Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » GWIAZDY STAŁE w horoskopie radix
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
06:07 31-07-2010


2458

VIVIAN ROBSON
GWIAZDY STAŁE
w horoskopie radix


cosmo.jpg (18230 bytes)rozdział z książki
Fixed Stars and Constellations in Astrology
London 1923

Wpływ gwiazd stałych tym się różni od wpływu planet, że jest bardziej dramatyczny, niespodziewany i pojawia się z większą gwałtownością. Z reguły efekty planetarne rozwijają się stopniowo i są stosunkowo powolne, można niemal powiedzieć - delikatne, podczas gdy gwiazdy stałe zdają się wywierać swój wpływ w formie nagłych, silnych i gwałtownych erupcji, które w krótkich odcinkach czasu wywierają nadzwyczajne skutki. Po tym, gdy wyniosły urodzonego na najwyższy szczyt, powodują jego nagły upadek i troszczą się na dodatek o cały szereg dramatycznych i nieoczekiwanych, nieszczęśliwych wypadków. Innymi słowy, gwiazdy stałe mogą wynieść człowieka z dna nędzy na najwyższy punkt dobrobytu i bogactwa, lub odwrotnie, podczas gdy planety nigdy nie działają w ten sposób.

Można przyjąć za dość pewną regułę to, że gwiazdy stałe nigdy nie wywierają same swoich wpływów (za wyjątkiem tych przypadków kiedy leżą na osiach głównych) i że główny efekt jest przenoszony przez planety. Wydaje się jak gdyby tworzyły one pewien rodzaj fundamentu czy bazy, na której zbudowany jest horoskop. Jeśli planeta posadowiona jest razem z gwiazdą, to działanie planety w znacznym stopniu się wzmaga. Gwiazda daje planecie w życiu urodzonego znaczenie, które nie mogłoby być uzasadnione samą pozycją i aspektami w horoskopie. Wszystkim astrologom znane są przypadki, w których określone planety w horoskopie z nieznanego powodu dochodzą do niezwykłego znaczenia tak, że w dramatyczny sposób są zauważalne przez całe życie. W podobnym przypadku w tle znajduje się zazwyczaj gwiazda stała, która w ten sposób ukazuje swoje działanie przez odnośną planetę.

Rozmiar i waga wpływów wywieranych przez gwiazdy stałe zleżą od różnych czynników, a mianowicie:
a. optycznej wielkości gwiazd
b. pozycji na niebie
c. natury planety, poprzez którą gwiazda działa
d. od ogólnego charakteru horoskopu

Ad. Optyczna wielkość gwiazdy
Fizykalna wielkość gwiazdy znajduje się w bezpośredniej relacji z jej intensywnością. Gwiazda I wielkości ma wielką siłę. Gwiazda II wielkości jest już zauważalnie słabsza. Działanie gwiazd zmniejsza się w tym sensie zstępując po pewnej skali. Poniżej IV wielkości działanie gwiazdy jest bardzo małe [poza przypadkami gromad gwiazd].
Ad. Pozycja na niebie
Im bliższa ekliptyce jest dana gwiazda tym, większa jest jej siła. Na północnej półkuli gwiazda z północną deklinacją jest silniejsza niż gwiazda z południową deklinacją. Odwrotna reguła działa na południowej półkuli. Twierdzi się, że gwiazdy o dużej szerokości nie mogą na nas wpłynąć, ale jest bardzo wątpliwe czy to twierdzenie jest trafne. Doświadczenie, jeśli pomyśleć zwłaszcza o przypadkach gwiazd spadających, wydaje się przemawiać za tym, że ciała niebieskie na wszystkich częściach sfery niebieskiej są w stanie wpłynąć na Ziemię i jej mieszkańców.
Ad. Natura planety, poprzez którą gwiazda działa
Jak właśnie wskazano, gwiazdy stałe dają planecie moc, energię i modyfikują jej działanie. Równocześnie także natura planety wywiera wpływ silny, w znacznym stopniu regulujący rezultat. Duży skutek jest wywierany wtedy, gdy gwiazda i planeta mają tą samą naturę. W takich wypadkach działanie planety wznosi się do szczytu (kulminacji), a równocześnie ujemny wpływ gwiazdy zostaje zmniejszony.
Jeśli więc planeta Mars pojawia się w horosskopie z gwiazdą, która odpowiada jej naturze, to jej siła wzmaga się, jeśli zaś przypada ona na gwiazdę o naturze Jowisza lub Wenus, to jej siła zostaje zmniejszona. Jeśli chodzi o gwiazdę natury saturnicznej, to siła planety jest w jeszcze większej mierze zmieniona. Innymi słowy, jeśli planeta znajduje się w tym samym punkcie co gwiazda takiej samej natury jak ona, to planeta taka jest silniejsza w swoim działaniu. Natomiast jeśli gwiazda trafia na planetę, która sprzeciwia się jej naturze, to wpływ jest umiarkowany lub zupełnie spaczony, co charakterowi całości może nadać ociężały lub otępiały aspekt.
Ad. Ogólny charakter horoskopu
Poniższe rozważania są bardzo ważne i nie powinny zostać zapomniane.
Rezultat wpływu gwiazdy na planetę zależy dalece od tego jak silna lub jak słaba jest odnośna planeta w horoskopie. Tak więc, w horoskopie, który wskazuje na duże uzdolnienia i wysokie stanowisko osiągnięte z pomocą gwiazdy, sukces będzie bardziej trwały, niż w horoskopie, w którym nie ma takich możliwości. Ponadto, gwiazdy stałe nie sprzeciwiają się wpływowi (oddziaływaniu) planet. Człowiek nie stanie się złodziejem, mordercą lub oszustem jedynie przez wpływ jednej gwiazdy. Aby do tego doszło, ogólna natura horoskopu musi zgadzać się z podobnym wskazaniem. Główna funkcja gwiazd polega raczej na tym, że podkreślają one jakości, niż ich udzielają. Ich dokładna natura i działanie dają się określić poprzez ogólnie przyjęte reguły astrologii. Tak samo dzieje się przy dyrekcjach, gdzie działanie gwiazd jest o wiele silniejsze jeśli w tym samym czasie działa planetarna dyrekcja tej samej natury.

Gwiazdy stałe działają poprzez swoją pozycję, a nie jak się mówi, poprzez ich promieniowanie. Innymi słowy, ich aspekty nie działają, a ich wpływ zaznacza się tylko przez koniunkcję i paralelę. Podobnie jak w przypadku planet są najsilniejsze gdy znajdują się na głównych osiach horoskopu i słabe gdy przypadają w domach zmiennych. Ich działanie jest w przypadku wschodzenia, kulminacji, zachodzenia lub nadiru bardzo wyraźne, także wtedy gdy znajdują się tam same. W takich przypadkach wszystkie gwiazdy I wielkości dają honory i awanse, które, co prawda, są tracone i - jeśli gwiazda ma naturę Marsa - związane ze złością oraz niebezpieczeństwem. W przypadku gwiazdy o naturze Saturna całość kończy się hańbą i ruiną.

Domy narożne, w których przypada gwiazda, wywierają swój własny, zmodyfikowany (przez gwiazdę) wpływ, i tak : dom 10 wpływa na zawód, dom 7 na żonę, dom 4 na dom, dom 1 na urodzonego.

Najsilniejsze działanie gwiazdy pojawia się wtedy, gdy znajduje się ona w koniunkcji lub w paraleli z planetą.

Zazwyczaj koniunkcja jest traktowana w ten sam sposób jak koniunkcja planetarna w horoskopie tzn. uwzględnia się stopień długości ekliptycznej, który zajmowany jest przez gwiazdę, względnie - przy paraboli - jej deklinację. Są to jedyne prawidłowe pozycje, które się stosuje.

Okazuje się, co prawda, że opozycja jest prawie tak samo silna jak koniunkcja i że kwadratura ma niekwestionowane działanie, które pomijać byłoby rzeczą nierozsądną.

W przypadku trygonu i sekstylu odkryje się - jeśli w ogóle - tylko mały wpływ.

Fakt ten wyjaśnia się tym, że (za wyjątkiem kwadratur i opozycji) aspekt do ciała gwiazdy, która ma długość, nie wypada w tym stopniu zodiaku, w którym by się go oczekiwało, jak to widać w przykładzie, który wyliczony jest w aneksie w formule VIII.
Jest jednak rzeczą bardzo prostą wyliczenie prawidłowych miejsc, w których przypadają te aspekty. Jeśli takie obliczenia zostaną wykonane w kilku przypadkach, to będzie wkrótce możliwe dojście do konkluzji odnośnie ich siły.
Na podobną trudność napotyka się odnośnie wschodzenia i zachodzenia gwiazd. Sięgnięcie do aneksu pokaże, że gdy ekliptyczna długość gwiazdy wschodzi lub zachodzi, ciało gwiazdy, samo w sobie, dalej znajduje się nad horyzontem. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy bada się wpływ gwiazdy w domu narożnym, gwiazdy, która może działać przez swoją długość ekliptyczną lub pozycję.
To samo odnosi się do obliczania dyrekcji prymarnych, gdyż w wielu przypadkach dyrekcja ASC w koniunkcji z gwiazdą jest in mundo niemożliwa, ponieważ gwiazda na szerokości ,na której nastąpiły urodziny ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. (Dokładne szczegóły i wprowadzenie do obliczania na każdej szerokości stopnia zodiaku wschodzącej lub zachodzącej gwiazdy znaleźć można w aneksie. Nie ma jednak żadnej potrzeby obliczania ich, jeśli się nie chce badać mundalnych wpływów z domów narożnych oraz mundalnych dyrekcji prymarnych).

W związku z działaniem gwiazd wyłania się dalszy problem, mianowicie sprawa linii rektascencji. Istnieje pogląd, że gwiazda może działać poprzez stopień, któremu odpowiada jej rektascencja. A więc, Algol położony w 25stop.03' Byka o rektascencji 45o44'', po prostej zamianie na długość bez szerokości osiąga 18stop.12' Byka.

Dyrekcje nie są brane pod uwagę. Powód jest bardzo prosty - wpływy dyrekcji są dokładnie takie same i jedyna różnica wobec radixu polega na tym, że nie działają one przez całe życie. Można więc, przy badaniu wpływów dyrekcyjnych wykorzystywać te same szkice, jeśli pamięta się o fakcie, że mają one naturę przejściową i nie są stałe. Można stosować zarówno dyrekcje prymarne jak i sekundarne. Obie oblicza się w zwykły sposób.

Brakuje jeszcze tylko tego, by przyjrzeć się dokładniej faktycznym właściwościom gwiazd stałych i sposobowi ich przedstawiania. Ogólnie akceptowaną metodą przedstawiania rodzaju wpływu, który wywiera jakaś gwiazda, to sposób posługujący się planetami Układu Słonecznego.

Tak więc, określona gwiazda może mieć np. naturę Marsa, co oznacza, że posiada właściwości i działanie podobne do tych, które planeta wywiera w horoskopie. Często jednakże wymienia się więcej planet, wychodząc w tym wypadku z założenia, że planeta, której nazwa jest wymieniona jako pierwsza przedstawia główny wpływ gwiazdy. Druga z wymienionych planet określa sposób modyfikacji i wpływy gwiazdy, np. gwiazda o naturze Marsa i Jowisza posiada wpływ podobny do Marsa, ale ograniczony przez Jowisza. Tak więc, Jowisz daje często marsowym jakościom pewną przyjazność, więcej optymizmu i szczęścia niż gdyby to było w normalnym przypadku. Efekt odpowiada, mniej więcej, promisorowi w astrologii dyrekcyjnej, który wchodzi w koniunkcję z sygnifikatorem. W naszym przykładzie pierwszy jest przedstawiony przez Jowisza, drugi przez Marsa. Z tego, naturalnie, wynika, że działanie gwiazdy o naturze Marsa i Jowisza wypada nieco inaczej, gdyż w tym wypadku główny akcent pochodzi od Jowisza a Mars dodaje, w pewnej mierze, charakterystycznym właściwościom Jowisza tylko ogień i energię.

Ta metoda klasyfikacji i opisu dokładnej natury gwiazd umożliwia nam wyobrażenie o każdej z nich. Jeśli powiążemy to wyobrażenie ze znakiem i dekanatem, w którym gwiazda znajduje się, jak również planetą i domem, poprzez które gwiazda oddziałuje, to pozwala nam jeszcze bardziej wysubtelnić, względnie wyspecyfikować nasz osąd o wpływie gwiazdy. Możemy ocenić sposób oddziaływania innej, mniej znanej gwiazdy, ponieważ możemy rozpoznać jej naturę z ogólnego charakteru konstelacji, do której gwiazda należy.

Naszej wiedzy wymyka się to, jak te charakterystyczne właściwości zostały pierwotnie odkryte i ustalone.
Ptolemeusz, któremu zawdzięczamy informacje, nie podaje reguł określania. To, że postępuje on zgodnie z jakąś regułą wydaje się pewne, ponieważ trudno byłoby zrozumieć jak mogłyby zostać ujęte tak subtelne odcienie wpływów w tak trafny sposób.
Według Agryppy naturę gwiazdy stałej rozpoznaje się na podstawie podobieństwa jej barwy do barwy planety, co opisuje on jak następuje:

Saturn - błękitny, ołowiany, świecący
Jowisz - cytrynowy, niemal blady, jasny
Mars - czerwony i ognisty
Słońce - żółte, jeśli wschodzi czerwone, następnie błyszczące
Wenus - biały i świecący, rano biały, wieczorem czerwony
Merkury - błyszczący
Księżyc - jasny

Metoda ta sama w sobie wydaje się nie być zbyt naukową. Jest też bardziej niż wątpliwe czy jest to metoda, którą stosował Ptolemeusz.

Ogólny efekt gwiazd określonej natury, w sensie astrologii urodzeniowej, jest następujący:

Uran - zainteresowanie okultyzmem, elektryczność, podróże powietrzne, antyki; nagłe, strome. Jeśli gwiazda wschodząca - dziwactwo poprzez uczenie się; jeśli kulminująca - uczoność, wybitność w sztukach i nauce uzdolnienia techniczne i wynalazcze.
Saturn - hańba, ruina, nieszczęście. Jeśli gwiazda wschodzi - poważny, zamyślony, melancholiczny, skłonność do niesławy, wiele trosk i strachów, związek z budowaniem, kopalniami i minerałami; jeśli znajduje się na szczycie 7 domu i Księżyc zraniony przez Saturna jest władcą tego domu - niechlujna żona; jeśli gwiazda kulminuje - troski z powodu starych ludzi, hańba straty w handlu, partnerzy w interesach oszukują; wzlot, któremu towarzyszy upadek; ze światłami - mizerny i łamliwy, wiele kłopotów; jeśli rani Merkurego - głuchota.
Jowisz - jeśli gwiazda wschodzi - trzeźwy, poważny, cierpliwy, zapisy spadkowe, wysokie stanowisko w urzędzie duchownym; jeśli kulminuje - szacunek, sława, awans, sukces w handlu i w kościele.
Mars - gwałtowna śmierć, na koniec ruina z powodu głupoty lub dumy. Jeśli gwiazda wschodzi - dobrobyt, władza, odwaga, wielkoduszność, wzniesienie się do poziomu autorytetu, sukces militarny, ofiara cięć, ran ,wypadków, zapalenia i zranienia twarzy, ofiara bólów głowy i gorączki; jeśli kulminuje - honory wojskowe, sukces w handlu i działalności, która odpowiada działalności Marsa; jeśli rani Merkurego - głuchota.
Wenus - jeśli gwiazda wschodzi - radość, szczęście prezenty, korzystny dla miłości i małżeństwa, zysk poprzez zapisy spadkowe i spadki; jeśli kulminuje - szacunek i sukces, obcowanie i pomoc ze strony kobiet, sukces w zajęciach natury wenusowej.
Merkury - jeśli gwiazda wschodzi - godności, szacunek, intelekt, uczoność; jeśli kulminuje - ruch w interesach, zysk poprzez książki i sprawy intelektualne.
Saturn & Jowisz - pełen godności, pobożny, konserwatywny, obdarzony dobrą pamięcią, chciwy; jeśli gwiazda kulminuje - szacunek i awans.
Saturn & Mars - śmiały, odważny, bez serca, cudzołożny, zbrodniczy, kłamca, strata majątku, ubóstwo, niewielu przyjaciół; jeśli chodzi o gwiazdy I wielkości - wyniesienie się, wzlot poprzez lichwę, nieuczciwe spadki; jeśli kulminuje - zła reputacja, wzniesienie się poprzez hańbę, następnie przychodzi ruina.
Saturn & Wenus - niechlujny, bardzo niemoralny, bezwstydny, odpychający, podły, troski z powodu romansów; gwiazda wschodząca - zrównoważony, zamożny, zyski poprzez pilność i małżeństwo; jeśli kulminuje - polepszenie zdrowia, sława z pomocą przełożonych.
Saturn & Merkury - wielki kłamca, złodziej, łajdak, skandal i oszczerstwo.
Jowisz & Merkury - jeśli gwiazda wschodzi - zapisy spadkowe, spadki, sława przede wszystkim, ale głupkowaty i nieszczęśliwy w romansach; jeśli kulminuje - sława i wysokie stanowisko.
Jowisz & Mars - wysoko postawione, względnie ambitne cele, duma, radość z władzy, wielkość w poglądach; jeśli gwiazda wschodzi - godności militarne; jeśli kulminuje - wysokie godności kościelne, awans wojskowy, sprzyjający rozwój interesów.
Jowisz & Wenus - zadowolony, szczęśliwe inwestycje, honorowy, umysł filozoficzny, awans w świecie prawnym lub kościelnym, pomoc kobiet; jeśli gwiazda wschodzi lub kulminuje - szacunek i bogactwo
Jowisz & Merkury - usposobienie religijne, zamyślony, filozoficzny, pisarz z zamiłowaniem do tematów religijnych itp.
Mars & Saturn - złośliwy, złodziejski lub w przenośni ukradkowy skryty, diabelski, odpychający, kłamca, wypadki, gwałtowna śmierć; jeśli gwiazda kulminuje - awans wojskowy, ale na koniec niełaska.
Mars & Jowisz - wielka duma, w dużym stopniu liberalny, władczy poglądy kosmopolityczne; jeśli gwiazda wschodzi lub kulminuje - awans wojskowy lub godności wojskowe.
Mars & Słońce - bohaterski, odważny, przekorny, przywódca obdarzony sercem wojowniczy, niebezpieczeństwo dla oczu, gwałtowna śmierć; jeśli gwiazda wschodzi - mianowanie na metalurga, żołnierza, chirurga lub tym podobne marsowe funkcje; jeśli kulminuje - wyniesienie w interesach i innych sprawach masowych.
Mars & Wenus - bardzo silne namiętności i odczucia względnie wrażliwość artystyczna, zysk poprzez kobiety i przyjaciół, godności i awans w sprawach marsowych przede wszystkim gdy gwiazda wschodzi lub kulminuje.
Mars & Merkury - wybitny duch przedsiębiorczości, wojowniczy, niszczycielski; jeśli gwiazda wschodzi - pośpieszny, bardzo przekorny, zrujnowany poprzez głupie, idiotyczne i pochopne zachowanie; jeśli kulminuje - zmienny w interesach.
Mars & Księżyc - żądny przygód, podstępny, arogancki, złośliwy, brutalny, niebezpieczeństwo dla oczu; jeśli gwiazda wschodzi - zapalenia oczu, zły wzrok, troski i straty poprzez kobiety; jeśli kulminuje - niełaska i więzienie.
Słońce & Mars - nieustraszony, nietolerancyjny, talent wojenny, zbyt pewny siebie, gwałtowny, okrutny, mściwy, energiczny organizator, niebezpieczeństwo dla oczu, wypadki, gwałtowna śmierć.
Wenus & Saturn - podstępny, złe obyczaje, odpychające przyzwyczajenia perwersyjny gust, nieszczęśliwe romanse, uwiedzenie, przekupny.
Wenus & Jowisz - wyrafinowany, dobry, wysoka moralność, żywotny szczery, schludny, zdrowy, artystyczny, szczęśliwy w miłości i małżeństwie, pomoc krewnych.
Wenus & Mars - bezwstydny, zarozumiały, zaniedbujący się, występny, gwałtowne namiętności, niebezpieczeństwo, uwiedzenia, buntownicze życie, ale często poczucie własnej godności i przyzwoitości.
Wenus & Merkury - idealistyczny, nadzmysłowy, piękny, piękny, wypielęgnowany, atrakcyjny, wyrafinowany, wytworny, inteligentny.
Merkury & Saturn - subtelny, żądny wiedzy, przenikliwy i głęboki umysł, często, bezwstydny kłamca, zainteresowany tematami okultystycznymi lub poważnymi.
Merkury & Jowisz - optymistyczny, radosny, filozoficzny, szerokiego serca, religijne poglądy, sukces poprzez wpływowych przyjaciół, kościół i prawo.
Merkury & Mars - przesadzający, polemiczny, niepewny, pozbawiony skrupułów, skłonny do obelg, uzdolnienia techniczne, bardzo szybki umysł, dobry mówca.
Merkury & Wenus - uprzejmy, towarzyski, porządny, elegancki, zrównoważony, miły, wyrafinowany, artystyczny, szacunek i bogactwo;
jeśli gwiazda wschodzi - zamiłowanie do poezji, malarstwa i nauk filozoficznych, szybkie myślenie; jeśli kulminuje - sukces w zawodach związanych z literaturą i prawem.
Księżyc & Mars - zmienny, namiętny, wyuzdany, skłonność do wypadków przede wszystkim w czasie podróży, słabe oczy, zranienie twarzy; mgławice i gromady gwiazd - ślepota, choroba, wypadki, gorączka, kłótnie, gwałt, zgwałcenie, morderstwo, wypędzenie i ścięcie.

Używanie gwiazd stałych w astrologii urodzeniowej nie powinno nastręczać żadnych trudności. Na użytek początkujących można zestawić następujące reguły :
1. Zanotować gwiazdę stałą bezpośrednio w horoskopie lub zrobić listę gwiazd, które znajdują się w koniunkcji paraleli lub opozycji z planetą oraz zanotować wielkość i naturę gwiazdy. W przypadku koniunkcji i opozycji dopuszczalny jest następujący orb.:
dla gwiazdy I wielkości - 7stop.30'
II wielkości - 5stop.30'
III wielkości - 3stop.30'
IV wielkości - 1stop.30'
2. Znaleźć gwiazdozbiór, w którym zawiera się gwiazda. Ustalić jego naturę zgodnie z powyższą listą i powiązanym wpływem gwiazdy i planety z następnego rozdziału.
3. Zmodyfikować te charakterystyczne właściwości odpowiednio do obsadzonego znaku, dekanatu i domu, uwzględniając aspekty do planety i domów, którymi ona rządzi. W tym przypadku postępuje się jak z normalną koniunkcją planet.
4. Wielkość gwiazdy jak również pozycja w domach narożnych, środkowych lub upadających dostarczają informacji o jej przewidywanej mocy.

Jako przykład weźmiemy horoskop cesarza Wilhelma II ur. 27.01.1859 o godz.15.00 w Berlinie.
Główne pozycje jego horoskopu :
Asc. w koniunkcji z Polluksem
Mc. i Neptun w koniunkcji z Markabem
Mars w koniunkcji z Scheat
Uran w koniunkcji z Plejadami
Księżyc w opozycji z Plejadami
Merkury w koniunkcji z Wegą

Najbardziej rzucającą się w oczy pozycją jest Markaba - gwiazda natury Marsa i Merkurego, drugiej wielkości z Pegaza, na Mc. i w koniunkcji z Neptunem i Marsem. Ta gwiazda przynosi ruinę i hańbę, z Neptunem daje romantyczny, emocjonalny i niezrównoważony umysł. Gwiazdozbiór Pegaz daje zarozumiałość, ambicję i zły osąd - są to nieszczęsne warunki by znaleźć się na Słońcu, jeśli wziąć legendę dosłownie.
Natura gwiazdy jest waleczna, niszczycielska i agresywna a jej specyficzny sposób działania jest pod silnym wpływem koniunkcji Marsa i Neptuna, które z kolei są ranione przez Marsa i Saturna, co daje wojowniczą manię wielkości i wskazuje na upadek.
Należy przypuszczać, że właściwości te będą bardzo silnie podkreślone, a związane z nimi okoliczności zakończą się o wiele większym załamaniem niż wskazywałaby na to prosta koniunkcja Marsa z Neptunem.
Polluks jest wojowniczą gwiazdą, która wschodzi, co wskazuje na więzienie i krótkotrwałe godności. Księżyc jest bardzo ciężko zraniony przez Urana z Plejad co wskazywałoby na ułomność i bardzo wielkie straty pod koniec życia (ex cesarz miał jedno sparaliżowane ramię). W takim jak ten przypadku pojawiają się jeszcze rewolucje i powstania ludowe, które zostaną wywołane przez Urana, który trafia na gwiazdę o naturze Księżyca i Marsa.
Z chwilą wybuchu wojny w 1914 r. Słońce cesarza oddzieliło się od Difdy, Mars od gwiazdy Hamal, ASC stał w koniunkcji z Regulusem. Ta ostatnia pozycja jest bardzo znacząca, ponieważ wskazuje na godności i sukcesy wojskowe, które kończą się załamaniem. Difda wskazuje na samozniszczenie poprzez brutalną przemoc, podczas gdy Hamal jest gwałtowną i niszczycielską gwiazdą o naturze Marsa i Saturna, której współdziałanie z Marsem działa tak, że kon em wszystkiego jest niełaska i ruina.

Innym interesującym przykładem jest cesarz Franciszek Józef austriacki, którego życie składało się z ciągu katastrof, z których wiele daje się wyjaśnić poprzez posadowienie Słońca, Księżyca i Saturna w koniunkcji z Alphardem w Gardle Hydry.

Dałoby się przytoczyć jeszcze niezliczoną ilość podobnych przykładów, ale studiujący adept sam wkrótce odkryje, że stosowanie gwiazd stałych i konstelacji faktycznie jest wartościową pomocą w zrozumieniu horoskopu.

opracowanie tekstu polskiego
www.logonia.org


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności