujście kreatywności, zdolności literackie, aktorskie i inne artystyczne, publikacje, polityka, sztuki piękne, sprawy społeczne, sprawy publiczne, ciąża, prokreacja, edukacja dzieci, grupy, stowarzyszenia, do których należysz w celach rozrywkowych (wspólnego spędzenia wolnego czasu), nauczanie, zwierzęta, przyjemności

dom 6 - ja analizuję

upadający, Panna, Merkury, obowiązek, dom materialny, zdrowie fizyczne, praca, usługi, warunki i środowisko pracy, choroby zawodowe, zależność od kogoś, gdzie się czujesz potrzebny, jak troszczysz się o sibie i swoje zdrowie, Twoje naturalne przyzwyczajenia, zatrudnienie, pracownicy, lokatorzy, dzierżawcy, służący, zwietzęta, ulubieńcy, osoby Ci podlegające, usługi, które świadczysz innym, sprawy rutynowe, ubrania i jak je nosisz, higiena, zainteresowanie żywnością, odżywianie się, dieta, wujek, ciotka, zdolność przystosowania się do warunków pracy, konserwacja, przechowywanie, zabezpieczanie, troszczenie się

dom 7 - ja równoważę

kątowy, Waga, Wenus, współpraca, dom partnerstwa, inne osoby, małżeństwo i partnerstwo, wspólnicy, kontakty osobiste, przyjaźnie, jawni wrogowie, rywale, jakie są Twoje relacje partnerskie, biznes, związki, małżeństwo, rozwód, partner w małżeństwie, mąż, żona, kontrakty, okazje, porozumienia, stosunki ze społeczeństwem, reakcje społeczeństwa, współpraca z innymi, czego najbardziej w Tobie brak, stosunek do małżeństwa, jakość małżeństwa, ilość małżeństw, dziadkowie, ludzie działający w twoim imieniu, kupno, sprzedaż, układy, separacje, słabo rozwinięte cechy, yoga

dom 8 - ja pożądam

następujący, Skorpion, Pluton, regeneracja, dom mistyczny, własności innych osób, regeneracja i seks, dziedziczenie, zasoby materialne, życie seksualne, zasoby materialne, ukryta działalność, zagrożenie dla życia, jak masz się zmienić, jak radzisz robie z biurokracją, gdzie prześwietlasz pozory i docierasz do faktów, dom fizycznej śmierci, pieniądze otrzymywane od innych, śmierć osobowości - narkotyki, ekstazy religijne, transy, wsparcie finansowe, wsparcie moralne, wsparcie duchowe, wsparcie fizyczne, dziedzictwo, spuścizna, majątek powierniczy, testament, sprawy ubezpieczeniowe, tajemnice, seks, duchowa i fizyczna regeneracja, psychologiczne odrodzenie, degeneracja, zainteresowania okultystyczne, sen, marzenia senne, wnikliwe badanie, ukryte zalety, majątek partnerów, alimenty, chirurgia, operacja chirurgiczna, kredyty, wymiana, krytyka, analiza, seks, nagość

dom 9 - ja widzę więcej

kadentny, Strzelec, Jowisz, aspiracje, dom życia, moje dalsze otoczenie, dążenia, wierzenia, wyższa edukacja, inspiracje religijne, filozofia, dalekie podróże, kontakty zagraniczne, emigracja, gdzie odnajdę swój sens, głębokie ideały, wyższy umysł, poziom umysłowy, nadświadomość, religia, prawo, nauka, idełay, psychologia, dogłębne badanie, sny, wizje, obcokrajowcy, sprawy zagraniczne, handel, duże interesy, import, eksport, kościół jako czynnik duchowy, duchowieństwo, teściowie, wnuki, intuicja, etyka, opinia publiczna, lekcja, której uczy nas życie, etyka, opinia publiczna, duchowość, religia, oczyszczenie, prawda

dom 10 - ja stosuję

kątowy, Koziorożec, Saturn, honor, dom materialny, moje życie publiczne, towarzyskie, pozycja społeczna, kariera, praca zawodowa, profesj, działalność polityczna, działalność naukowa, administracja państwowa, jak działać skutecznie, powołanie, kariera, naturalna zdolność zarządzania, zdolność osiągania sukcesu, zawód, reputacja, sława, awans, ambicja, interesy, działalność społeczna, prawodawca, rząd, organa władzy, autorytety, osiągnięcia, jak Cię widzi świat, jak Cię ocenia, jaki wpływy wywierasz na swoje otoczenie, aktywność publiczna, uznanie, wizja, praktyczny wgląd, ojciec

dom 11 - ja wiem

następujący, Wodnik, Uran, towarzystwo, dom partnerstwa, miłość, którą otrzymuję, przyjaciele, nadzieja, przyjaciele artyści, pragnienia, zamiłowania, aktywność społeczna, gdzie znajdę inspirację, współpraca z innymi, praca dla sprawy, a nie z powodu zainteresowań, umiejętność posiadania przyjaciół, stosunek do przyjaciół i znajomych, nieuczuciowe więzi, czego najbardziej pożądasz w życiu, Twoje cele, miłość, którą otrzymujesz, pieniądze otrzymywane z profesji, dzieci adoptowane, pasierb, dzieci przygarnięte, okoliczności, nad którymi masz niewielką kontrolę, zainteresowania humanistyczne, sposób, w jaki postrzegamy innych, duże i małe organizacje, kluby, do których należymy (związane z pracą), ku czemu zmierzasz w życiu, Twoje zainteresowania, altruizm, współpracownicy

dom 12 - ja ufam i wierzę

kadentny, Ryby, Neptun, podświadomość, dom mistyczny, zdrowie umysłowe, tajemnice podświadomości, iluzje, zahamowania, lęki, odosobnienie fizyczne, ukryte związki, nałogi, ukryci wrogowie, od czego powinieneś się uwolnić, Twoje nieznane i ukryte mocne i słabe strony, smutek, cierpienie, ograniczenia, upośledzenia, tajemnice, odosobnienia, frustracje, zakulisowe działania, działalność w cieniu, zamknięte miejsca, więzienia, szpitale, szpitale psychiatryczne, domy starców, zahamowania, emigracja, wygnanie, ukryte niebezpieczeństwa, samounicestfienie, tajne sprawy, rzeczy, które ukrywamy przed innymi, wewnętrzna świadomość, długi duchowe, karma, którą trzeba spłacić, dobroczynność, współczucie, zdolność współczucia innym, śmietnik horoskopu, bolesne problemy, akceptacja, samopoświęcenie, to co musimy znieść, płacenie długów przeznaczenia

Domy dzielimy według jakości na :

kątowe ( najważniejsze ) - pierwszy, czwarty, siódmy, dziesiąty.
Motto: czyn i wola .

następujące - drugi, piąty, ósmy, jedenasty.
Motto: stabilizacja

upadające - trzeci, szósty, dziewiąty i dwunasty.
Motto: nauka.


Domy dzielimy również dzielimy według żywiołów na:

domy życia - pierwszy, piąty i dziewiąty.
Myśl twórcza i stosunek do świata i ludzi.

domy materialne - drugi, szósty i dziesiąty.
Praktyczność i odpowiedzialność

domy partnerstwa - trzeci, siódmy i jedenasty.
Potrzeba obcowania z ludźmi.

domy mistyczne - czwarty, ósmy i dwunasty.
Uczucia i przywiązanie.


DOMY NAROŻNE

Należą do nich domy: 1, 4, 7 i 10.

Pierwszy dom: dotyczy osobowości, indywidualności, budowy ciała i ogólnie stanu zdrowia i cech charakteru. Pierwszy dom ma nazwę Ascendentu, wschodnika, wschodu w horoskopie.
Czwarty dom: nazywa się po arabsku Nadirem ("dół Nieba"), grobem, po łacinie Imum Coeli - dotyczy: rodziców, Ojczyzny, końca spraw w życiu i końca samego życia, oraz warunków pod koniec życia.
Siódmy dom: zwany też zachodnikiem, Descendentem, zachodem - dotyczy spółek, związków z ludźmi, małżeństwa, pośrednictwa innych w naszych sprawach i życiu.
Dziesiąty dom: zwany Medium Coeli, po arabsku Zenitem albo też R. A. - dotyczy stanowisk zajmowanych w życiu socjalnym, sławy, opinii innych o nas, honorów, zaszczytów, jakie są do osiągnięcia w naszym życiu, ale też i przeciwności tych danych a więc niesławy, hańby, złej opinii itp. zależnie od planet w tym domu i ich aspektów.
Wszystkie te domy razem wzięte, jak można zauważyć z ich charakteru i znaczenia - dotyczą one naszej działalności w życiu zewnętrznym.


DOMY OPADAJĄCE

Należą, do nich następujące domy horoskopu:

Szósty dom: dotyczy naszych współpracowników, służby, podwładnych naszych, współpracy, warunków pracy, chorób, które są w wyniku pracy i dokonanych przez nas wysiłków, poza tym ten dom właściwie charakteryzuje przebieg pracy i choroby w naszym życiu.
Dwunasty dom: dotyczy pracy bez zapłaty, pobytów w lecznicach, sanatoriach, szpitalach, klinikach, więzieniu, miejscach niewoli, obozach, oraz miejscach odosobnienia, jak też pracy w takich miejscach, gdzie brak kontaktu z publicznością.
Trzeci dom: dotyczy podróży niedalekich, lotniczych bez ograniczenia, wycieczek, wizyt, zmian miejsca zamieszkania, związków z sąsiadami, rodzeństwem, kuzynostwem.
Dziewiąty dom: dotyczy wyobraźni, religii, zagranicy, snów i ich znaczenia, symboliki.


DOMY OSOBOWE ALBO OSOBISTE

Są to domy: I, V oraz IX i między nimi dom pierwszy dysponuje właściwościami, istotą, jakością i własnościami ciała fizycznego -a planety w tym domu znajdujące się - mówią o tych danych bardziej szczegółowo i wyczerpująco, jak też wypadające znaki zodiakalne: poza tym dom V mówi o miłości oraz drodze, po której ona idzie, natomiast IX dom objaśnia - jak wysoko i daleko sięga nasza osobowość, wyobraźnia, umysł, rozum - zdobyte w toku życia i doświadczeń życiowych.
Dom V w połączeniu też z III mówią o zdobytej przez nas mądrości, podczas gdy dom IX, jak również dom VII objaśniają nam, o ile bogaci jesteśmy w posiadanych wiadomościach zdobytych drogą doświadczeń życiowych, a składających się w sumie razem na naszą wiedzę.


DOMY MATERIALNE

Należą do nich domy następujące: II oraz VI i X, ponieważ te domy mówią i objaśniają nam o posiadanych materialnych środkach (II), warunkach wypracowanych przez nas w życiu (VI) przez pracę oraz o zdobytych pozycjach w życiu społecznym (X); toteż dom II mówi o bogactwie, o dobrach posiadanych; dom VI - objaśnia warunki pracy i ewentualne też choroby nabyte przez pracę; dom X - objaśnia publiczne stanowiska w życiu uspołecznionym z wszelkimi konsekwencjami, a wiec tak samo sława i zaszczyty, honory, jak i hańba, troski i uwięzienia o ile popełnione zostały karalne przeoczenia, lub świadome przestępstwa.


DOMY SOCJALNE

Należą do nich domy horoskopu: III, VII oraz XI, gdyż te domy objaśniają nam:
Trzeci dom: objaśnia sprawy życia zewnętrznego związane z braćmi, siostrami, sąsiadami, kuzynostwem oraz ludźmi, gdzie przejawia się silniej działalność naszej myśli, a więc korespondencja, dyskusje wymiana myśli słowna i pisemna, wizyty, wpływ wychowawczy na psychikę wymienionych wyżej osób, a więc też i wpływ naszych nauczycieli, którymi są ludzie stykający się z nami.
Siódmy dom: objaśnia związki przyjaźni, spółki, życia stowarzyszonego, małżeństwa; wszelkie związki oparte na pewnych prawach, umowach, zależnościach; tu mamy też objaśnienia stosunku tych, którzy na tle współzawodnictwa z nami w życiu publicznym stają się naszymi otwartymi przeciwnikami, wrogami.
Jedenasty dom: objaśnia związki przyjaźni, protekcje, protektorów oraz naszych planów, które opieramy o pomoc innych i częściowo uzależniamy od wpływu otoczenia, przyjaciół.
We wszystkich tych domach przejawia się życie uspołecznione, grupowe, zewnętrzne.


DOMY MISTYCZNE

Domy, w których przejawiają się raczej czynności umysłu lub ducha, nazywamy mistycznymi i do nich należą: IV, VIII oraz XII, ponieważ mówią one o przejawieniu się naszej myśli na planie materialnym.
Czwarty dom: dotyczy związków z rodziną, dziedziczności na krewnych, tradycji, pamiątek rodzinnych, przywiązania do Ojczyzny, karmy -jak mówią Hindusi, czyli zapłaty za czyny dokonane w bycie poprzednim, jak też zapłaty za złe czyny z życia bieżącego, dlatego ten dom objaśnia koniec każdej sprawy i życia.
Ósmy dom: objaśnia przyczyny i rodzaj śmierci, jej wpływ i powody śmierci osób bliskich, ewentualnych korzyści w postaci spadków i dziedzictw po śmierci innych.
Dwunasty dom: objaśnia zmartwienia i troski, które powstają niezależnie od naszej woli.
Domy posiadają ścisły związek ze znakami zodiakalnymi tzn. że dom I odpowiada znakowi Barana, mając też jego charakter, dom II wiąże się ze znakiem Byka, trzeci z Bliźniętami, czwarty z Rakiem, piąty z Lwem, szósty z Panną, siódmy z Wagą, ósmy ze Skorpionem, dziewiąty z Łucznikiem, dziesiąty z Koziorożcem, jedenasty z Wodnikiem, dwunasty z Rybami.

Tak samo, gdy chodzi o żywioły - domy łączące się ze znakami zodiakalnymi odpowiadają żywiołom:

Domy odpowiadające żywiołowi POWIETRZA: 3, 7, 11.
Domy odpowiadające żywiołowi OGNIA: 1, 5, 9.
Domy odpowiadające żywiołowi WODY: 4, 8, 12.
Domy odpowiadające żywiołowi ZIEMI: 2, 6, 10.

Z tego podziału widzimy, że np. domy powietrza dotyczą równocześnie odpowiadającemu temu żywiołowi - abstrakcji i subtelnych stron życia, jak wykształcenia, miłości, małżeństwa, projektów i planów, a więc spraw natury delikatnej i ruchliwej, czasami niepewnej i szybko zmiennej. Domy związane z żywiołem ognia, dają, przejawy myśli konkretnej i twórczej, zwracającej się na zewnątrz, jako sprawy osobiste i nasz stosunek do świata i ludzi.

Domy wody akcentują uczucie i przywiązania nasze. Domy ziemi dotyczą materialnych form i podstaw bytowania, pracy zawodowej.
Poza tym otrzymujemy kwadraty, albo krzyże z zestawienia domów: i wtedy mamy:

Kwadrat lub krzyż kardynalny i domy 1, 4, 7, 10.
Kwadrat lub krzyż stały i domy 2, 5, 8, 11.
Kwadrat lub krzyż zmienny i domy: 3, 6, 9, 12.

Domy kardynalne tak samo, jak znaki zodiakalne – kardynalne, reprezentują podstawowe dziedziny życia, gdy chodzi o byt człowieka, gdzie przejawia się "czyn" oraz "wola".

Domy stałe odnoszą się do uczuć oraz przywiązania, poza tym do zadowoleń i niezadowoleń, sympatii i antypatii.

Domy zmienne odnoszą się do przejawów myśli oraz rozsądku ludzkiego.

Planety bieżące oraz stałe, które przyjmujemy z momentu urodzenia, nie tylko odpowiednio zabarwiają swoją obecnością domy, ale i znaki zodiakalne oraz mają wpływy uzależnione od miejsca pobytu w poszczególnych znakach zodiakalnych i tak:
Najczystszy wpływ przejawia Słońce w domu 5 i znaku Lwa. Najczystszy wpływ przejawia Księżyc w domu4 i znaku Raka.

Część opracowania pochodzi z książki Heindla - Astrologia.


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności