Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Tranzyty » Tranzyty Plutona » Tranzyty Plutona
Idź do strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
następna »
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
05:06 04-06-2010


2461

Tranzyty Plutona

Koniunkcja Plutona do Ascendentu

Prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt, lub wystąpienia kłopotów z policją, wojskiem, aparatem przymusu administracyjnego, ryzyko wystąpienia szkód wskutek wypadków losowych, lub działania sił natury, transformacja osobowości, zmiana wyglądu, sposobu ubierania się i zachowania.

Sekstyl Plutona do Ascendentu
Uzyskanie pomocy w realizacji ambitnych planów osobistych, odbudowania wiary we własne siły i możliwości, odnowienie starych znajomości, współpraca z wpływowymi osobami.

Kwadratura Plutona do Ascendentu
Popadanie w konflikty z najbliższym otoczeniem, trudności z opanowaniem emocji, utrata obiektywnego spojrzenia na problemy partnerskie i rodzinne.

Trygon Plutona do Ascendentu
Wzmocnienie wiary w siebie, współpraca przy realizacji przedsięwzięć o szerokim zasięgu oddziaływania społecznego, odkrywanie w sobie nowych talentów i zainteresowań.

Opozycja Plutona do Ascendentu

Poważne wyzwania w życiu partnerskim i pracy zawodowej, opartej na działaniach zespołowych, nowe zasady współżycia małżeńskiego, kłopoty w znalezieniu odpowiednich partnerów życiowych i zawodowych.

Koniunkcja Plutona do Słońca

Przewartościowanie świadomości, zmiana poglądów, zmaganie się z przeciwnościami losu, kłopoty ze strony policji, wojska, administracji państwowej, straty materialne, rozstania, problemy zdrowotne.

Sekstyl Plutona do Słońca

Rozwój świadomości, poszerzenie horyzontów myślowych, przychylność losu, przypływ energii psychicznej, sukcesy dnia codziennego.

Kwadratura Plutona do Słońca

Trudne do pokonania przeszkody, stan irytacji i poczucie frustracji, niemożność osiągnięcia upragnionych celów, konflikty z otoczeniem.

Trygon Plutona do Słońca

Wsparcie ze strony organizacji społecznych, przychylność urzędów państwowych, czas dynamicznego rozwoju, poprawa sytuacji materialnej.

Opozycja Plutona do Słońca

Bolesna świadomość problemów, próby rozwiązywania konfliktowych sytuacji, czas rozliczeń dotychczasowych osiągnięć, wytyczanie kierunków dalszego rozwoju, osłabienie organizmu.

Koniunkcja Plutona do Księżyca

Wydarzenia głęboko zapadające w pamięć, poruszające uczucia, mające wpływ na podświadomość, problemy rodzinne, niestabilna sytuacja materialna, osłabienie zdrowia.

Sekstyl Plutona do Księżyca

Rozwój psychiczny, panowanie nad emocjami, dobre wykorzystywanie intuicji, porządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Plutona do Księżyca

Wydarzenia burzące wewnętrzny spokój, niepomyślny rozwój sytuacji rodzinnej, trudności w opanowaniu emocji, złe przeczucia.

Trygon Plutona do Księżyca

Pomyślny rozwój wydarzeń, zmiany przynoszące pożądany skutek, zdarzenia pozytywnie wpływające na stan psychiczny i poprawiające sytuację materialną.

Opozycja Plutona do Księżyca

Brak dobrego rozwiązania dla kłopotliwych sytuacji rodzinnych, niestabilność emocjonalna, niezrealizowane plany, komplikacje zdrowotne.

Koniunkcja Plutona do Merkurego

Zmiana w postrzeganiu najbliższego otoczenia, uwikłanie w intelektualne problemy, wymagające długiej i wnikliwej analizy, próby stworzenia nowych koncepcji myślowych, podleganie indoktrynacji, przyjmowanie nowych poglądów, intensywna praca twórcza, wynikająca z nowego punktu widzenia.

Sekstyl Plutona do Merkurego

Rozwój intelektualny, łatwe przyswajanie wiedzy, kontynuacja wcześniej zarzuconych projektów, postępy w karierze zawodowej.

Kwadratura Plutona do Merkurego

Niekończące się spory, uleganie intelektualnym prowokacjom, forsowanie własnego zdania, prowokowanie otoczenia, irytacja, trudności w określeniu i systematyzacji własnych poglądów.

Trygon Plutona do Merkurego

Swobodny rozwój umysłowy, rozbudowa własnych koncepcji intelektualnych, sukcesy i ułatwienia w karierze zawodowej, uznanie otoczenia, pozyskanie nowych współpracowników.

Opozycja Plutona do Merkurego

Problemy w pracy zawodowej, chybione przedsięwzięcia gospodarcze, świadomość niedoskonałości własnych projektów, oraz braków w posiadanej wiedzy, lub umiejętnościach.

Koniunkcja Plutona do Wenus

Definitywne rozstrzygnięcia w sprawach partnerskich i małżeńskich, potrzeba nawiązywania nowych przyjaźni i znajomości, komplikacje w relacjach z otoczeniem, obca ingerencja w sprawy osobiste.

Sekstyl Plutona do Wenus

Nawiązywanie nowych kontaktów, korzyści dzięki protekcji, poprawa sytuacji materialnej, rozwój życia towarzyskiego.

Kwadratura Plutona do Wenus

Problemy w kontaktach partnerskich, trudności w porozumieniu się ze współpracownikami, uwikłanie w niepotrzebne związki i szkodliwe znajomości.

Trygon Plutona do Wenus

Intensywny rozwój kontaktów partnerskich, czas sprzyjający pracy zespołowej, powodzenie w sprawach osobistych i zawodowych.

Opozycja Plutona do Wenus

Przewartościowanie w sprawach partnerstwa, lub małżeństwa, frustracja wynikająca z nieudanych kontaktów i znajomości, konieczne rozstanie, lub współpraca na nowych zasadach.

Koniunkcja Plutona do Marsa

Gruntowne zmiany w podejściu do życia, nowy sposób prowadzenia działalności, diametralna zmiana strategii, konieczność dostosowania się do nowych warunków i sytuacji, ingerencja urzędników państwowych, lub konkurencji, w prowadzoną działalność.

Sekstyl Plutona do Marsa

Niespodziewane wsparcie w rozwiązywaniu problemów, dodatkowe siły na realizację zakładanych przedsięwzięć, pomyślna realizacja planów.

Kwadratura Plutona do Marsa

Konfrontacja z nieprzewidzianymi trudnościami, trudne do pokonania dodatkowe przeszkody, konieczność zmiany sposobu działania, ze względu na wpływ czynników zewnętrznych, działanie siły wyższej.

Trygon Plutona do Marsa

Czas udanej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, duży zastrzyk energii życiowej, dobra pora na przeforsowanie własnego zdania, nieoczekiwane poparcie ze strony silnych organizacji, lub wpływowych osób.

Opozycja Plutona do Marsa

Reorganizacja projektów, przewartościowanie kluczowych zasad, wstrzymanie pracy ze względu na niekorzystne zewnętrzne wpływy, zmiana kierunku działania, lub frontu walki, zahamowanie postępu.

Koniunkcja Plutona do Jowisza
Zreformowanie własnego światopoglądu, przyjęcie nowych zasad postępowania, konieczność dostosowania się do podyktowanych reguł gry.

Sekstyl Plutona do Jowisza
Poszerzanie zakresu własnej wiedzy, uzyskanie możliwości realizacji własnych projektów i przedsięwzięć.

Kwadratura Plutona do Jowisza
Zetknięcie się z odmiennym poglądem, narzucającym inny sposób postępowania, wymuszona modyfikacja prowadzonej działalności.

Trygon Plutona do Jowisza
Sprzyjające okoliczności do przekonywania o słuszności swoich poglądów i decyzji, uzyskanie poparcia dla przedstawionych planów.

Opozycja Plutona do Jowisza
Opór przed przyjmowaniem obcych zasad postępowania, niechęć do zmiany poglądów, obrona własnego stanowiska.

Koniunkcja Plutona do Saturna
Konieczność akceptacji nowego porządku, wnikliwa analiza własnych problemów, ważne zmiany w najbliższym otoczeniu.

Sekstyl Plutona do Saturna
Stopniowa reorganizacja starych zasad, oparcie się wyłącznie na sprawdzonych pomysłach, wzbogaconych o elementy, uwzględniające aktualne potrzeby.

Kwadratura Plutona do Saturna
Trudności z wyprowadzeniem swoich spraw na prostą drogę, problemy z zastosowaniem starych schematów postępowania.

Trygon Plutona do Saturna
Korzyści z zastosowania sprawdzonych rozwiązań, wzmocnienie pozycji w życiu zawodowym i osobistym.

Opozycja Plutona do Saturna
Konfrontacja presji otoczenia, z własnymi, niewzruszonymi zasadami, obawa przed zmianami i porzuceniem dotychczasowego światopoglądu.

Koniunkcja Plutona do Urana
Ingerencja otoczenia w sprawy osobiste, próba wpływania przez osoby z zewnątrz, na suwerenność podejmowanych decyzji.

Sekstyl Plutona do Urana
Kontynuowanie odważnego planu działania, wykorzystanie pola do popisu, przekonanie innych osób, do przedstawionych racji.

Kwadratura Plutona do Urana
Konieczność dostosowania własnych planów i ambicji, do oferowanych przez środowisko, warunków działania.

Trygon Plutona do Urana
Wsparcie dla realizacji nowych pomysłów i oryginalnych planów, wykorzystanie sprzyjających warunków, do załatwienia osobistych spraw.

Opozycja Plutona do Urana
Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji, o indywidualnym toku rozwoju, lub przyłączeniu się do grupowego projektu.

Koniunkcja Plutona do Neptuna
Podleganie trudnym do zdefiniowania wpływom, podążanie za głosem własnej intuicji, zdanie się na przypadkowy rozwój wydarzeń.

Sekstyl Plutona do Neptuna
Praca nad własną osobowością, budowanie mocniejszej struktury psychicznej, rozwój sfery duchowej.

Kwadratura Plutona do Neptuna
Rozterki emocjonalne, problemy w jasnym określeniu dążeń osobistych i zawodowych, brak kontroli nad rozwojem wydarzeń.

Trygon Plutona do Neptuna
Wzmocnienie sfery psychicznej, wyjaśnienie problemów intymnych, uporządkowanie spraw osobistych, dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju.

Opozycja Plutona do Neptuna
Brak przekonania, co do słuszności wybranej drogi, potrzeba duchowej odnowy i regeneracji sfery psychicznej.

Koniunkcja Plutona do Plutona
Eliminacja starego porządku, początek nowej drogi, transformacja wartości duchowych.

Sekstyl Plutona do Plutona
Otrzymanie znacznego wsparcia ze strony instytucjonalnej, lub rodzinnej, dobre perspektywy, dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Kwadratura Plutona do Plutona
Kryzys wyznawanych wartości i zasad, determinujący wpływ otoczenia, konieczność zrezygnowania z niektórych osiągnięć i rozpoczęcia pracy od nowa.

Trygon Plutona do Plutona
Czas zbierania pożytków z długoterminowych przedsięwzięć, uzyskanie dawno oczekiwanego poparcia.

Opozycja Plutona do Plutona
Podsumowanie dokonanych osiągnięć, czas refleksji i określenia priorytetów na kolejne lata.

Koniunkcja Plutona do Medium Coeli
Kategoryczne przewartościowania i diametralne zmiany w przebiegu kariery zawodowej, odmiana losu, nowe otoczenie zawodowe, komplikacje w sprawach rodzinnych, potrzeba regeneracji psychofizycznej i zebrania wszystkich sił, do pokonania problemów i przeszkód.

Sekstyl Plutona do Medium Coeli
Pozytywny rozwój sytuacji rodzinnej, ugruntowanie pozycji materialnej, postępy w pracy zawodowej, sprzyjające warunki do rozwoju osobistego i społecznego.

Kwadratura Plutona do Medium Coeli
Pojawienie się trudnych do rozwiązania i jednoznacznej oceny, problemów w życiu rodzinnym i zawodowym, walka z wpływami otoczenia na osobiste decyzje, trudności ze znalezieniem własnej drogi życiowej, wrażenie działania siły wyższej.

Trygon Plutona do Medium Coeli
Znaczne postępy w nauce, lub doskonaleniu zawodowym, czas sprzyjający realizacji odważnych przedsięwzięć i podejmowaniu nowych wyzwań intelektualnych, opanowanie problemów rodzinnych.

Opozycja Plutona do Medium Coeli
Komplikacje w życiu rodzinnym, powrót starych problemów i pojawienie się nowych, zmiany i przewartościowanie sytuacji rodzinnej, próby konsolidacji więzi między najbliższymi, utrata kontroli nad rozwojem spraw zawodowych.


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
05:06 04-06-2010


2461

4. rodzaj aspektu, jaki tworzy Pluton:

* Koniunkcja jest czasem uwalniania sie od starych wzorców, zrzucania starej skóry, odkrywania swojej drogi i zagłębieniem się we własną podświadomość. Na ogół to my inicjujemy zmiany, a inni muszą się do nas przystosować.
* Kwadratura jest czasem zmian, jakie częściej przynoszą zewnętrzne okoliczności. Zwykle jest to czas uwolnienia emocji i energii, który przychodzi po okresie pozornego spokoju lub drobnych nieporozumień.
* Opozycja jest czasem wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów, wobec których próbujemy zająć jednoznaczne stanowisko.
* Trygon to czas poczucia siły i mocy, co pozwala działać na szersza skalę. Podczas trygonu zwykle jesteśmy przekonani, że postępujemy dobrze. Zwykle stawia nas wobec konkretnych wydarzeń zewnętrznych. To czas zdobywania wiedzy o sobie i swoich reakcjach na rzeczywistość.
* Sekstyl to czas wielkiej wrażliwości na wszystkie nowe propozycje, odkrywania nowej drogi życiowej, podróży, przyspieszonej nauki.
* Półsekstyl to czas, w którym czujemy "przyspieszenie", dodaje siły i energii.
* Kwinkunks to aspekt, który daje poczucie presji, jaką wywierają na nas inni.


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
05:06 04-06-2010


2461

1. Tranzyt do Słońca.

Ponieważ Słońce jest podstawowym źródłem naszej życiowej energii i identyfikacji z rolą społeczną, jaką pełnimy, a więc tranzyty Plutona dotyczyć będą zmiany warunków i stylu życia. Ten tranzyt niesie odkrycie, że chcemy być kimś innym, niż jesteśmy przynosi wielkie zmiany w karierze i metodach postępowania. Możliwa przeprowadzka, zmiany w wyglądzie, inne podejście do związków, zmiana kręgu znajomych. Czasami to okoliczności zewnętrzne przynoszą konieczność wyboru lub korekty życiowych planów. Mamy wrażenie, że musimy działać teraz, bo później zabraknie na coś niezwykle ważnego czasu. Nie liczymy się ze zdaniem otoczenia.

Najważniejsze pytania: co mogę zrobić dla siebie, czego pragnę, kto jest dla mnie ważny.

2. Tranzyt do Księżyca.

Ponieważ Księżyc odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i wygody, a więc tranzyt Plutona wiąże się ze zmianą codziennego rytmu życia. Przynosi potrzebę rozliczenia się odpowiedzialnością, jaką czujemy wobec innych ludzi. Możliwe są głębokie zmiany w sytuacji rodzinnej i uczuciowej osoby. Ten tranzyt częściej niż tranzyt Słońca dotyczy naszej struktury psychicznej, uwalnia obawy i wzmaga wpływ intuicji na podejmowana przez nas decyzje.

Najważniejsze pytania: dlaczego się tak czuję, kto mi nie pozwala na moje zachcianki, jak mogę poczuć się bezpiecznie, skąd biorą się wzorce mojego emocjonalnego postępowania.

3. Tranzyt do Marsa.

Ponieważ Mars odpowiada za sposób działania i styl podejmowania decyzji, a więc podczas tranzytu Plutona możliwe są wydarzenia związane z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Jest to czas uwalniania się spod wpływów, wycofywania z niewygodnych relacji, uporu w podejmowanych działaniach. Jest to bardzo konfliktowy tranzyt. Ma wpływ na zdrowie, u kobiet na relacje z mężczyznami, u mężczyzn wzmacnia ambicję lub odbiera wolę działania (w zależności od aspektu).

Najważniejsze pytania: co jestem wart, kto jest moim wrogiem, jakimi metodami walczyć, co mogę zrobić ze swoim życiem.

4. Tranzyt do Wenus.

Ponieważ Wenus odpowiada za relacje z innymi oraz sferę finansową, w tych dziedzinach nastąpią zmiany. Nasz system wartości i odpowiedzialności za związki, w jakich jesteśmy, zostaje poddany próbom. Możliwe są zmiany w karierze, źródłach finansowania, zmiany w podejściu do miłości i partnera. Najważniejsze pytania: co mnie łączy z innymi ludźmi, jak daleko mogę się posunąć w relacjach z innymi, jakie są powiązania pomiędzy innymi ludźmi, czy poświęcam się dla partnera czy zmuszam go do realizacji moich celów.

5. Tranzyty do Merkurego.

Ponieważ Merkury odpowiada za sposób myślenia i komunikacji z innymi, a więc tranzyt Plutona przynosi zmiany w karierze, kierunku nauki, poglądach i zainteresowaniach danej osoby. Możemy odkryć nowe zainteresowania lub skoncentrować się na wybranej dziedzinie. Poszukujemy odpowiedzi na wybrane przez nas pytania i możemy zaniedbać inne dziedziny życia. Możliwe jest ujawnienie różnych tajemnic lub skrywanych konfliktów.

Najważniejsze pytania: co rzeczywiście wiem o świecie, jaką prawdę mogę przekazać innym, co jest warte moje wykształcenie, jakie nowe pomysły mogę jeszcze wykorzystać.

6. Tranzyty Plutona do osi horoskopu

generalnie niosą zmiany i tzw. mocne przeżycia. Czujemy, że nadszedł czas na działanie i nie można z niczym zwlekać. Zwykle są to okresy wzmożonych konfliktów z otoczeniem i wewnętrznych wątpliwości do co metod działania, jakimi się dotychczas posługiwaliśmy.

Do Ascendentu: poważna zmiana warunków życiowych i metod działania. Samodzielność, poczucie nieodwracalności podjętych decyzji, odkrycie własnej drogi życiowej.

Do Imum Coeli: przeprowadzka, wpływ rodziny i jej historii na życie osoby, chęć ucieczki od dawnych warunków i decyzji, jakie podjęliśmy w przeszłości.

Do Medium Coeli: poczucie siły, odważne decyzje, samodzielność w karierze, odkrycie własnej drogi życiowej.

Do Descendentu: zmiana podejścia do relacji z innymi, nowy krąg znajomych, uwolnienie się od starych relacji, większa samodzielność i niezależność w wyrażanych poglądach.

Wszystkie tranzyty Plutona są czasem, w którym na ogół mamy poczucie życiowego zamętu. Instynktownie czujemy, że nadchodzi zmiana, której nie da się zatrzymać. Często towarzyszy nam poczucie bezradności, walki z silniejszymi przeciwnikami, a nawet straty. Zwykle dopiero po przejściu tranzytu odkrywamy, że mamy do dyspozycji nowe wzorce i nowe źródła wewnętrznej siły. Dlatego mówi się, że tranzyty te mają moc oczyszczania i uwalniania, jednak prawdziwe korzyści dostrzegamy zwykle po przejściu Plutona, kiedy jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie oceniać naszą sytuację. Podczas przejścia Plutona działamy instynktownie, z pełną energią i koncentracją. Przyswojenie tej ę i wykorzystanie jej w mądry sposób nadchodzi po zakończeniu tranzytu.


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
15:06 04-06-2010


2461

Są to tekst z Astromix Autor: Michał Sutkowski
Data publikacji: 05.05.2008.Tranzyty Plutona
Anninka  (9)


zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
17:06 22-06-2010


12

czy ktoś miał tranzyt Plutona przez dom 6 i do tego w koniunkcji do Jowisza?


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
13:07 20-07-2010


2461

Aspekty Plutona
Pluton w aspektach które tworzy intensyfikuje i energetyzuje. Dodaje głębi i gruntowności. Wszczepia dążenie, by eliminować wszelkie stare i niepotrzebne modele, nawyki i działania. Użycza zdolności do przeobrażenia siebie dzięki użyciu siły woli i umysłu. W ekspresji pozytywnej ujawnia wielką samodyscyplinę oraz zdolność do dokonywania reform wewnętrznych i zewnętrznych. W ekspresji negatywnej wyraża bezlitosną postawę, iż siła stanowi prawo”.

Słońce – Pluton
Aspekty Słońca i Plutona najczęściej dają nam tendencje do głębokiego wglądu w otaczający nas świat, powagę i bardzo dużą wytrwałość. Osoba, która go posiada może sprawiać wrażenie zimnej czy niedostępnej, ale również tajemniczej i posiadającej dużą moc psychiczną. Dlatego zdarza się, że wzbudza lęk samym swoim sposobem bycia i sposobem wyrażania się i często nie zdaje sobie z tego sprawy.

Nieharmonijne aspekty mogą powodować pojawienie się tendencji do zbytniego kontrolowania i wykorzystywania innych. Może pojawić się także obsesja na punkcje władzy. Zdarza się, że taka osoba prezentuje postawę „wszystko albo nic”. Nie zadowalają ją półśrodki i zawsze chce docierać do samego sedna sprawy. Przy tego typu wibracjach może to prowadzić do stopniowej autodestrukcji.

Księżyc - Pluton
Przy tego typu aspektach uczucia stają bardzo głębokie. Osoba nie uznaje na tym polu połśrodków. W świecie emocji istnieje najczęściej zasada wszystko albo nic. Mogą tu pojawiać się problemy z nawiązaniem przyjaźni czy luźnych znajomości, bowiem osoba taka ma bardzo często tendencje do natychmiastowego silnego angażowania się w każdą sytuację jaką tylko napotyka na swej drodze. Musi uczyć się życia na podstawie praktycznych przypadków. Dużo zależy oczywiście tutaj od położenia tego aspektu w horoskopie, a szczególnie znaku Księżyca.

Przy pozytywnych aspektach pojawia się potrzeba wewnętrznej przemiany; podążania za tym co tajemnicze, zagadkowe, określane mianem tabu. Pragnie poznać lepiej siebie, a także motywy i popędy kierujące postępowaniami innych.

Negatywne aspekty mogą powodować skłonności do uzależniania od siebie innych osób, szczególnie ty na których nam zależy. Proces ten odbywa się stopniowo i jest bardzo często prowadzony zupełnie nieświadomie przez daną osobę.

Merkury – Pluton
Aspekty harmonijne sprzyjają pojawieniu się u osób z tego typu konfiguracjami czegoś w rodzaju daru obserwacji i przy okazji analitycznego, krytycznego i przenikliwego umysłu. Taka osoba ma najczęściej chęć i duże umiejętności do przekonywania innych co do swoich własnych racji, opinii i poglądów. Jej dar obserwacji sprzyja także potrzebie, aby wszystko sprawdzić i zbadać i to bez względu na to, na ile jest to wiarygodne i na ile odkrycie całej prawdy będzie wiązało się z przykrymi dla wszystkich konsekwencjami.

Minusy tej konfiguracji to możliwość pojawienia się kompulsywnej wręcz potrzeby mówienia i informowania innych ludzi, i to o rzeczach nie zawsze miłych czy przyjemnych. Przy tendencjach osób z tego typu aspektami do odkrywania tematów typu tabu, mogą one później chcieć dzielić się swymi odkryciami z innymi, a takie informacje najczęściej wywołują skrajne reakcje wśród odbiorców. Najczęściej też posiadacz tego typu aspektu nie za bardzo liczy się ze słowami, delikatność i subtelność to nie jego działka. Potrafi być naprawdę brutalnie szczery i nie sprawia mu to żadnego problemu. Nie liczy się z uczuciami innych osób.

Wenus – Pluton
Osoby z tego typu aspektami najczęściej potrafią kochać albo na umór albo w ogóle. Cechują je bardzo skrajne postawy w kontaktach z innymi ludźmi. Związek traktują jako coś w rodzaju nierozerwalnego paktu lub więzi karmicznej. Wszystko co jest z nim związane przeżywają bardzo namiętnie, głęboko i intensywnie. Nigdy nie traktują płytko czy powierzchownie jakiejkolwiek przyjaźni. Charakteryzuje je najczęściej nieodparty urok i erotyczny magnetyzm.

Negatywne oddziaływania między tymi dwoma planetami mogą prowadzić do mniej lub bardziej uświadamianej sobie walki o władzę, o panowanie w każdym niemal związku. Może pojawiać się wewnętrzny przymus manipulowania partnerem, kontrolowania go, a także ogólnego uzależnienia go od siebie. Aspekt ten może także prowadzić do występowania złośliwości, zazdrości czy przebiegłości w codziennym zachowaniu się, szczególnie wobec osób, których po prostu się nie lubi. Mogą się również pojawić tu dziwne pomysły co do życia erotyczno-seksualnego.

Mars – Pluton
Harmonijne aspekty wskazują na występowanie u takiej osoby potężnych, zazwyczaj ukrytych, gdzieś we wnętrzu energii. Najczęściej nie zdaje ona sobie sama z tego sprawy, że posiada tak ogromne ilości energii. Zaczyna to być dopiero widać w trakcie realizowania przedsięwzięcia, które wymaga bardzo dużego wysiłku. Kiedy inni już dawno odpadli, posiadacz tego aspektu wciąż jeszcze potrafi pracować i realizować zamierzony cel i być przy tym bardzo skutecznym. Posiada też przy tym dużą moc i charyzmę. Poprzez swój styl działania umie oddziaływać na innych i dodawać im nieświadomie energii. Dąży do samego końca i jest przy tym bardzo silnie zdeterminowany.

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać tendencje do bezwzględnego i bezwarunkowego forsowania swojej własnej woli. Taka osoba chce, aby inni podążali za nią i dostosowywali się do jej stylu działania. Jeśli tego nie zrobią potrafi być ostra, mściwa i złośliwa. Często z powodów społecznych stara hamować swoje popędy i zamyka się w sobie. Pamięta o doznanych urazach, ale nie zawsze przekłada to na czyny.

Jowisz – Pluton
Pozytywnie aspekty sprzyjają bardzo silnej woli, także umiejętności psychicznej i duchowej przemiany, transformacji i jednocześnie odnowy. Taki ktoś ma najczęściej w sobie niezachwiane przekonania co do samego siebie i wielką siłę perswazji. Ma też przy okazji duże wyczucie do tego co tajemnicze i głębokie. Ciągnie go podświadomie do tego typu spraw, a on bardzo umiejętnie bada je i rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy.

Przy nieharmonijnych aspektach osoba taka ma tendencje jednocześnie do zbytniego przeceniania i nadużywania władzy. Przejawia dużą chęć zawładnięcia innymi i to całkowitego – wręcz chce i potrzebuje zawładnąć ich duszami, opanować ich psychicznie. Potrafi być też przy tym fanatyczny i arogancki.

Saturn – Pluton
Dążenie do całkowitego odrodzenia i przemiany, co może prowadzić do większego poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa; pragnienie, by wytrwale pracować nad pozostawieniem upiorów przeszłości za sobą. Przekroczenie starych struktur na rzecz głębszej prawdy. Gotowość cierpliwego przejścia przez kryzys oraz transformujące doświadczenia.

Strach przed utratą kontroli nad samym sobą. Ciągłe obstawanie przy tym co stare i przestarzałe lub też tendencje do niszczenia wszystkiego co ma jakikolwiek związek z tradycją. Problemy z autorytetami.

Pluton – Ascendent
Osoba posiadająca harmonijne aspekty jest w stanie zmobilizować potężne siły psychiczne i z ich pomocą sterować ludźmi. Jest obdarzona najczęściej bardzo dużą charyzmą. Posiada zdolność postawienia w każdej sytuacji na swoim i bardzo dużą konsekwencją.

Przy nieharmonijnych aspektach taka osoba może sprawiać wrażenie mrocznej, nieodgadnionej, czasami przytłumionej i przygnębionej. Trudno jej nawiązać kontakt, zapanować nad dążeniem do zdobycia władzy i chęcią panowania nad swoim otoczeniem. Dlatego może przejawiać zbyt dużą chęć do kontrolowania i nadużywania władzy.

Pluton – Medium Coeli
Aby osiągnąć swoje cele życiowe lub wymarzoną pozycję zawodową potrafi uruchomić potężne pokłady psychicznych energii. Jest gotowa do porzucenia starych pozycji i rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego. Posiada w sobie predyspozycje kierownicze.

Przy nieharmonijnych aspektach droga i cele życiowe bardzo często prowadzą do walki o władzę. Prowadzi ona często do jej utraty, a przy tym poczucia bezsilności. Możliwe używanie swojej wewnętrznej energii do panowania lub nawet zniewalania innych, także kontrolowania ich.


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
17:12 09-12-2010


374

dorzucam


Tranzyty Plutona
Autorka: Miłosława KrogulskaTranzyty Plutona należą do najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka i zwykle ich daty są od razu rozpoznawane jako czas ważnych zmian i życiowych przełomów.
Nie zawsze ich wpływ manifestuje się jako zewnętrzne wydarzenia. Często jest to czas głębokich przemian wewnętrznych, które prowadzą do podjęcia określonych decyzji.
Najważniejsze są tranzyty Plutona do planet osobistych. Tranzyty do planet społecznych są słabiej odczuwane. Tranzyty do planet pokoleniowych rozpatrujemy razem z innymi tranzytami.
Aby właściwie rozpatrzeć naturę plutonowych wydarzeń najlepiej wziąć pod uwagę:
1. dom, w jakim w urodzeniowym horoskopie znajduje się Pluton. Ta dziedzina życia zostanie zaktywizowana podczas tranzytu Plutona do planet osobistych, bez względu na to, jaka jest to planeta. Np. gdy Pluton znajduje się w 1 domu horoskopu, podczas tranzytów Plutona osoba będzie chciała sama decydować o swojej sytuacji.
2. aspekty Plutona do planet osobistych w horoskopie urodzeniowym. Jeśli Pluton łączy się aspektem z planetą, wtedy tranzyt Plutona do tej planety wyda się nam ważniejszy i będzie łatwiejszy do zidentyfikowania. Np. gdy mamy trygon Plutona do Słońca, to opozycja Plutona tranzytującego do Słońca będzie dla właściciela horoskopu łatwiejsza, niż dla kogoś, kto nie ma żadnego aspektu w horoskopie urodzeniowym. Wynika to z natury planet pokoleniowych. Jeśli mamy ich aspekty, to czujemy się lepiej obeznani z energią, jaką te planety niosą.
3. dom planety w horoskopie urodzeniowym, która jest aspektowana przez Plutona. Np. gdy Pluton tranzytuje kwadraturą Wenus, która urodzeniowo znajduje się w VI domu horoskopu, to tranzyt przyniesie zmiany dotyczące pracy, zdrowia, rozkładu codziennych obowiązków.
4. rodzaj aspektu, jaki tworzy Pluton:
• Koniunkcja jest czasem uwalniania się od starych wzorców, zrzucania starej skóry, odkrywania swojej drogi i zagłębieniem się we własną podświadomość. Na ogół to my inicjujemy zmiany, a inni muszą się do nas przystosować.
• Kwadratura jest czasem zmian, jakie częściej przynoszą zewnętrzne okoliczności. Zwykle jest to czas uwolnienia emocji i energii, który przychodzi po okresie pozornego spokoju lub drobnych nieporozumień.
• Opozycja jest czasem wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów, wobec których próbujemy zająć jednoznaczne stanowisko.
• Trygon to czas poczucia siły i mocy, co pozwala działać na szersza skalę. Podczas trygonu zwykle jesteśmy przekonani, że postępujemy dobrze. Zwykle stawia nas wobec konkretnych wydarzeń zewnętrznych. To czas zdobywania wiedzy o sobie i swoich reakcjach na rzeczywistość.
• Sekstyl to czas wielkiej wrażliwości na wszystkie nowe propozycje, odkrywania nowej drogi życiowej, podróży, przyspieszonej nauki.
• Półsekstyl to czas, w którym czujemy "przyspieszenie", dodaje siły i energii.
• Kwinkunks to aspekt, który daje poczucie presji, jaką wywierają na nas inni.
5. Bierzemy pod uwagę wiek osoby. U młodszych osób i dzieci tranzyty Plutona mówią o sytuacji w domu lub między rodzicami. U starszych mogą wskazywać na wydarzenia związane z partnerem. Nie zawsze dotyczą tylko nas samych, bo Pluton to planeta zewnętrzna i odnosi się zwykle do naszych relacji z otaczającym nas światem.
6. Z uwagi na fakt, że Pluton to planeta zewnętrzna, niektóre jej tranzyty mogą rozegrać się jedynie jako wydarzenia w "wewnętrznym świecie" osoby lub snach. Z psychologicznego punktu widzenia jest to czas, w którym głębokie treści podświadomości zostają wydobyte na światło dzienne i trzeba się z nimi zapoznać. Dla wielu osób jest to szok, bo nie sądziły, że mogą tak czuć lub myśleć.
7. Często tranzyty Plutona wiążą się z poczuciem strachu, bezradności, chaosu w życiu. Często pierwszemu przejściu planety towarzyszy poczucie straty lub wyboru, który wydaje się beznadziejny lub zły. Kolejne przejścia są łatwiejsze do zrozumienia i podjęcia właściwych działań.
Hasła przydatne w interpretacji tranzytów Plutona:
1. Tranzyt do Słońca.
Ponieważ Słońce jest podstawowym źródłem naszej życiowej energii i identyfikacji z rolą społeczną, jaką pełnimy, a więc tranzyty Plutona dotyczyć będą zmiany warunków i stylu życia. Ten tranzyt niesie odkrycie, że chcemy być kimś innym, niż jesteśmy przynosi wielkie zmiany w karierze i metodach postępowania. Możliwa przeprowadzka, zmiany w wyglądzie, inne podejście do związków, zmiana kręgu znajomych. Czasami to okoliczności zewnętrzne przynoszą konieczność wyboru lub korekty życiowych planów. Mamy wrażenie, że musimy działać teraz, bo później zabraknie na coś niezwykle ważnego czasu. Nie liczymy się ze zdaniem otoczenia.
Najważniejsze pytania: co mogę zrobić dla siebie, czego pragnę, kto jest dla mnie ważny.
2. Tranzyt do Księżyca.
Ponieważ Księżyc odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i wygody, a więc tranzyt Plutona wiąże się ze zmianą codziennego rytmu życia. Przynosi potrzebę rozliczenia się odpowiedzialnością, jaką czujemy wobec innych ludzi. Możliwe są głębokie zmiany w sytuacji rodzinnej i uczuciowej osoby. Ten tranzyt częściej niż tranzyt Słońca dotyczy naszej struktury psychicznej, uwalnia obawy i wzmaga wpływ intuicji na podejmowana przez nas decyzje.
Najważniejsze pytania: dlaczego się tak czuję, kto mi nie pozwala na moje zachcianki, jak mogę poczuć się bezpiecznie, skąd biorą się wzorce mojego emocjonalnego postępowania.
3. Tranzyt do Marsa.
Ponieważ Mars odpowiada za sposób działania i styl podejmowania decyzji, a więc podczas tranzytu Plutona możliwe są wydarzenia związane z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Jest to czas uwalniania się spod wpływów, wycofywania z niewygodnych relacji, uporu w podejmowanych działaniach. Jest to bardzo konfliktowy tranzyt. Ma wpływ na zdrowie, u kobiet na relacje z mężczyznami, u mężczyzn wzmacnia ambicję lub odbiera wolę działania (w zależności od aspektu).
Najważniejsze pytania: co jestem wart, kto jest moim wrogiem, jakimi metodami walczyć, co mogę zrobić ze swoim życiem.
4. Tranzyt do Wenus.
Ponieważ Wenus odpowiada za relacje z innymi oraz sferę finansową, w tych dziedzinach nastąpią zmiany. Nasz system wartości i odpowiedzialności za związki, w jakich jesteśmy, zostaje poddany próbom. Możliwe są zmiany w karierze, źródłach finansowania, zmiany w podejściu do miłości i partnera. Najważniejsze pytania: co mnie łączy z innymi ludźmi, jak daleko mogę się posunąć w relacjach z innymi, jakie są powiązania pomiędzy innymi ludźmi, czy poświęcam się dla partnera czy zmuszam go do realizacji moich celów.
5. Tranzyty do Merkurego.
Ponieważ Merkury odpowiada za sposób myślenia i komunikacji z innymi, a więc tranzyt Plutona przynosi zmiany w karierze, kierunku nauki, poglądach i zainteresowaniach danej osoby. Możemy odkryć nowe zainteresowania lub skoncentrować się na wybranej dziedzinie. Poszukujemy odpowiedzi na wybrane przez nas pytania i możemy zaniedbać inne dziedziny życia. Możliwe jest ujawnienie różnych tajemnic lub skrywanych konfliktów.
Najważniejsze pytania: co rzeczywiście wiem o świecie, jaką prawdę mogę przekazać innym, co jest warte moje wykształcenie, jakie nowe pomysły mogę jeszcze wykorzystać.
6. Tranzyty Plutona do osi horoskopu
generalnie niosą zmiany i tzw. mocne przeżycia. Czujemy, że nadszedł czas na działanie i nie można z niczym zwlekać. Zwykle są to okresy wzmożonych konfliktów z otoczeniem i wewnętrznych wątpliwości do co metod działania, jakimi się dotychczas posługiwaliśmy.
Do Ascendentu: poważna zmiana warunków życiowych i metod działania. Samodzielność, poczucie nieodwracalności podjętych decyzji, odkrycie własnej drogi życiowej.
Do Imum Coeli: przeprowadzka, wpływ rodziny i jej historii na życie osoby, chęć ucieczki od dawnych warunków i decyzji, jakie podjęliśmy w przeszłości.
Do Medium Coeli: poczucie siły, odważne decyzje, samodzielność w karierze, odkrycie własnej drogi życiowej.
Do Descendentu: zmiana podejścia do relacji z innymi, nowy krąg znajomych, uwolnienie się od starych relacji, większa samodzielność i niezależność w wyrażanych poglądach.
Wszystkie tranzyty Plutona są czasem, w którym na ogół mamy poczucie życiowego zamętu. Instynktownie czujemy, że nadchodzi zmiana, której nie da się zatrzymać. Często towarzyszy nam poczucie bezradności, walki z silniejszymi przeciwnikami, a nawet straty. Zwykle dopiero po przejściu tranzytu odkrywamy, że mamy do dyspozycji nowe wzorce i nowe źródła wewnętrznej siły. Dlatego mówi się, że tranzyty te mają moc oczyszczania i uwalniania, jednak prawdziwe korzyści dostrzegamy zwykle po przejściu Plutona, kiedy jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie oceniać naszą sytuację. Podczas przejścia Plutona działamy instynktownie, z pełną energią i koncentracją. Przyswojenie tej lekcji i wykorzystanie jej w mądry sposób nadchodzi po zakończeniu tranzytu.


viola  (52)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
17:12 10-12-2010


1060

a, może tu....


Mars i Pluton dadzą nam kopa Będziemy odważniejsi. Łatwiej porzucimy nałogi. Odejdziemy z kiepskiej pracy. Kiedy? Już w połowie grudnia!

Już niedługo, 14 grudnia, miłośników astrologii czeka gratka: koniunkcja Marsa z Plutonem. Pluton powoli przesuwa się na początku Koziorożca, znacznie szybszy Mars dogoni go tego dnia i w 4 stopniu Koziorożca się spotkają. Koniunkcje obu tych groźnych planet mają miejsce co niespełna dwa lata. Poprzednie były 28 grudnia 2008 r. i 13 stycznia 2007 r. Na niebie, niestety, nic nie zobaczymy; Słońce jest zbyt blisko Marsa i gasi go Pluton, kosmiczny okruch od kilku lat nawet nieuważany przez astronomów za planetę, w ogóle nie jest widoczny.

Jednak ten, kto umie w sobie i w świecie obserwować planetarną energię, zauważy wiele. Mars i Pluton niosą podobne energie. Mars to siła, która wyraża się w działaniu, w „ataku” na świat i jego przeszkody. To planeta walki, sporu, próby sił, zwyciężania, zmieniania czegoś siłą, a także pracy: wtedy, gdy ta praca jest „ostra” lub „twarda” i używa się w niej ostrych i twardych narzędzi – taka jak praca kosiarza, drwala, kowala, a dzisiaj mechanika. Prawda, że wszyscy oni mają coś z wojowników? Mars to także działanie szybkie, nagłe, w pośpiechu. Jeden z najbardziej marsowych i ognistych zawodów wykonują strażacy!
Plutona, wkrótce po jego odkryciu, astrologowie zaczęli uważać za „wyższą oktawę” Marsa. Nie zgadza się to wprawdzie z pojęciem oktawy w muzyce, bo Pluton jest dopiero piątą planetą po Marsie, a nie ósmą, ale wskazuje na podobieństwo wpływów obu planet. Pluton w horoskopie działa właściwie tak jak Mars. Też koduje siłę, która wyraża się w ataku i „ostrym–twardym” działaniu. Ale Pluton ma coś więcej niż Mars: oznacza siły lub środki, których używa się w ostateczności, w sytuacji zagrożenia lub najwyższej potrzeby. Kiedy już nie można wytrzymać, nasz psychoorganizm uruchamia siły Plutona. Wtedy jeden szczupły mężczyzna pokonuje czterech osiłków, drobna kobieta obezwładnia napastnika, a starsza pani torebką rozpędza chuliganów. Ktoś zimą skacze do rzeki ratować tonącego. Koty (pisałem już o tym kiedyś) mają nawet specjalny „plutonowy” odruch: zagrożone przez silniejszego drapieżnika przewracają się na plecy i gdy agresor myśli, że łatwo pożre kota od strony miękkiego brzucha, dostaje kasujący go cios pazurami tylnych łap.
Współdziałanie Marsa z Plutonem wzmacnia te efekty. Czyni nas odważniejszymi. Bardziej zdecydowanymi. Każe podejmować działania, które kiedy indziej uznalibyśmy za zbyt ryzykowne, za trudne, „nie dla mnie”. Połączone energie Marsa i Plutona szczególnie sprzyjają uwalnianiu się, a więc zrywaniu związków, które się przeżyły, odchodzeniu z nie-lubianej pracy czy rzucaniu nałogów. Na wszystko to przyjdzie czas w połowie grudnia!Wojciech Jóźwiak


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:12 10-12-2010


374

Cytat:  viola :
> a, może tu....
>
>
> Mars i Pluton dadzą nam kopa Będziemy odważniejsi. Łatwiej porzucimy
> nałogi. Odejdziemy z kiepskiej pracy. Kiedy? Już w połowie grudnia!
>
> Już niedługo, 14 grudnia, miłośników astrologii czeka gratka:
> koniunkcja Marsa z Plutonem. Pluton powoli przesuwa się na początku
> Koziorożca, znacznie szybszy Mars dogoni go tego dnia i w 4 stopniu
> Koziorożca się spotkają. Koniunkcje obu tych groźnych planet mają
> miejsce co niespełna dwa lata. Poprzednie były 28 grudnia 2008 r. i 13> > stycznia 2007 r.


aż strach się bać


MEGI  (36)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:12 10-12-2010


283

Nie wiem czy Pluton i Mars da mi kopa.W Koziorozcu w 6 stopniu mam Saturna.
Zamiast kopa dostane lejce i wszystko bedzie sie opozniac... .
Ciekawe,trzeba bedzie obserwowac ten tranzyt i zapisac jego szczegoly


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności