Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop urodzeniowy


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » Gwiazdy stałe
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

Tykasia  (30)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:03 10-03-2010


1437

Dlaczego mówimy: "gwiazdy stałe", a nie po prostu: gwiazdy? Starożytni mistrzowie dzielili gwiazdy na niebie na "błądzące", które właśnie dlatego nazwano "planetami", oraz "nieruchome", czyli stałe. Tak więc "gwiazda stała" znaczy tyle, co zwyczajna gwiazda, nieplaneta.

Nie wszyscy astrologowie "wierzą" we wpływ gwiazd stałych na życie ludzkie. Ja też nie jestem całkiem do tego przekonany, głównie dlatego, że jest tych gwiazd nieprzebrane mrowie, i gdyby nawet jakoś działały w horoskopach, to trudno byłoby odróżnić ich wpływy. Ale warto coś o nich wiedzieć, gdyż jest to kawał historii astrologii i jej dorobku.
Dziś chciałbym opowiedzieć o czterech gwiazdach, które leżą blisko ekliptyki, więc mogą spotykać się z planetami, a także na niebie układają się prawie w krzyż, świecąc z czterech stron świata. Oprócz tego są to bardzo jasne gwiazdy i łatwo jest nauczyć się odszukiwać je na niebie.
W starożytności nazwano je Czterema Strażnikami Nieba i widziano w nich archaniołów strzegących czterech stron świata. Gwiazdy te noszą imiona: Aldebaran, Regulus, Antares i Fomalhaut.

Archanioł Michał strzeże Wschodu

Aldebaran zwany jest fachowo przez astronomów Alfa Tauris, co oznacza: "pierwsza co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Byka". Nazywany był także Okiem Byka, ponieważ w otaczających go gwiazdach widziano obraz głowy byka. Nazwa "Aldebaran" to przekręcone arabskie słowo, które znaczy "idący za" " jako że najpierw wschodzi grupka gwiazd zwana Plejadami, a dopiero za nimi "idzie" nasza gwiazda. W Aldebaranie widziano Archanioła Michała, który strzeże Wschodu.
Astrologowie uznali, że swoją "naturą" gwiazda ta przypomina Marsa. Ludziom, u których jest silna w horoskopie (kiedy np. wschodzi, góruje, albo jest w koniunkcji ze Słońcem, Księżycem, Marsem, Jowiszem...), daje dumę, honor, inteligencję i elokwencję (czyli wygadanie), odwagę, energię, skłonności uwodzicielskie, a także sprzyja zdobywaniu wysokich stanowisk i bogactw. Z drugiej strony ta gwiazda uruchamia skłonności wojownicze i naraża na atak wrogów. Powiada się, że silna jest w horoskopach rysowanych na moment klęsk żywiołowych (szczególnie powodzi) oraz katastrof na morzu. Ciekawe, że amerykańscy generałowie czekali ze zrzuceniem bomby atomowej na Hiroszimę aż do dnia, kiedy Mars mijał Aldebarana. (Była wtedy ich koniunkcja z dokładnością do 12 minut kątowych!)
Gdzie szukać tej wojowniczej gwiazdy w horoskopach? Obecnie przebywa w punkcie 9Ő47" znaku Bliźniąt, trochę poniżej ekliptyki.

Archanioł Rafael strzeże Północy

Kolejna gwiazda"strażnik, imieniem Regulus, leży obecnie na granicy znaków Lwa i Panny " dokładnie w 29Ő50" Lwa. Regulus to "alfa" gwiazdozbioru Lwa; nazywana też bywa Okiem Lwa " chociaż raczej wydaje mi się, że zaznacza... nasadę ogona tego zwierza. "Regulus" po łacinie znaczy "mały król". Archaniołem tej gwiazdy jest Rafael (anioł"uzdrowiciel), i razem strzegą kierunku Północy.
Ptolemeusz uważał, że gwiazda ta posiada właściwości takie jak koniunkcja Marsa i Jowisza. Daje więc wielką ambicję, poczucie misji, dążenie do sławy i wysokiej pozycji społecznej, królewskie maniery " ale kariera budowana w oparciu o tę gwiazdę bywa zwykle gwałtowna, lecz krótka i kończy się upadkiem. Sam znam kilku ludzi, mających Regulusa w horoskopie urodzeniowym razem ze Słońcem lub ascendentem, i rzeczywiście " zadzierają nosa i mają życie pełne gwałtownych przygód.

Archanioł Uriel strzeże Zachodu

Na początku znaku Strzelca (ale w gwiazdozbiorze Skorpiona) tkwi gwiazda Antares, co po grecku znaczy "przeciw"Mars", jako że z powodu swojej jasności i czerwonej barwy wygląda jak drugi, konkurencyjny Mars. Archaniołem tej gwiazdy jest Uriel, i razem strzegą Zachodu.
Charakterem Antares przypomina Marsa z domieszką Jowisza; z tym że jest to gwiazda maleficzna, złoczynna. Daje wprawdzie ludziom umiłowanie wolności oraz szerokie horyzonty umysłowe, ale owym pozytywnym cechom towarzyszy złośliwość, dążenie do destrukcji, upór, brawura, ryzykanctwo i pakowanie się w niebezpieczne przygody. Tylko gdy jest w medium coeli, zsyła powodzenie i siłę przebicia. Dokładna pozycja Antaresa to 9'46" Strzelca.

Archanioł Gabriel strzeże Południa

Czwartym strażnikiem jest Fomalhaut, gwiazda, której archaniołem jest Gabriel. Leży ona w znaku Ryb (3Ő52"), ale dość daleko od ekliptyki, tak iż u nas ledwo wychodzi ponad horyzont. Jej nazwa po arabsku znaczy "usta ryby", jako że jest najjaśniejsza w gwiazdozbiorze Ryby Południowej. Charakterem gwiazda ta przypomina Wenus i Merkurego z domieszką Neptuna. Jest dobroczynna, jeśli chodzi o sprawy ducha, twórczości i sztuki, natomiast nie najlepiej wróży przedsięwzięciom materialnym.

Wojciech Jóźwiak


aila  (16)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
11:03 21-03-2010


191

Wpływ gwiazd stałych tym się różni od wpływu planet, że jest bardziej dramatyczny, niespodziewany i pojawia się z większą gwałtownością. Z reguły efekty planetarne rozwijają się stopniowo i są stosunkowo powolne, można niemal powiedzieć - delikatne, podczas gdy gwiazdy stałe zdają się wywierać swój wpływ w formie nagłych, silnych i gwałtownych erupcji, które w krótkich odcinkach czasu wywierają nadzwyczajne skutki. Po tym, gdy wyniosły urodzonego na najwyższy szczyt, powodują jego nagły upadek i troszczą się na dodatek o cały szereg dramatycznych i nieoczekiwanych, nieszczęśliwych wypadków. Innymi słowy, gwiazdy stałe mogą wynieść człowieka z dna nędzy na najwyższy punkt dobrobytu i bogactwa, lub odwrotnie, podczas gdy planety nigdy nie działają w ten sposób. Można przyjąć za dość pewną regułę to, że gwiazdy stałe nigdy nie wywierają same swoich wpływów (za wyjątkiem tych przypadków kiedy leżą na osiach głównych) i że główny efekt jest przenoszony przez planety. Wydaje się jak gdyby tworzyły one pewien rodzaj fundamentu czy bazy, na której zbudowany jest horoskop. Jeśli planeta posadowiona jest razem z gwiazdą, to działanie planety w znacznym stopniu się wzmaga. Gwiazda daje planecie w życiu urodzonego znaczenie, które nie mogłoby być uzasadnione samą pozycją i aspektami w horoskopie. Wszystkim astrologom znane są przypadki, w których określone planety w horoskopie z nieznanego powodu dochodzą do niezwykłego znaczenia tak, że w dramatyczny sposób są zauważalne przez całe życie. W podobnym przypadku w tle znajduje się zazwyczaj gwiazda stała, która w ten sposób ukazuje swoje działanie przez odnośną planetę.
Rozmiar i waga wpływów wywieranych przez gwiazdy stałe zleżą od różnych czynników, a mianowicie:

a. optycznej wielkości gwiazd --Fizykalna wielkość gwiazdy znajduje się w bezpośredniej relacji z jej intensywnością. Gwiazda I wielkości ma wielką siłę. Gwiazda II wielkości jest już zauważalnie słabsza. Działanie gwiazd zmniejsza się w tym sensie zstępując po pewnej skali. Poniżej IV wielkości działanie gwiazdy jest bardzo małe [poza przypadkami gromad gwiazd].

b. pozycji na niebie--- Im bliższa ekliptyce jest dana gwiazda tym, większa jest jej siła. Na północnej półkuli gwiazda z północną deklinacją jest silniejsza niż gwiazda z południową deklinacją. Odwrotna reguła działa na południowej półkuli. Twierdzi się, że gwiazdy o dużej szerokości nie mogą na nas wpłynąć, ale jest bardzo wątpliwe czy to twierdzenie jest trafne. Doświadczenie, jeśli pomyśleć zwłaszcza o przypadkach gwiazd spadających, wydaje się przemawiać za tym, że ciała niebieskie na wszystkich częściach sfery niebieskiej są w stanie wpłynąć na Ziemię i jej mieszkańców.

c. natury planety, poprzez którą gwiazda działa-- Jak właśnie wskazano, gwiazdy stałe dają planecie moc, energię i modyfikują jej działanie. Równocześnie także natura planety wywiera wpływ silny, w znacznym stopniu regulujący rezultat. Duży skutek jest wywierany wtedy, gdy gwiazda i planeta mają tą samą naturę. W takich wypadkach działanie planety wznosi się do szczytu (kulminacji), a równocześnie ujemny wpływ gwiazdy zostaje zmniejszony.
Jeśli więc planeta Mars pojawia się w horosskopie z gwiazdą, która odpowiada jej naturze, to jej siła wzmaga się, jeśli zaś przypada ona na gwiazdę o naturze Jowisza lub Wenus, to jej siła zostaje zmniejszona. Jeśli chodzi o gwiazdę natury saturnicznej, to siła planety jest w jeszcze większej mierze zmieniona. Innymi słowy, jeśli planeta znajduje się w tym samym punkcie co gwiazda takiej samej natury jak ona, to planeta taka jest silniejsza w swoim działaniu. Natomiast jeśli gwiazda trafia na planetę, która sprzeciwia się jej naturze, to wpływ jest umiarkowany lub zupełnie spaczony, co charakterowi całości może nadać ociężały lub otępiały aspekt.
Rozmiar i waga wpływów wywieranych przez gwiazdy stałe zleżą od różnych czynników, a mianowicie:

d)od ogólnego charakteru horoskopu --Rezultat wpływu gwiazdy na planetę zależy dalece od tego jak silna lub jak słaba jest odnośna planeta w horoskopie. Tak więc, w horoskopie, który wskazuje na duże uzdolnienia i wysokie stanowisko osiągnięte z pomocą gwiazdy, sukces będzie bardziej trwały, niż w horoskopie, w którym nie ma takich możliwości. Ponadto, gwiazdy stałe nie sprzeciwiają się wpływowi (oddziaływaniu) planet. Człowiek nie stanie się złodziejem, mordercą lub oszustem jedynie przez wpływ jednej gwiazdy. Aby do tego doszło, ogólna natura horoskopu musi zgadzać się z podobnym wskazaniem. Główna funkcja gwiazd polega raczej na tym, że podkreślają one jakości, niż ich udzielają. Ich dokładna natura i działanie dają się określić poprzez ogólnie przyjęte reguły astrologii. Tak samo dzieje się przy dyrekcjach, gdzie działanie gwiazd jest o wiele silniejsze jeśli w tym samym czasie działa planetarna dyrekcja tej samej natury.
Gwiazdy stałe działają poprzez swoją pozycję, a nie jak się mówi, poprzez ich promieniowanie. Innymi słowy, ich aspekty nie działają, a ich wpływ zaznacza się tylko przez koniunkcję i paralelę. Podobnie jak w przypadku planet są najsilniejsze gdy znajdują się na głównych osiach horoskopu i słabe gdy przypadają w domach zmiennych. Ich działanie jest w przypadku wschodzenia, kulminacji, zachodzenia lub nadiru bardzo wyraźne, także wtedy gdy znajdują się tam same. W takich przypadkach wszystkie gwiazdy I wielkości dają honory i awanse, które, co prawda, są tracone i - jeśli gwiazda ma naturę Marsa - związane ze złością oraz niebezpieczeństwem. W przypadku gwiazdy o naturze Saturna całość kończy się hańbą i ruiną.


aila  (16)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
11:03 21-03-2010


191

Najsilniejsze działanie gwiazdy pojawia się wtedy, gdy znajduje się ona w koniunkcji lub w paraleli z planetą.

Zazwyczaj koniunkcja jest traktowana w ten sam sposób jak koniunkcja planetarna w horoskopie tzn. uwzględnia się stopień długości ekliptycznej, który zajmowany jest przez gwiazdę, względnie - przy paraboli - jej deklinację. Są to jedyne prawidłowe pozycje, które się stosuje.

Okazuje się, co prawda, że opozycja jest prawie tak samo silna jak koniunkcja i że kwadratura ma niekwestionowane działanie, które pomijać byłoby rzeczą nierozsądną.

W przypadku trygonu i sekstylu odkryje się - jeśli w ogóle - tylko mały wpływ.

Fakt ten wyjaśnia się tym, że (za wyjątkiem kwadratur i opozycji) aspekt do ciała gwiazdy, która ma długość, nie wypada w tym stopniu zodiaku, w którym by się go oczekiwało, jak to widać w przykładzie, który wyliczony jest w aneksie w formule VIII.
Jest jednak rzeczą bardzo prostą wyliczenie prawidłowych miejsc, w których przypadają te aspekty. Jeśli takie obliczenia zostaną wykonane w kilku przypadkach, to będzie wkrótce możliwe dojście do konkluzji odnośnie ich siły.
Na podobną trudność napotyka się odnośnie wschodzenia i zachodzenia gwiazd. Sięgnięcie do aneksu pokaże, że gdy ekliptyczna długość gwiazdy wschodzi lub zachodzi, ciało gwiazdy, samo w sobie, dalej znajduje się nad horyzontem. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy bada się wpływ gwiazdy w domu narożnym, gwiazdy, która może działać przez swoją długość ekliptyczną lub pozycję.
To samo odnosi się do obliczania dyrekcji prymarnych, gdyż w wielu przypadkach dyrekcja ASC w koniunkcji z gwiazdą jest in mundo niemożliwa, ponieważ gwiazda na szerokości ,na której nastąpiły urodziny ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. (Dokładne szczegóły i wprowadzenie do obliczania na każdej szerokości stopnia zodiaku wschodzącej lub zachodzącej gwiazdy znaleźć można w aneksie. Nie ma jednak żadnej potrzeby obliczania ich, jeśli się nie chce badać mundalnych wpływów z domów narożnych oraz mundalnych dyrekcji prymarnych).

W związku z działaniem gwiazd wyłania się dalszy problem, mianowicie sprawa linii rektascencji. Istnieje pogląd, że gwiazda może działać poprzez stopień, któremu odpowiada jej rektascencja. A więc, Algol położony w 25stop.03' Byka o rektascencji 45o44'', po prostej zamianie na długość bez szerokości osiąga 18stop.12' Byka.

Dyrekcje nie są brane pod uwagę. Powód jest bardzo prosty - wpływy dyrekcji są dokładnie takie same i jedyna różnica wobec radixu polega na tym, że nie działają one przez całe życie. Można więc, przy badaniu wpływów dyrekcyjnych wykorzystywać te same szkice, jeśli pamięta się o fakcie, że mają one naturę przejściową i nie są stałe. Można stosować zarówno dyrekcje prymarne jak i sekundarne. Obie oblicza się w zwykły sposób.

Brakuje jeszcze tylko tego, by przyjrzeć się dokładniej faktycznym właściwościom gwiazd stałych i sposobowi ich przedstawiania. Ogólnie akceptowaną metodą przedstawiania rodzaju wpływu, który wywiera jakaś gwiazda, to sposób posługujący się planetami Układu Słonecznego.

Tak więc, określona gwiazda może mieć np. naturę Marsa, co oznacza, że posiada właściwości i działanie podobne do tych, które planeta wywiera w horoskopie. Często jednakże wymienia się więcej planet, wychodząc w tym wypadku z założenia, że planeta, której nazwa jest wymieniona jako pierwsza przedstawia główny wpływ gwiazdy. Druga z wymienionych planet określa sposób modyfikacji i wpływy gwiazdy, np. gwiazda o naturze Marsa i Jowisza posiada wpływ podobny do Marsa, ale ograniczony przez Jowisza. Tak więc, Jowisz daje często marsowym jakościom pewną przyjazność, więcej optymizmu i szczęścia niż gdyby to było w normalnym przypadku. Efekt odpowiada, mniej więcej, promisorowi w astrologii dyrekcyjnej, który wchodzi w koniunkcję z sygnifikatorem. W naszym przykładzie pierwszy jest przedstawiony przez Jowisza, drugi przez Marsa. Z tego, naturalnie, wynika, że działanie gwiazdy o naturze Marsa i Jowisza wypada nieco inaczej, gdyż w tym wypadku główny akcent pochodzi od Jowisza a Mars dodaje, w pewnej mierze, charakterystycznym właściwościom Jowisza tylko ogień i energię.

Ta metoda klasyfikacji i opisu dokładnej natury gwiazd umożliwia nam wyobrażenie o każdej z nich. Jeśli powiążemy to wyobrażenie ze znakiem i dekanatem, w którym gwiazda znajduje się, jak również planetą i domem, poprzez które gwiazda oddziałuje, to pozwala nam jeszcze bardziej wysubtelnić, względnie wyspecyfikować nasz osąd o wpływie gwiazdy. Możemy ocenić sposób oddziaływania innej, mniej znanej gwiazdy, ponieważ możemy rozpoznać jej naturę z ogólnego charakteru konstelacji, do której gwiazda należy.

Naszej wiedzy wymyka się to, jak te charakterystyczne właściwości zostały pierwotnie odkryte i ustalone.
Ptolemeusz, któremu zawdzięczamy informacje, nie podaje reguł określania. To, że postępuje on zgodnie z jakąś regułą wydaje się pewne, ponieważ trudno byłoby zrozumieć jak mogłyby zostać ujęte tak subtelne odcienie wpływów w tak trafny sposób.
Według Agryppy naturę gwiazdy stałej rozpoznaje się na podstawie podobieństwa jej barwy do barwy planety, co opisuje on jak następuje:

Saturn - błękitny, ołowiany, świecący
Jowisz - cytrynowy, niemal blady, jasny
Mars - czerwony i ognisty
Słońce - żółte, jeśli wschodzi czerwone, następnie błyszczące
Wenus - biały i świecący, rano biały, wieczorem czerwony
Merkury - błyszczący
Księżyc - jasny

Metoda ta sama w sobie wydaje się nie być zbyt naukową. Jest też bardziej niż wątpliwe czy jest to metoda, którą stosował Ptolemeusz.

Ogólny efekt gwiazd określonej natury, w sensie astrologii urodzeniowej, jest następujący:

Uran - zainteresowanie okultyzmem, elektryczność, podróże powietrzne, antyki; nagłe, strome. Jeśli gwiazda wschodząca - dziwactwo poprzez uczenie się; jeśli kulminująca - uczoność, wybitność w sztukach i nauce uzdolnienia techniczne i wynalazcze.
Saturn - hańba, ruina, nieszczęście. Jeśli gwiazda wschodzi - poważny, zamyślony, melancholiczny, skłonność do niesławy, wiele trosk i strachów, związek z budowaniem, kopalniami i minerałami; jeśli znajduje się na szczycie 7 domu i Księżyc zraniony przez Saturna jest władcą tego domu - niechlujna żona; jeśli gwiazda kulminuje - troski z powodu starych ludzi, hańba straty w handlu, partnerzy w interesach oszukują; wzlot, któremu towarzyszy upadek; ze światłami - mizerny i łamliwy, wiele kłopotów; jeśli rani Merkurego - głuchota.
Jowisz - jeśli gwiazda wschodzi - trzeźwy, poważny, cierpliwy, zapisy spadkowe, wysokie stanowisko w urzędzie duchownym; jeśli kulminuje - szacunek, sława, awans, sukces w handlu i w kościele.
Mars - gwałtowna śmierć, na koniec ruina z powodu głupoty lub dumy. Jeśli gwiazda wschodzi - dobrobyt, władza, odwaga, wielkoduszność, wzniesienie się do poziomu autorytetu, sukces militarny, ofiara cięć, ran ,wypadków, zapalenia i zranienia twarzy, ofiara bólów głowy i gorączki; jeśli kulminuje - honory wojskowe, sukces w handlu i działalności, która odpowiada działalności Marsa; jeśli rani Merkurego - głuchota.
Wenus - jeśli gwiazda wschodzi - radość, szczęście prezenty, korzystny dla miłości i małżeństwa, zysk poprzez zapisy spadkowe i spadki; jeśli kulminuje - szacunek i sukces, obcowanie i pomoc ze strony kobiet, sukces w zajęciach natury wenusowej.
Merkury - jeśli gwiazda wschodzi - godności, szacunek, intelekt, uczoność; jeśli kulminuje - ruch w interesach, zysk poprzez książki i sprawy intelektualne.
Saturn & Jowisz - pełen godności, pobożny, konserwatywny, obdarzony dobrą pamięcią, chciwy; jeśli gwiazda kulminuje - szacunek i awans.
Saturn & Mars - śmiały, odważny, bez serca, cudzołożny, zbrodniczy, kłamca, strata majątku, ubóstwo, niewielu przyjaciół; jeśli chodzi o gwiazdy I wielkości - wyniesienie się, wzlot poprzez lichwę, nieuczciwe spadki; jeśli kulminuje - zła reputacja, wzniesienie się poprzez hańbę, następnie przychodzi ruina.
Saturn & Wenus - niechlujny, bardzo niemoralny, bezwstydny, odpychający, podły, troski z powodu romansów; gwiazda wschodząca - zrównoważony, zamożny, zyski poprzez pilność i małżeństwo; jeśli kulminuje - polepszenie zdrowia, sława z pomocą przełożonych.
Saturn & Merkury - wielki kłamca, złodziej, łajdak, skandal i oszczerstwo.
Jowisz & Merkury - jeśli gwiazda wschodzi - zapisy spadkowe, spadki, sława przede wszystkim, ale głupkowaty i nieszczęśliwy w romansach; jeśli kulminuje - sława i wysokie stanowisko.
Jowisz & Mars - wysoko postawione, względnie ambitne cele, duma, radość z władzy, wielkość w poglądach; jeśli gwiazda wschodzi - godności militarne; jeśli kulminuje - wysokie godności kościelne, awans wojskowy, sprzyjający rozwój interesów.
Jowisz & Wenus - zadowolony, szczęśliwe inwestycje, honorowy, umysł filozoficzny, awans w świecie prawnym lub kościelnym, pomoc kobiet; jeśli gwiazda wschodzi lub kulminuje - szacunek i bogactwo
Jowisz & Merkury - usposobienie religijne, zamyślony, filozoficzny, pisarz z zamiłowaniem do tematów religijnych itp.
Mars & Saturn - złośliwy, złodziejski lub w przenośni ukradkowy skryty, diabelski, odpychający, kłamca, wypadki, gwałtowna śmierć; jeśli gwiazda kulminuje - awans wojskowy, ale na koniec niełaska.
Mars & Jowisz - wielka duma, w dużym stopniu liberalny, władczy poglądy kosmopolityczne; jeśli gwiazda wschodzi lub kulminuje - awans wojskowy lub godności wojskowe.
Mars & Słońce - bohaterski, odważny, przekorny, przywódca obdarzony sercem wojowniczy, niebezpieczeństwo dla oczu, gwałtowna śmierć; jeśli gwiazda wschodzi - mianowanie na metalurga, żołnierza, chirurga lub tym podobne marsowe funkcje; jeśli kulminuje - wyniesienie w interesach i innych sprawach masowych.
Mars & Wenus - bardzo silne namiętności i odczucia względnie wrażliwość artystyczna, zysk poprzez kobiety i przyjaciół, godności i awans w sprawach marsowych przede wszystkim gdy gwiazda wschodzi lub kulminuje.
Mars & Merkury - wybitny duch przedsiębiorczości, wojowniczy, niszczycielski; jeśli gwiazda wschodzi - pośpieszny, bardzo przekorny, zrujnowany poprzez głupie, idiotyczne i pochopne zachowanie; jeśli kulminuje - zmienny w interesach.
Mars & Księżyc - żądny przygód, podstępny, arogancki, złośliwy, brutalny, niebezpieczeństwo dla oczu; jeśli gwiazda wschodzi - zapalenia oczu, zły wzrok, troski i straty poprzez kobiety; jeśli kulminuje - niełaska i więzienie.
Słońce & Mars - nieustraszony, nietolerancyjny, talent wojenny, zbyt pewny siebie, gwałtowny, okrutny, mściwy, energiczny organizator, niebezpieczeństwo dla oczu, wypadki, gwałtowna śmierć.
Wenus & Saturn - podstępny, złe obyczaje, odpychające przyzwyczajenia perwersyjny gust, nieszczęśliwe romanse, uwiedzenie, przekupny.
Wenus & Jowisz - wyrafinowany, dobry, wysoka moralność, żywotny szczery, schludny, zdrowy, artystyczny, szczęśliwy w miłości i małżeństwie, pomoc krewnych.
Wenus & Mars - bezwstydny, zarozumiały, zaniedbujący się, występny, gwałtowne namiętności, niebezpieczeństwo, uwiedzenia, buntownicze życie, ale często poczucie własnej godności i przyzwoitości.
Wenus & Merkury - idealistyczny, nadzmysłowy, piękny, piękny, wypielęgnowany, atrakcyjny, wyrafinowany, wytworny, inteligentny.
Merkury & Saturn - subtelny, żądny wiedzy, przenikliwy i głęboki umysł, często, bezwstydny kłamca, zainteresowany tematami okultystycznymi lub poważnymi.
Merkury & Jowisz - optymistyczny, radosny, filozoficzny, szerokiego serca, religijne poglądy, sukces poprzez wpływowych przyjaciół, kościół i prawo.
Merkury & Mars - przesadzający, polemiczny, niepewny, pozbawiony skrupułów, skłonny do obelg, uzdolnienia techniczne, bardzo szybki umysł, dobry mówca.
Merkury & Wenus - uprzejmy, towarzyski, porządny, elegancki, zrównoważony, miły, wyrafinowany, artystyczny, szacunek i bogactwo;
jeśli gwiazda wschodzi - zamiłowanie do poezji, malarstwa i nauk filozoficznych, szybkie myślenie; jeśli kulminuje - sukces w zawodach związanych z literaturą i prawem.
Księżyc & Mars - zmienny, namiętny, wyuzdany, skłonność do wypadków przede wszystkim w czasie podróży, słabe oczy, zranienie twarzy; mgławice i gromady gwiazd - ślepota, choroba, wypadki, gorączka, kłótnie, gwałt, zgwałcenie, morderstwo, wypędzenie i ścięcie.


Tykasia  (30)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
16:06 30-06-2010


1437

Tak sobie dzisiaj do tych gwiazdek sie przysiadłam i odkryłam-nie wiem czy niestety czy na szczeście ze mój synio ma osie w koniunkcji z tymi to gwiazdami własnie Asc 9^26 Strzelca kon.Antares
Dsc 9^26 Bliźniat kon Aldebaran
Mc 9^29 Wagi kon Vindemitrix
Ic 9^29 Barana kon.Algenib
Oprócz tego jeszcze Słońce 28^02 skorpiona kon.Bungula
Merkury 19^ 14 skorpiona kon.Pn.Szalka i Wenus 14^43 Skorpiona kon poł.Szalka
Troche duzo tego jak na jeden Radix tym bardziej ze orby dość ścisłe-tak wiec jak zwykle prosba do grona ekspertów o pare słów na ten temat-oczywiscie w celach szkoleniowych
andromeda  (61)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
15:07 01-07-2010


2933

Miliony gwiazd i ogarnij je wszystkie... wręcz niemożliwe.


inez  (10)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
20:10 10-10-2011


243

Ostatnio było trochę o stopniach na forum, to dołącze jeszcze trochę, tym razem w kontekście gwiazd stałych

Pierwszą szczególnie ważną gwiazdą jest ALGOL. Jest to gwiazda zmienna, podwójna, znajdu­jąca się obecnie w 25° Byka. Wg Ptolomeusza ma charakter zbliżony do koniunkcji Saturna i Marsa. Uważana jest za jedną z najbardziej złoczynnych gwiazd i kojarzona jest z wypadkami gardła, szyi, śmiercią przez uduszenie, ścięcie, powieszenie i temu podobne przyjemności. Naraża na rany gardła i szyi. Naraża także na gwałt, pobicie itd. ALGOL często jest zaznaczona złymi aspektami w horoskopach ofiar napadów kryminalnych, morderstw. Bardzo często pojawia się w Asc. w koniunkcji Saturna z Marsem. Jeżeli jest prominentna i atakowana w horoskopie politycznym oznacza wówczas pożar, trzęsienie Ziemi, katastrofy w kopalni, czy temu podobne, gdzie masa ofiar ginie przez uduszenie, zagazowanie itd. W horoskopie horarnym najczęściej atakowana jest przez Marsa, Saturna, Urana i Słońce i oznacza gwałt. Z tym, że wg tradycji hin­duskiej 25° Byka, to stopień dający tendencje czułe, kobiece, macierzyńskie, towarzyskość, już w młodości przychodzi powodzenie, a przez nie naiwność. Toteż nic dziwnego, że ALGOL może powodować duże kłopoty. Znajdujący się w kwadraturze 25° Lwa jest typowy dla pracowników fizycznych, rolników, ludzi silnych i dzielnych, ale też bardzo naiwnych. 25° Skorpiona, to stopień osób włóczących się, marynarzy itp. Charakter dzielny, nie zważający na zagrożenia i stąd nara­żony na tego rodzaju komplikacje. 25° Wodnika to stopień charakterystyczny dla gapiów, osób mających chaotyczne projekty i narażających samych siebie na wielkie niebezpieczeństwa.

Takie właśnie osoby są narażone na działanie tej maleficznej gwiazdy. Obecność władcy Ascen­dentu, samego Ascendentu, planety w Asc., punktu Zenitu lub planety dominującej w którymś z tych punktów, musi być starannie zbadane, a jeżeli aspekty planet to potwierdzają, wynik dopiero wtedy naprawdę jest pewny. Wspominaliśmy już kiedyś, że muszą być co najmniej trzy przesłanki, żeby uznać wniosek za pewny. Dlatego też nie rozważamy Gwiazd samych w sobie i musimy poszukać potwierdzenia tego w układach planetarnych, czy w jakichś wyznacznikach horoskopowych. Ale czasem jeden rzut oka na to, że np. Saturn Kennedy’ego znajduje się w koniunkcji maleficznej gwiazdy informował o jego porażeniu kręgosłupa.

Druga gwiazda to Plejady, a chodzi głównie o największą Gwiazdę tego gwiazdozbioru nazy­waną ALCIONE. Jest ona w 29° Byka. Przez marynarzy zwana jest Płaczącą Siostrą, gdyż chmura o zachodzie Słońca znajdująca się dokładnie w Plejadach zapowiada silny sztorm na następny dzień w tzw. meteorologii ludowej. Jest to Gwiazda wielkiego smutku. Ma naturę Księżyca i Marsa, zagraża wypadkami, ciosem w głowę, twarz i grozi najpoważniej ze wszystkich Gwiazd ślepotą, spowodowaną przez wypadek. 29° Byka to stopień umiłowania luksusu, komfortu i w końcu rozpusty. Znajdujący się w tym punkcie Ascendent, władca Asc. , czy władca 3 domu już będzie dawał takie tendencje, a znajdująca się na niebie ALCIONE będzie zagrażała określoną katastrofą związaną właśnie z tymi cechami. Moment ten znajdujemy w sposób następujący: przy pomocy trygonometrii sferycznej obliczamy dokładnie położenie Gwiazdy z efemeryd gwiaz­dowych, a następnie licząc 70 lat na jeden stopień obliczamy dojście tej Gwiazdy po precesji do położenia planety w horoskopie urodzeniowym. I to nam da określony rok, w którym nastąpi uderzenie. Następnie tranzytami Saturna i Jowisza można sprecyzować dokładniejszy moment a Marsem i Księżycem już dokładniutko. Jeszcze szukamy dodatkowego potwierdzenia w solariu­szu, gdyż rok w którym ona zadziała będzie podkreślony jej obecnością w Asc. lub Zenicie sola­riusza. Wszystko to jest przecież jedną wielką harmonią.

29° Lwa daje natomiast charakter typowy dla osób słabych, lamentujących zamiast działać. Zawiera on zresztą jeszcze inną Gwiazdę — REGULUSA, bardzo szczęśliwą i dobrą, toteż ważny jest charakter planety, która się tam znajduje. Malefik w tym miejscu będzie podkreślał wpływy ALCIONE, a benefik raczej wpływy REGULUSA. Trzeba wówczas bardzo starannie rozważyć ten temat. 29° Skorpiona daje u kobiet tendencje do bycia wampem, osobą szalenie fascynującą. Mężczyźni mają wpływ na innych, typowy dla niektórych polityków, działaczy społecznych itp. Tacy ludzie także są narażeni na bardzo złe działanie tej gwiazdy.

Trzecią gwiazdą o ogromnym znaczeniu jest ALDEBARAN w 8° Bliźniąt. Jest to szczególnie silna gwiazda pierwszej wielkości. Nie da się jej oddzielić od wpływów ANTARESA położonego w 8° Strzelca. ALDEBARAN ma charakter Marsa i Wenus. Jest gwiazdą wojny i gwałtu, ale może być bardzo fortunny wtedy, gdy jest w trygonach do MC czy Jowisza. Sprzyja zwłaszcza prezyden­tom, dowódcom wojskowym, czy temu podobnym osobom, które wygrywają dzięki niemu wojny. Daje wpływową pozycję w społeczeństwie, a jeżeli jest w koniunkcji Urana może też dawać ogromny rozwój techniczny. Jest on w koniunkcji Urana i wschodzi w horoskopie Stanów Zjedno­czonych z 4 lipca 1776r. ALDEBARAN zagraża 8° Bliźniąt, ale też i pomaga w tym stopniu, który daje wysoką pozycję rządową i dominację wojskową. Bez przerwy mogą tam grozić różne nie­przyjemności ze strony ALDEBARANA, ale jednocześnie człowiek jest wywyższony i zajmuje wysoką pozycję. W 8° Panny charakter jest indolentny, a małżeństwo nieudane. Osoby, które odmawiają odpowiedzialności i nie chcą zrobić kariery są karane przez ALDEBARANA. Zagraża też ta gwiazda w 8° Strzelca. Jest to stopień zawierający ANTARESA, drugiego największego male­fika w Zodiaku. Stopień ten daje geniusz wynalazczy, głowa jest pełna pomysłów i entuzjazmu, może być zacięcie filozoficzne, ale trudno tutaj o podejmowanie odpowiedzialności społecznej. Myśli mogą być egotystyczne i wtedy też następuje katastrofa. W 8° Ryb mamy podróżników lub awanturników (trochę zależy to od położenia Neptuna), ale najczęściej duch jest trochę włóczę­gowski, lubi pomarzyć i popodróżować, a tego właśnie nie lubi ALDEBARAN i od razu łupie. Nato­miast bardzo sprzyja 8 stopniowi Wagi, który jest stopniem wojowników, ludzi silnych, predyspo­nowanych do działania społecznego. Sprzyja też 8° Wodnika, który daje charakter mocny i agre­sywny, pełen impetu i intensywności działania, Co umożliwia przejęcie wielkiej władzy.

Czwartą gwiazdą, olbrzymim gigantem migoczącym wszystkimi kolorami tęczy jest SYRIUSZ mający charakter Jowisza i Marsa. Znajduje się on w 13° Raka i jest bardzo korzystny dla woj­skowych, konkwistadorów, ludzi dokonujących podboju kolonialnego, dla pracowników wywiadu zagranicznego. 13° Raka jest stopniem botaników, geografów. Bardzo wielu odkrywców XIX wieku miało w 12° Raka (właśnie tam znajdował się wtedy SYRIUSZ) jakiegoś silnego sygnifika­tora. Sprzyja też w 13° Skorpiona, który jest stopniem humanistów, socjalistów a dawniej Maso­nów i Templariuszy. Sprzyja też w 13° Ryb i z prostego człowieka może zrobić bardzo wybitną osobistość w społeczeństwie — nagły awans i popularność . Następnie mamy dwie gwiazdy bliź­niacze KASTORA i POLLUKSA. KASTOR znajduje się obecnie w 19° Raka a POLLUKS w 22°. Mają charakter tylko Marsa i są gwiazdami bliźniaczymi, ale wpływ ich miesza się w trygonie z działa­niem EPI. Powodują kalectwo członków jeżeli są w koniunkcji Ascendentu, MC, Władcy Asc. , Księ­życa lub Słońca, a punkty te są atakowane przez malefiki, zwłaszcza Saturna, Urana i Neptuna. Często gwiazdy te są prominentnie ustawione i atakowane u ludzi chorych psychicznie, szaleń­ców, nawiedzonych (zwłaszcza w koniunkcji z Merkurym). KASTOR zagraża kalectwem w 19° Raka. Stopień ten nie jest taki zły, gdyż jest typowy dla sekretarzy, sług, ludzi dość inteligent­nych, kalek użytecznych społecznie. Normalnie pracujących. Natomiast w 19° Barana grozi wypa­dek na wojnie lub w podróży powodujący kalectwo. Charakter jest ciekawy podróży, odkryć, przygód i stąd naraża się na wypadki. 19° Koziorożca jest typowy dla błaznów, karzełków w cyrku, ludzi zabawiających innych swoim kalectwem. 19° Wagi to stopień opętania, a zwłaszcza manii religijnych. 22° Raka to stopień niebezpiecznych szaleńców, fałszywych proroków, dopro­wadzających do katastrof publicznych. POLLUKS działa również kwadraturą w 22° Barana, naraża na banicję, manię prześladowczą, podejrzenia że przyjaciele stają się wrogami i koniecz­nie trzeba ich zabić. W 22° Wagi daje inteligencję i umożliwia badania naukowe, ale powoduje kalectwo członków. W 22° Koziorożca powoduje szaleństwo lub też kretynizm wrodzony, albo kalectwo typu głuchoniemota..

Następne dwie gwiazdy to Północny i Południowy ASSELUS czyli Osioł. Jest to para małych gwiaz­dek w 6 i 7 stopniu Lwa. Gdy punkt ten wschodzi lub atakuje Słońce lub Księżyc — oznacza ślepotę. W horoskopie horarnym jakakolwiek koniunkcja lub opozycja z tymi gwiazdami każe uni­kać operacji dokonywanych na oczach. 6° Byka daje — zwłaszcza kobietom — bogatą urodę i miły charakter, a mimo to ASSELUS grozi tu oślepieniem. 7° Byka powoduje ślepotę dopiero na starość (katarakty i temu podobne historie). 6° Lwa daje energię i siłę woli, a po oślepnięciu jest to typowe dla jasnowidzów i wróżek. 7° Lwa także przynosi wielki rozwój , zdolności parapsy­chologiczne. Jest to stopień ambicji i rozwoju duchowego. 6° Skorpiona daje szansę życiową np.: przez znalezienie skarbu. Grozi ślepotą przez promieniowanie radioaktywne. Trzeba pamię­tać , że musi być jeszcze atak malefików na ten punkt. 7° Skorpiona daje charakter pełen entu­zjazmu i podniecenia, a przez to bardzo niekonsekwentny. Tutaj grozi ślepota z reguły na woj­nie przez strzał czy ukłucie.

6° Wodnika daje aktywność i waleczność. Tu też grozi zranienie w oczy, wykłucie oczu, ale naj­częściej jako kara lub z zemsty. 7° Wodnika powoduje charakter pełen impetu, nie znoszący przeciwności. Grozi ślepota w wypadku drogowym, najczęściej przez ogień.

REGULUS jest gwiazdą pierwszej wielkości w 29° Lwa. Ma naturę Marsa i Jowisza i jest gwiazdą królewską. W koniunkcji z Ascendentem, MC, Jowiszem, Słońcem czy władcą Asc. może wynieść nieznaną zupełnie osobę do wysokich urzędów czy władzy i sławy. Atakowany daje władzę, a potem nagły upadek, niełaskę lub gwałtowną śmierć. Był w Ascendencie Newtona, który dzięki niej stał się sławny na starość, otrzymał tytuł lorda itd. Ale wpływu REGULUSA nie da się oddzielić od Plejad, toteż przy jakimś ataku, kwadraturze czy opozycji Plejady mu przysuwają. Sprzyja zwłaszcza w 29° Lwa. Wprawdzie charakter jest początkowo słaby, człowiek lamentuje zamiast działać, ale nagle pojawiają się jakieś większe szanse życiowe, zaczyna się samorozwój i wtedy REGULUS zaczyna działać.

Sprzyja też w 29° Barana, dając niezależny, wojowniczy charakter, cierpiący przez niezaspoko­joną miłość. Jest to stopień bardzo częsty u wojskowych. Sprzyja także 29° Strzelca, jest to sto­pień osób dokonujących odkryć naukowych, lub innych, tego typu. Ważne prace spotykają się z wielkim uznaniem. Newton miał tu Jowisza w trygonie do Ascendentu, w Strzelcu. 29° Byka daje rozwój, a potem grozi katastrofą, gdyż jest to osoba rozpustna, gdy już dojdzie do władzy. W 29° Skorpiona charakter ma magnetyczny wpływ na ludzi, ale nadużywanie tego może prowa­dzić do katastrofy. 29° Wodnika daje autorytet, wielkie pozycje w państwie, talent, ale nad­mierne ambicje grożą katastrofą.

MARKEB jest to niewielka gwiazdka znajdująca się w 28° Panny i miesza się z kilkoma innymi gwiazdami. Ma charakter Saturna i Jowisza. Daje szczęśliwe podróże, jest charakterystyczna dla osób działających w stowarzyszeniach, partiach i mających duże poparcie. W 28° Panny jest typowy dla powołania kościelnego albo quasi kościelnego — jak np. chadecja. 28° Byka jest stopniem despotyzmu, świadczy o powołaniu wojskowym lub działaniu w wielkim przemyśle: mafia przemysłowa, junta wojskowa itp. 28° Koziorożca daje powołanie kontemplacyjne lub raczej zakonne, ale spotykane jest u niektórych Zenbuddystów i tzw. jogów, którzy właściwie minęli się z powołaniem, bo powinni siedzieć w zakonie. MARKEB jest w opozycji z gwiazdą SZED, w kwadraturze z AKUMENEM znajdującym się w 28° Strzelca i w sekstylu z BUNGALA w 28° Skor­piona, a więc cały szereg innych gwiazd, zależnie od aspektów może zmieniać jej wpływy.

VINDEMIATRIX jest to bardzo jasna gwiazda w 8° Wagi, nazywana gwiazdą wdowieństwa. Jest ona szczególnie fatalna, jeżeli jest w koniunkcji z pętlami księżycowymi. Jest też gwiazdą ofiary i cierpiętnictwa. Często prominentna w horoskopach mistyków i okultystów. Ghandi miał Słońce w koniunkcji z tą gwiazdą.. Nie należy zawierać małżeństwa, gdy jakaś planeta, pętle księżycowe, MC czy Ascendent są w koniunkcji z tą gwiazdą (lub opozycji), bo się bardzo szybko wówczas owdowieje. 8° Wagi to stopień walki, wojska, siły działania, sportu, pewności siebie a potem nagłe owdowienie już w młodości. 8° Barana jest stopniem dumy, dzielności, człowiek lubi wol­ność, nie słucha dobrych rad, nie zabezpiecza się . Częsty jest u okultystów stających się ofiarą społeczeństwa prymitywnego (spalenie na stosie). 8° Raka daje skromność, ale wielki samoroz­wój osobowy, duchowy. Mistyka, Joga itd. 8° Koziorożca — duch odrzuca prawdę, unika prawdzi­wej inicjacji, człowiek jest pełen impetu, arogancji i staje się ofiarą tłumu.

Gwiazda EPI w 22° Wagi jest bardzo niewielką gwiazdką, ledwo widoczną gołym okiem. Ma cha­rakter Wenus i Marsa, daje duże bogactwo przez sztukę. 22° Wagi, który jest stopniem poszuki­wań i badań naukowych daje raczej wyróżnienia i zaszczyty dzięki technice związanej ze sztuką, szczególnie na starość. Chodzi tu o ludzi wymyślających lakiery czy perfumy, technicz­nych pracowników teatru itp. W 22° Bliźniąt daje z reguły uznanie pośmiertne, gdyż jest to sto­pień zapoznanych geniuszy, którzy przymierają głodem za życia. W 22° Wodnika daje wielką pracowitość, która szybko przynosi wyniki i bogactwo, najczęściej związane ze sztuką. SPIKA i ARKTURUS to dwie gwiazdy pierwszej wielkości, kiedyś uważane za jedną, ale obecnie już wiemy, że jest to gwiazda podwójna w 23° Wagi. SPIKA nazywana jest jedyną naprawdę dobro­czynną gwiazdą, ale niemożliwe jest oddzielenie jej wpływu od wpływu ARKTURUSA, bardzo zło­czynnego w tym stopniu Wagi. Gwiazdy te poruszają się w ten sposób, że czasami do Ziemi zwrócona jest SPIKA a zasłonięty ARKTURUS, po jakimś czasie jest odwrotnie, a czasami są obok siebie. Trzeba by dobrze przez lunetę zobaczyć, jak one są ustawione w tej chwili. Teoretycznie nie da się ich rozdzielić. ARKTURUS doprowadza do niespodziewanej niełaski, nagłych wypadków i upadków społecznych, natomiast SPIKA daje zwycięstwa np. na wojnie. Jest bardzo częsta w Ascendencie państw napadniętych, i oznacza, że kiedyś jednak zwyciężą. Jej wpływ miesza się częściowo z MARKABEM w 23° Ryb. W 23° Wagi mamy charakter niezależny, możliwość rozwoju duchowego, stania się przewodnikiem, guru, ale zagraża nagła niełaska z powodu działania SPIKI i ARKTURUSA. 23° Bliźniąt jest lepszy, gdyż jest w trygonie SPIKI. Jest to stopień przyjaciel­ski, towarzyski, daje dar przekonywania innych, zmysł filozoficzny, przynosi sukcesy przewodni­kom duchowym (jeżeli oczywiście ktoś się rozwija). 23° Wodnika daje wybitną inteligencję i zwy­cięstwa, także dla przewodników duchowych. Natomiast fatalny jest 23° Barana. Jest to stopień głupoty, zabawy, magii, czyli występują bardzo silne zainteresowania okultystyczne i radieste­zyjne, ale w gruncie rzeczy jest to zabawa przynosząca nagły wypadek. 23° Raka daje charak­ter łatwo wywyższający się nad innych, dumę, dominację, odporność ale i mściwość i też powo­duje fatalne wypadki. 23° Koziorożca przynosi charakter poważny i pożyteczną pracę, ale czło­wieka prześladuje pech, a niełaska uniemożliwia prawdziwe sukcesy.

ACRUX w 11° Skorpiona ma charakter Jowisza. Jest małą, ale bardzo ważną gwiazdką, gdyż daje największe sukcesy w okultyzmie i magii. W magii arabskiej i europejskiej Nostradamusa dwie gwiazdy miały największe znaczenie: FOMALHAUT i ACRUX. W Zenicie horoskopu horarnego, w dobrych aspektach daje największe sukcesy, albowiem następuje spełnienie życzeń. 11°Skorpiona daje ducha raczej ostrożnego, defensywnego ale pełnego mocy i dość płodnego. Człowiek mający tam władcę Asc. będzie właśnie taki. 11° Raka daje ducha sentymentalnego, miłość jest szczególnie silna, ale są też skłonności destrukcyjne. Stopień ten jest zaznaczony u osób, które mogą zabić z wielkiej miłości. 11° Ryb przynosi wielki rozwój sytuacji życiowej, ale silne zagrożenie w środku Życia. Przez trygon z ACRUX stopień ten staje się typowy dla wygna­nych czarownic czy czarowników działających z ukrycia.

PÓŁNOCNA SZALA WAGI to gwiazda drugiej wielkości w 18° Skorpiona. W starożytności nazy­wano ten stopień „przeklętym stopniem przeklętego znaku”. W astrologii rzymskiej używano określenia „Via Combusta” czyli droga spalenia — od 6° do 18° Skorpiona włącznie. I do dzisiaj jest to jedna z destrykcji przeciwko sądzeniu horoskopu. Jakakolwiek planeta znajdująca się w tym punkcie uniemożliwia stawianie horoskopu horarnego, bo bardzo źle skończy się to dla astrologa. Przyniesie mu to pecha na długie lata. Via Combusta sprawdza się w każdym wypadku, kiedy przychodzi do astrologa ktoś z MSW czy temu podobnych instytucji. 18° Skor­piona uznawano za szczególnie zły nie z powodu PÓŁNOCNEJ SZALI WAGI, gdyż w starożytności znajdowała się ona zupełnie gdzie indziej (w związku ze zjawiskiem precesji). Gwiazda jest for­tunna, dająca wybitną inteligencję, a przez to tym bardziej groźna w tym stopniu. Człowiek z charakterem 18° Skorpiona, obdarzony inteligencją przez tę gwiazdę może stać się niesłychanie niebezpieczny. Obecność w 18° Skorpiona malefików takich jak Mars, Saturn, Uran zapowiada tragedię. Robert Kennedy miał tu Saturna. Benefik przynosi powodzenie w takich poczynaniach. 18° Skorpiona jest symbolizowany przez sztylet. Oczywiście może on być użyty w defensywie, ale najczęściej używany jest do ataku i zadawania ciosów. 18° Raka daje dużą inteligencję muzyczną, a jeżeli znajduje się tam Mars, to jest typowy dla wojskowych czy leśników. 18° Ryb daje waleczność, ale bardziej jest to charakterystyczne dla agitatorów czy polemistów. 18° Byka przynosi indolencję, brak zdecydowania. Kobiecie grozi gwałt i zasztyletowanie.

BUNGALA , mała gwiazdka w 28° Skorpiona ma charakter Wenus i Jowisza. Jest gwiazdą słabą, ale dobroczynną, przynoszącą zaszczyty i nawet niezasłużoną protekcję. 28° Skorpiona daje to zwłaszcza literatom i naukowcom. 28° Raka daje charakter nieostrożny, utratę wolności, ale gwiazda wyzwala z tego nagle przez nieoczekiwaną pomoc życzliwych osób. 28° Ryb to charak­ter bez inicjatywy i niepewny siebie, a protekcja i zaszczyty przychodzą same.

ANTARES to czerwony gigant w 8° Strzelca w opozycji ALDEBARANA. Ma charakter Marsa i Jowi­sza, oznacza wojnę, jest charakterystyczny dla dowódców wojskowych. W natywniku, w dobrej konfiguracji z sygnifikatorami zatrudnienia lub kariery oznacza prominencję przez wojnę. W złej konfiguracji z malefikami przynosi straty, śmierć i niesławę. Atak na tę gwiazdę może oznaczać ślepotę. Winston Churchill miał Słońce w koniunkcji ANTARESA i w jego wypadku oznaczało to ślepotę polityczną. Zagraża też wypadkami w podróży, a w 8° Strzelca — pożarem. W 8° Bliź­niąt grozi raczej zaślepienie polityczne czy strategiczne oraz pewien fanatyzm. W 8° Panny grozi wypadkiem osób bliskich w podróży. W 8° Ryb grozi ślepotą i wypadkiem własnym w podróży. W 8° Lwa daje wysokie zaszczyty wojskowe, nieoczekiwane szlachectwo itp. W 8° Barana daje zaszczyty wojskowe, ale też zarozumiałość i zbyt wielką dumę.

AKULEUS w 25° Strzelca to mała gwiazdka o charakterze Księżyca i Marsa. Też grozi ślepotą. W 25° Strzelca następuje utrata obu oczu, ale stopień ten daje wierność i przyjacielskość. W 25° Bliźniąt charakter jest uparty i kłótliwy — konieczność przebywania w zakładzie na skutek ślepoty. 25° Panny, natura przyjacielska, szczęście rodzinne, ślepiec znajduje opiekę, pomoc, pracuje — są to ludzie bardzo aktywni. 25° Ryb — duch waleczny i pracowity, lojalność. Ci ludzie dają sobie najlepiej radę z kalectwem.

AKUMEN w 28° Strzelca ma charakter Marsa i Księżyca. Również oznacza ślepotę. To bardzo mała gwiazdka, często opuszczana w astrologii, a tymczasem jest ona diabelnie niebezpieczna i złośliwa. W 28° Strzelca daje mentalność niespokojną i wahającą się, ślepota jest tu rozumiana tylko figuratywnie. Natomiast 28° Bliźniąt i 28° Strzelca często dają tylko zeza. Przy okazji watro wspomnieć, że ślepota jest często widoczna w horoskopie w ten sposób, że oba ciała świecące są w koniunkcji lub opozycji malefików, nie mają ze sobą żadnego aspektu i jedno z nich włada Asc. Jeżeli teraz któraś z gwiazd oznaczających ślepotę jest w kwadraturze, opozycji czy koniunkcji z tymi sygnifikatorami — wniosek jest pewny. Ale musi być najpierw konfiguracja pla­netarna, gdyż w przeciwnym wypadku nie może to zadziałać. Natomiast zeza rozróżniamy dwa rodzaje: Księżyc w rogu horoskopu w opozycji, kwadraturze, koniunkcji Saturna i Marsa jedno­cześnie oznacza zeza już sam z siebie. Drugi wypadek to spalona Wenus, kadentna w horosko­pie, będąca władcą Asc. lub mająca silny aspekt z władcą Asc. 28° Bliźniąt w opozycji AKUMENA to charakter pełen wątpliwości, zmienny, pesymistyczny, liczne plany ale niekonsekwencja, brak przekonań, wiary w siebie i na skutek tego jakieś wypadki. 28° Panny grozi zaślepieniem, fana­tyzmem i typowe jest to dla kościoła. 28° Ryb — brak inicjatywy, niepewność i przez to jakieś kalectwa.

FACIES w 7° Koziorożca też grozi ślepotą. 7° Koziorożca jest stopniem dumy, wizjonerstwa poli­tycznego lub naukowego, zwłaszcza w naukach humanistycznych. Duch jest mocny. 7° Raka to stopień zapomnienia o sobie, silnych przywiązań i fascynacji. 7° Barana — pośpiech i impet, ten­dencja do konfliktów i wypadków. 7° Wagi najbardziej zagraża wypadkami, charakter jest bar­dzo wrażliwy. Charakterystyczny jest dla sierot, osób samotnych, pozbawionych rodziny, porzuconych.

VEGA to gwiazda pierwszej wielkości w 14° Koziorożca. Dobry jej wpływ zauważalny jest zwłasz­cza w polityce. Pomaga otrzymać bogactwo rządowi i osobom pracującym dla rządu. W horosko­pie mundalnym oznacza zwycięstwo w wojnie. Ma charakter Wenus i Merkurego, a zatem sprzyja osiągnięciom intelektualnym i daje protekcje. 14° Koziorożca daje przyjaźnie, tolerancję i miłość oraz wysokie awanse społeczne. 14° Byka daje intuicję i domyślność. Sprzyja badaczom praw natury, a także i wywiadowi. 14° Panny daje dużą czułość, dwie wielkie miłości w życiu. VEGA sprzyja tu awansom rządowym przez poparcie osób, które nas bardzo lubią.

FOMALHAUT to gwiazda pierwszej wielkości w trzecim stopniu Ryb. Wg tradycji ma charakter Wenus i Merkurego, ale jej wpływ jest inny. Zazwyczaj oznacza ona defekty cielesne wrodzone i dziedziczone choroby. Saturn był w 3° Ryb atakowany przez Plutona i Urana gdy rodziły się dzieci zatrute talidomidem. (Obecne tranzyty przez gwiazdy też informują o wydarzeniach świa­towych). FOMALHAUT jest gwiazdą o wielkim znaczeniu okultystycznym, alchemicznym i magicz­nym. W koniunkcji Słońca, Księżyca lub Jowisza i dobrych aspektach Plutona, Neptuna lub Urana oznacza, że osoba ma karmiczne przeznaczenie stania się mistrzem. Przynosi sławę okultystom, ale jeśli ta sława wykorzystywana jest dla dóbr materialnych, rezultaty są straszne. Daje też sukcesy religijne i polityczne. 3° Ryb daje ducha zamkniętego w sobie, dość egotycznego, mar­twiącego się o siebie. 3° Raka daje zmysłowość, tendencję do uciech i ekscesów. 3° Skorpiona daje wrażliwość na dźwięk, inspirację i emocje, umożliwia karierę artystyczną. FOMALHAUT naprawdę sprzyja 3° Skorpiona, gdyż ten stopień nie daje się podpuścić tym możliwościom. Natomiast 3° Raka i Ryb mają skłonność do dokonywania ekscesów i może być surowo ukarany przez tę gwiazdę. Gwiazda ta ma zdecydowanie plutoniczny charakter, a Ptolomeusz określiłby ją jako charakter Saturna i Jowisza.

MARKAB to gwiazda drugiej wielkości w 23° Ryb. Jest to gwiazda wielkiego smutku i tragedii, która przychodzi, bez winy człowieka. W koniunkcji Saturna w 4, 8, 12 domu daje rodziców będą­cych osobistościami wręcz tragicznymi. Osoby kochane cierpią przez tragiczne wypadki losowe. Jest to również gwiazda romansów i literatury i często jest podkreślona u osób, których powie­ści, artykuły i inne prace pisane (także okultystyczne) pozostawiają trwały efekt u czytelnika i jest widoczny ich wpływ społeczny. 23° Ryb jest również stopniem szukania uciech zmysłowych. U kobiet zaznaczona jest tu perwersja, a u mężczyzn wpływ magnetyczny na innych. 23° Bliź­niąt daje przyjacielskość, inteligencję i dar przekonywania, ale MARKAB wpływa tu silnie i tragicz­nie na los. Jest to charakterystyczne dla dzieci adoptowanych, porzuconych przez pierwszych rodziców, dla tragedii miłosnych w dzieciństwie (młodości). 23° Raka daje silny, dominujący cha­rakter, typowy dla samotnych myślicieli, pisarzy i gwiazda bardzo tu pomaga. 23° Panny daje sie­roctwo, mizantropię, opuszczenie, a częsty jest także dla osób wygnanych z kraju. 23° Skor­piona dzięki pracowitości prowadzi do sukcesu. 23° Strzelca — fatalne wypadki zbiorowe.

Pozostaje nam jeszcze SZED, gwiazda drugiej wielkości w 28° Ryb. Jest maleficzna, przynosi człowiekowi skupienie uwagi odpowiednich czynników w celu zastosowania kary. Częsta w MC lub prominentna w horoskopach ludzi skazanych na śmierć, dożywotnie więzienie, galery, obóz itp. 28° Ryb grozi uwięzieniem za włóczęgostwo, pasożytnictwo itd. 28° Bliźniąt grozi uwięzie­niem za kradzież i oszustwa, a 28° Panny to męczennicy kościoła, misjonarze zjedzeni przez swoich wyznawców. 28° Strzelca jest to ofiara na ogół niewinna, nieporozumienie, spisek prze­ciwko danej osobie.

Gwiazdy pokazują wyraźny wpływ karmiczny, obciążenie idące z Galaktyki, a nie z Ziemi.

Przy analizie horoskopu urodzeniowego wpływ gwiazd ma drugorzędne znaczenie. Natomiast przy analizie horoskopu politycznego wpływ gwiazd jest niezmiernie ważny. W solariuszach i horoskopach horarnych ma również duże znaczenie, gdyż informuje nas o czynnikach społecz­nych, zewnętrznych, nie związanych z indywidualną jednostką a jednak mających na nią gigan­tyczny wpływ. Dlatego też położenie gwiazd stałych musi być rozpatrywane.

Andrzej Wesołowski


evuniaj8  (76)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
13:01 16-01-2012


1533

ooo to ja mam te plejady chirona mam tam gdzie one


LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
14:05 30-05-2012


2458

Naj­istot­niej­sze stop­nie Zodiaku są w tej chwili pod­kre­ślone przez poło­że­nie 25 Gwiazd znaj­du­ją­cych się w pobliżu Eklip­tyki. Aspekty do tych Gwiazd też mają ogromne zna­cze­nie i w ten spo­sób robi się już wiele punk­tów na Zodiaku, które same w sobie mają zna­cze­nie, nie­za­leż­nie od poło­że­nia pla­net. Ale zanim do tego przy­stą­pimy, trzeba przy­po­mnieć jeden temat.

Ist­nieją dwa sys­temy podziału zna­ków Zodiaku na deka­naty. Jeden z nich jest sys­te­mem chal­dej­skim, a drugi euro­pej­skim, a w rze­czy­wi­sto­ści hin­du­skim. W Euro­pie poja­wił się on dopiero w wieku XIX dzięki angiel­skiemu astro­lo­gowi Sefa­ria­lowi, który pra­co­wał w Indiach i zaob­ser­wo­wał, że Hin­dusi uży­wają kilku spo­so­bów podziału Zodiaku i jeden z nich sobie zaadap­to­wał. Wła­śnie ten, gdyż wyda­wał mu się naj­le­piej spraw­dza­jący się w prak­tyce. Współ­cze­śnie używa się obu sys­te­mów na raz, w okre­ślony spo­sób. Pierw­szy sys­tem jest bar­dzo pro­sty. Jeżeli sobie wyobra­zimy nor­malną kolej­ność pla­net, to pierw­szy deka­nat Barana jest rzą­dzony przez Marsa, drugi przez Jowi­sza, trzeci przez Saturna, czwarty, czyli pierw­szy Byka przez Słońce itd., wypi­su­jemy sobie wszystko po kolei i otrzy­mu­jemy sys­tem chal­dej­ski, naj­sta­ro­żyt­niej­szy, liczący praw­do­po­dob­nie ok. 6 tys. lat. Drugi sys­tem polega na tym, że odcinki Zodiaku przy­po­rząd­ko­wano nie pla­ne­tom, a samym zna­kom w ten spo­sób, że pierw­szy znak Barana podzie­lony jest na nor­malną dla Barana trzy­krot­ność Ognia. A więc pierw­szy deka­nat ma cha­rak­ter Barana, drugi Lwa i Barana, a trzeci Strzelca i Barana. W końcu wymy­ślono, że pierw­szy deka­nat pod­lega Mar­sowi, drugi Słońcu, a trzeci Jowi­szowi. Jeżeli połą­czymy ze sobą oba sys­temy, to zoba­czymy że pierw­szym deka­na­tem Barana rzą­dzi Mars, dru­gim koniunk­cja Słońca z Jowi­szem, a trze­cim koniunk­cja Jowi­sza z Satur­nem. I od razu infor­muje to nas o cha­rak­te­rze czło­wieka, który ma Ascen­dent w okre­ślo­nym deka­na­cie. Przy­daje się to do korekty, zwłasz­cza tam, gdzie roz­pa­truje się poło­że­nie Asc. Popa­trzmy sobie na znak Skor­piona: pierw­szy odci­nek rzą­dzony jest przez Marsa i Plu­tona, czyli naj­sil­niej skor­pio­nowy, ale bar­dzo destruk­cyjny. Drugi przez Jowi­sza i Nep­tuna — mamy obraz okul­ty­zmu w prze­ci­wień­stwie do pierw­szego odcinka sta­no­wią­cego wręcz pato­lo­gię. Trze­cim: odcin­kiem zawia­dują Saturn z Księ­ży­cem — jest to jakaś pesy­mi­styczna wyobraź­nia itd. W ten wła­śnie spo­sób możemy roz­róż­niać wpływy odcin­ków Zodiaku.

W nie­któ­rych sys­te­mach astro­lo­gicz­nych poszu­kuje się wyznacz­nika wład­ców danego stop­nia Zodiaku. Podział sięga dalej, już nie tylko na deka­naty, ale już na same stop­nie. Pusz­cza się w ruch oba sys­temy. W sys­te­mie chal­dej­skim pierw­szy sto­pień znaku Barana pod­lega Mar­sowi, drugi Jowi­szowi, trzeci Satur­nowi, czwarty — Słońcu i tak po kolei aż do końca znaku. Byka zaczyna się od Wenus, Bliź­nięta od Mer­ku­rego itd. W dru­gim sys­te­mie pierw­szy sto­pień Barana pod­lega Mar­sowi, drugi Słońcu, trzeci Jowi­szowi i znowu Mars, Słońce, Jowisz itd. I oka­zuje się, że pierw­szy sto­pień Barana pod­lega tylko Mar­sowi, drugi koniunk­cji Jowi­sza ze Słoń­cem, trzeci Saturna z Jowi­szem, czwarty Słońca z Mar­sem i powstają bar­dzo różne obrazki. Oczy­wi­ście będą one się powta­rzały, ale teraz przez połą­cze­nie wład­ców zna­ków, wład­ców deka­na­tów i wład­ców stopni powstaje obraz bar­dzo róż­no­rodny, który wła­ści­wie nie powta­rza się nigdy i każdy sto­pień ma dzięki temu inną kon­fi­gu­ra­cję. Uzy­skuje się pewien obraz indy­wi­du­alny, z któ­rego można już coś wydedukować .

Jeżeli popa­trzymy na ten sys­tem połą­czony , to okaże się, że przez „czy­stego” Marsa rzą­dzony jest tylko pierw­szy deka­nat Barana i trzeci Lwa, a np. Saturn rzą­dzi tylko dru­gim deka­na­tem Panny. Układa się to dość róż­no­rod­nie, a w prak­tyce bar­dzo się taka infor­ma­cja przy­daje, bo nawet nie robiąc horo­skopu a zna­jąc dokładne poło­że­nie Słońca można wyde­du­ko­wać wiele traf­nych uwag. Astro­lo­gia taka jest nie­ra­cjo­nalna, nazy­wamy ją ezo­te­ryczną i bar­dzo wyraź­nie odróż­niamy od astro­lo­gii racjo­nal­nej, który wnio­skuje tylko z rysunku horo­skopu. Teraz przej­dziemy do głów­nego tematu dzi­siej­szego spotkania.

Dwa­dzie­ścia pięć Gwiazd Sta­łych znaj­du­ją­cych się na Eklip­tyce uważa się za szcze­gól­nie ważne dla astro­lo­gii od cza­sów Pto­lo­me­usza, który był zwo­len­ni­kiem roz­wa­ża­nia poło­że­nia Gwiazd Sta­łych. Temat ten był rów­nież fawo­ry­zo­wany w astro­lo­gii arab­skiej i w astro­lo­gii Odro­dze­nia. Teraz tro­chę zapo­mniany, przy­po­mi­nany jest od czasu do czasu w astro­lo­gii poli­tycz­nej. Gwiazdy te ope­rują tylko wtedy, gdy są w bar­dzo dokład­nym aspek­cie do pla­nety, MC lub Ascen­dentu w horo­sko­pie (orb 1). Naj­sil­niej dzia­łają w koniunk­cji, ale należy rów­nież roz­wa­żać kwa­dra­turę, opo­zy­cję i try­gon. Poło­że­nie tych Gwiazd podaję w przy­bli­że­niu, a jest ono typowe tylko dla obec­nego okresu. Gwiazdy bowiem poru­szają się z szyb­ko­ścią 1° na 70 lat czyli 50,3 sek. na rok. Powstaje w ten spo­sób ruch tzw. pre­ce­sji, spo­wo­do­wany prze­su­wa­niem się Słońca wokół cen­tral­nego Słońca Galak­tyki PROCJONA. Czyli zwią­zane jest to z rokiem sło­necz­nym Saros.

Pierw­szą szcze­gól­nie ważną gwiazdą jest ALGOL. Jest to gwiazda zmienna, podwójna, znaj­du­jąca się obec­nie w 25° Byka. Wg Pto­lo­me­usza ma cha­rak­ter zbli­żony do koniunk­cji Saturna i Marsa. Uwa­żana jest za jedną z naj­bar­dziej zło­czyn­nych gwiazd i koja­rzona jest z wypad­kami gar­dła, szyi, śmier­cią przez udu­sze­nie, ścię­cie, powie­sze­nie i temu podobne przy­jem­no­ści. Naraża na rany gar­dła i szyi. Naraża także na gwałt, pobi­cie itd. ALGOL czę­sto jest zazna­czona złymi aspek­tami w horo­sko­pach ofiar napa­dów kry­mi­nal­nych, mor­derstw. Bar­dzo czę­sto poja­wia się w Asc. w koniunk­cji Saturna z Mar­sem. Jeżeli jest pro­mi­nentna i ata­ko­wana w horo­sko­pie poli­tycz­nym ozna­cza wów­czas pożar, trzę­sie­nie Ziemi, kata­strofy w kopalni, czy temu podobne, gdzie masa ofiar ginie przez udu­sze­nie, zaga­zo­wa­nie itd. W horo­sko­pie horar­nym naj­czę­ściej ata­ko­wana jest przez Marsa, Saturna, Urana i Słońce i ozna­cza gwałt. Z tym, że wg tra­dy­cji hin­du­skiej 25° Byka, to sto­pień dający ten­den­cje czułe, kobiece, macie­rzyń­skie, towa­rzy­skość, już w mło­do­ści przy­cho­dzi powo­dze­nie, a przez nie naiw­ność. Toteż nic dziw­nego, że ALGOL może powo­do­wać duże kło­poty. Znaj­du­jący się w kwa­dra­tu­rze 25° Lwa jest typowy dla pra­cow­ni­ków fizycz­nych, rol­ni­ków, ludzi sil­nych i dziel­nych, ale też bar­dzo naiw­nych. 25° Skor­piona, to sto­pień osób włó­czą­cych się, mary­na­rzy itp. Cha­rak­ter dzielny, nie zwa­ża­jący na zagro­że­nia i stąd nara­żony na tego rodzaju kom­pli­ka­cje. 25° Wod­nika to sto­pień cha­rak­te­ry­styczny dla gapiów, osób mają­cych cha­otyczne pro­jekty i nara­ża­ją­cych samych sie­bie na wiel­kie niebezpieczeństwa.

Takie wła­śnie osoby są nara­żone na dzia­ła­nie tej male­ficz­nej gwiazdy. Obec­ność władcy Ascen­dentu, samego Ascen­dentu, pla­nety w Asc., punktu Zenitu lub pla­nety domi­nu­ją­cej w któ­rymś z tych punk­tów, musi być sta­ran­nie zba­dane, a jeżeli aspekty pla­net to potwier­dzają, wynik dopiero wtedy naprawdę jest pewny. Wspo­mi­na­li­śmy już kie­dyś, że muszą być co naj­mniej trzy prze­słanki, żeby uznać wnio­sek za pewny. Dla­tego też nie roz­wa­żamy Gwiazd samych w sobie i musimy poszu­kać potwier­dze­nia tego w ukła­dach pla­ne­tar­nych, czy w jakichś wyznacz­ni­kach horo­sko­po­wych. Ale cza­sem jeden rzut oka na to, że np. Saturn Kennedy’ego znaj­duje się w koniunk­cji male­ficz­nej gwiazdy infor­mo­wał o jego pora­że­niu kręgosłupa.

Druga gwiazda to Ple­jady, a cho­dzi głów­nie o naj­więk­szą Gwiazdę tego gwiaz­do­zbioru nazy­waną ALCIONE. Jest ona w 29° Byka. Przez mary­na­rzy zwana jest Pła­czącą Sio­strą, gdyż chmura o zacho­dzie Słońca znaj­du­jąca się dokład­nie w Ple­ja­dach zapo­wiada silny sztorm na następny dzień w tzw. mete­oro­lo­gii ludo­wej. Jest to Gwiazda wiel­kiego smutku. Ma naturę Księ­życa i Marsa, zagraża wypad­kami, cio­sem w głowę, twarz i grozi naj­po­waż­niej ze wszyst­kich Gwiazd ślepotą, spo­wo­do­waną przez wypa­dek. 29° Byka to sto­pień umi­ło­wa­nia luk­susu, kom­fortu i w końcu roz­pu­sty. Znaj­du­jący się w tym punk­cie Ascen­dent, władca Asc. , czy władca 3 domu już będzie dawał takie ten­den­cje, a znaj­du­jąca się na nie­bie ALCIONE będzie zagra­żała okre­śloną kata­strofą zwią­zaną wła­śnie z tymi cechami. Moment ten znaj­du­jemy w spo­sób nastę­pu­jący: przy pomocy try­go­no­me­trii sfe­rycz­nej obli­czamy dokład­nie poło­że­nie Gwiazdy z efe­me­ryd gwiaz­do­wych, a następ­nie licząc 70 lat na jeden sto­pień obli­czamy doj­ście tej Gwiazdy po pre­ce­sji do poło­że­nia pla­nety w horo­sko­pie uro­dze­nio­wym. I to nam da okre­ślony rok, w któ­rym nastąpi ude­rze­nie. Następ­nie tran­zy­tami Saturna i Jowi­sza można spre­cy­zo­wać dokład­niej­szy moment a Mar­sem i Księ­ży­cem już dokład­niutko. Jesz­cze szu­kamy dodat­ko­wego potwier­dze­nia w sola­riu­szu, gdyż rok w któ­rym ona zadziała będzie pod­kre­ślony jej obec­no­ścią w Asc. lub Zeni­cie sola­riu­sza. Wszystko to jest prze­cież jedną wielką harmonią.

29° Lwa daje nato­miast cha­rak­ter typowy dla osób sła­bych, lamen­tu­ją­cych zamiast dzia­łać. Zawiera on zresztą jesz­cze inną Gwiazdę — REGULUSA, bar­dzo szczę­śliwą i dobrą, toteż ważny jest cha­rak­ter pla­nety, która się tam znaj­duje. Male­fik w tym miej­scu będzie pod­kre­ślał wpływy ALCIONE, a bene­fik raczej wpływy REGULUSA. Trzeba wów­czas bar­dzo sta­ran­nie roz­wa­żyć ten temat. 29° Skor­piona daje u kobiet ten­den­cje do bycia wam­pem, osobą sza­le­nie fascy­nu­jącą. Męż­czyźni mają wpływ na innych, typowy dla nie­któ­rych poli­ty­ków, dzia­ła­czy spo­łecz­nych itp. Tacy ludzie także są nara­żeni na bar­dzo złe dzia­ła­nie tej gwiazdy.

Trze­cią gwiazdą o ogrom­nym zna­cze­niu jest ALDEBARAN w 8° Bliź­niąt. Jest to szcze­gól­nie silna gwiazda pierw­szej wiel­ko­ści. Nie da się jej oddzie­lić od wpły­wów ANTARESA poło­żo­nego w 8° Strzelca. ALDEBARAN ma cha­rak­ter Marsa i Wenus. Jest gwiazdą wojny i gwałtu, ale może być bar­dzo for­tunny wtedy, gdy jest w try­go­nach do MC czy Jowi­sza. Sprzyja zwłasz­cza pre­zy­den­tom, dowód­com woj­sko­wym, czy temu podob­nym oso­bom, które wygry­wają dzięki niemu wojny. Daje wpły­wową pozy­cję w spo­łe­czeń­stwie, a jeżeli jest w koniunk­cji Urana może też dawać ogromny roz­wój tech­niczny. Jest on w koniunk­cji Urana i wscho­dzi w horo­sko­pie Sta­nów Zjed­no­czo­nych z 4 lipca 1776r. ALDEBARAN zagraża 8° Bliź­niąt, ale też i pomaga w tym stop­niu, który daje wysoką pozy­cję rzą­dową i domi­na­cję woj­skową. Bez prze­rwy mogą tam gro­zić różne nie­przy­jem­no­ści ze strony ALDEBARANA, ale jed­no­cze­śnie czło­wiek jest wywyż­szony i zaj­muje wysoką pozy­cję. W 8° Panny cha­rak­ter jest indo­lentny, a mał­żeń­stwo nie­udane. Osoby, które odma­wiają odpo­wie­dzial­no­ści i nie chcą zro­bić kariery są karane przez ALDEBARANA. Zagraża też ta gwiazda w 8° Strzelca. Jest to sto­pień zawie­ra­jący ANTARESA, dru­giego naj­więk­szego male­fika w Zodiaku. Sto­pień ten daje geniusz wyna­laz­czy, głowa jest pełna pomy­słów i entu­zja­zmu, może być zacię­cie filo­zo­ficzne, ale trudno tutaj o podej­mo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej. Myśli mogą być ego­ty­styczne i wtedy też nastę­puje kata­strofa. W 8° Ryb mamy podróż­ni­ków lub awan­tur­ni­ków (tro­chę zależy to od poło­że­nia Nep­tuna), ale naj­czę­ściej duch jest tro­chę włó­czę­gow­ski, lubi poma­rzyć i popo­dró­żo­wać, a tego wła­śnie nie lubi ALDEBARAN i od razu łupie. Nato­miast bar­dzo sprzyja 8 stop­niowi Wagi, który jest stop­niem wojow­ni­ków, ludzi sil­nych, pre­dys­po­no­wa­nych do dzia­ła­nia spo­łecz­nego. Sprzyja też 8° Wod­nika, który daje cha­rak­ter mocny i agre­sywny, pełen impetu i inten­syw­no­ści dzia­ła­nia, Co umoż­li­wia prze­ję­cie wiel­kiej władzy.

Czwartą gwiazdą, olbrzy­mim gigan­tem migo­czą­cym wszyst­kimi kolo­rami tęczy jest SYRIUSZ mający cha­rak­ter Jowi­sza i Marsa. Znaj­duje się on w 13° Raka i jest bar­dzo korzystny dla woj­sko­wych, kon­kwi­sta­do­rów, ludzi doko­nu­ją­cych pod­boju kolo­nial­nego, dla pra­cow­ni­ków wywiadu zagra­nicz­nego. 13° Raka jest stop­niem bota­ni­ków, geo­gra­fów. Bar­dzo wielu odkryw­ców XIX wieku miało w 12° Raka (wła­śnie tam znaj­do­wał się wtedy SYRIUSZ) jakie­goś sil­nego sygni­fi­ka­tora. Sprzyja też w 13° Skor­piona, który jest stop­niem huma­ni­stów, socja­li­stów a daw­niej Maso­nów i Tem­pla­riu­szy. Sprzyja też w 13° Ryb i z pro­stego czło­wieka może zro­bić bar­dzo wybitną oso­bi­stość w spo­łe­czeń­stwie — nagły awans i popu­lar­ność . Następ­nie mamy dwie gwiazdy bliź­nia­cze KASTORA i POLLUKSA. KASTOR znaj­duje się obec­nie w 19° Raka a POLLUKS w 22°. Mają cha­rak­ter tylko Marsa i są gwiaz­dami bliź­nia­czymi, ale wpływ ich mie­sza się w try­go­nie z dzia­ła­niem EPI. Powo­dują kalec­two człon­ków jeżeli są w koniunk­cji Ascen­dentu, MC, Władcy Asc. , Księ­życa lub Słońca, a punkty te są ata­ko­wane przez male­fiki, zwłasz­cza Saturna, Urana i Nep­tuna. Czę­sto gwiazdy te są pro­mi­nent­nie usta­wione i ata­ko­wane u ludzi cho­rych psy­chicz­nie, sza­leń­ców, nawie­dzo­nych (zwłasz­cza w koniunk­cji z Mer­ku­rym). KASTOR zagraża kalec­twem w 19° Raka. Sto­pień ten nie jest taki zły, gdyż jest typowy dla sekre­ta­rzy, sług, ludzi dość inte­li­gent­nych, kalek uży­tecz­nych spo­łecz­nie. Nor­mal­nie pra­cu­ją­cych. Nato­miast w 19° Barana grozi wypa­dek na woj­nie lub w podróży powo­du­jący kalec­two. Cha­rak­ter jest cie­kawy podróży, odkryć, przy­gód i stąd naraża się na wypadki. 19° Kozio­rożca jest typowy dla bła­znów, karzeł­ków w cyrku, ludzi zaba­wia­ją­cych innych swoim kalec­twem. 19° Wagi to sto­pień opę­ta­nia, a zwłasz­cza manii reli­gij­nych. 22° Raka to sto­pień nie­bez­piecz­nych sza­leń­ców, fał­szy­wych pro­ro­ków, dopro­wa­dza­ją­cych do kata­strof publicz­nych. POLLUKS działa rów­nież kwa­dra­turą w 22° Barana, naraża na bani­cję, manię prze­śla­dow­czą, podej­rze­nia że przy­ja­ciele stają się wro­gami i koniecz­nie trzeba ich zabić. W 22° Wagi daje inte­li­gen­cję i umoż­li­wia bada­nia naukowe, ale powo­duje kalec­two człon­ków. W 22° Kozio­rożca powo­duje sza­leń­stwo lub też kre­ty­nizm wro­dzony, albo kalec­two typu głuchoniemota..

Następne dwie gwiazdy to Pół­nocny i Połu­dniowy ASSELUS czyli Osioł. Jest to para małych gwiaz­dek w 6 i 7 stop­niu Lwa. Gdy punkt ten wscho­dzi lub ata­kuje Słońce lub Księ­życ — ozna­cza ślepotę. W horo­sko­pie horar­nym jaka­kol­wiek koniunk­cja lub opo­zy­cja z tymi gwiaz­dami każe uni­kać ope­ra­cji doko­ny­wa­nych na oczach. 6° Byka daje — zwłasz­cza kobie­tom — bogatą urodę i miły cha­rak­ter, a mimo to ASSELUS grozi tu ośle­pie­niem. 7° Byka powo­duje ślepotę dopiero na sta­rość (kata­rakty i temu podobne histo­rie). 6° Lwa daje ener­gię i siłę woli, a po oślep­nię­ciu jest to typowe dla jasno­wi­dzów i wró­żek. 7° Lwa także przy­nosi wielki roz­wój , zdol­no­ści parap­sy­cho­lo­giczne. Jest to sto­pień ambi­cji i roz­woju ducho­wego. 6° Skor­piona daje szansę życiową np.: przez zna­le­zie­nie skarbu. Grozi ślepotą przez pro­mie­nio­wa­nie radio­ak­tywne. Trzeba pamię­tać , że musi być jesz­cze atak male­fi­ków na ten punkt. 7° Skor­piona daje cha­rak­ter pełen entu­zja­zmu i pod­nie­ce­nia, a przez to bar­dzo nie­kon­se­kwentny. Tutaj grozi ślepota z reguły na woj­nie przez strzał czy ukłucie.

6° Wod­nika daje aktyw­ność i walecz­ność. Tu też grozi zra­nie­nie w oczy, wykłu­cie oczu, ale naj­czę­ściej jako kara lub z zemsty. 7° Wod­nika powo­duje cha­rak­ter pełen impetu, nie zno­szący prze­ciw­no­ści. Grozi ślepota w wypadku dro­go­wym, naj­czę­ściej przez ogień.

REGULUS jest gwiazdą pierw­szej wiel­ko­ści w 29° Lwa. Ma naturę Marsa i Jowi­sza i jest gwiazdą kró­lew­ską. W koniunk­cji z Ascen­den­tem, MC, Jowi­szem, Słoń­cem czy władcą Asc. może wynieść nie­znaną zupeł­nie osobę do wyso­kich urzę­dów czy wła­dzy i sławy. Ata­ko­wany daje wła­dzę, a potem nagły upa­dek, nie­ła­skę lub gwał­towną śmierć. Był w Ascen­den­cie New­tona, który dzięki niej stał się sławny na sta­rość, otrzy­mał tytuł lorda itd. Ale wpływu REGULUSA nie da się oddzie­lić od Ple­jad, toteż przy jakimś ataku, kwa­dra­tu­rze czy opo­zy­cji Ple­jady mu przy­su­wają. Sprzyja zwłasz­cza w 29° Lwa. Wpraw­dzie cha­rak­ter jest począt­kowo słaby, czło­wiek lamen­tuje zamiast dzia­łać, ale nagle poja­wiają się jakieś więk­sze szanse życiowe, zaczyna się samo­roz­wój i wtedy REGULUS zaczyna działać.

Sprzyja też w 29° Barana, dając nie­za­leżny, wojow­ni­czy cha­rak­ter, cier­piący przez nie­za­spo­ko­joną miłość. Jest to sto­pień bar­dzo czę­sty u woj­sko­wych. Sprzyja także 29° Strzelca, jest to sto­pień osób doko­nu­ją­cych odkryć nauko­wych, lub innych, tego typu. Ważne prace spo­ty­kają się z wiel­kim uzna­niem. New­ton miał tu Jowi­sza w try­go­nie do Ascen­dentu, w Strzelcu. 29° Byka daje roz­wój, a potem grozi kata­strofą, gdyż jest to osoba roz­pustna, gdy już doj­dzie do wła­dzy. W 29° Skor­piona cha­rak­ter ma magne­tyczny wpływ na ludzi, ale nad­uży­wa­nie tego może pro­wa­dzić do kata­strofy. 29° Wod­nika daje auto­ry­tet, wiel­kie pozy­cje w pań­stwie, talent, ale nad­mierne ambi­cje grożą katastrofą.

MARKEB jest to nie­wielka gwiazdka znaj­du­jąca się w 28° Panny i mie­sza się z kil­koma innymi gwiaz­dami. Ma cha­rak­ter Saturna i Jowi­sza. Daje szczę­śliwe podróże, jest cha­rak­te­ry­styczna dla osób dzia­ła­ją­cych w sto­wa­rzy­sze­niach, par­tiach i mają­cych duże popar­cie. W 28° Panny jest typowy dla powo­ła­nia kościel­nego albo quasi kościel­nego — jak np. cha­de­cja. 28° Byka jest stop­niem despo­ty­zmu, świad­czy o powo­ła­niu woj­sko­wym lub dzia­ła­niu w wiel­kim prze­my­śle: mafia prze­my­słowa, junta woj­skowa itp. 28° Kozio­rożca daje powo­ła­nie kon­tem­pla­cyjne lub raczej zakonne, ale spo­ty­kane jest u nie­któ­rych Zen­bud­dy­stów i tzw. jogów, któ­rzy wła­ści­wie minęli się z powo­ła­niem, bo powinni sie­dzieć w zako­nie. MARKEB jest w opo­zy­cji z gwiazdą SZED, w kwa­dra­tu­rze z AKUMENEM znaj­du­ją­cym się w 28° Strzelca i w sek­stylu z BUNGALA w 28° Skor­piona, a więc cały sze­reg innych gwiazd, zależ­nie od aspek­tów może zmie­niać jej wpływy.

VINDEMIATRIX jest to bar­dzo jasna gwiazda w 8° Wagi, nazy­wana gwiazdą wdo­wień­stwa. Jest ona szcze­gól­nie fatalna, jeżeli jest w koniunk­cji z pętlami księ­ży­co­wymi. Jest też gwiazdą ofiary i cier­pięt­nic­twa. Czę­sto pro­mi­nentna w horo­sko­pach misty­ków i okul­ty­stów. Ghandi miał Słońce w koniunk­cji z tą gwiazdą.. Nie należy zawie­rać mał­żeń­stwa, gdy jakaś pla­neta, pętle księ­ży­cowe, MC czy Ascen­dent są w koniunk­cji z tą gwiazdą (lub opo­zy­cji), bo się bar­dzo szybko wów­czas owdo­wieje. 8° Wagi to sto­pień walki, woj­ska, siły dzia­ła­nia, sportu, pew­no­ści sie­bie a potem nagłe owdo­wie­nie już w mło­do­ści. 8° Barana jest stop­niem dumy, dziel­no­ści, czło­wiek lubi wol­ność, nie słu­cha dobrych rad, nie zabez­pie­cza się . Czę­sty jest u okul­ty­stów sta­ją­cych się ofiarą spo­łe­czeń­stwa pry­mi­tyw­nego (spa­le­nie na sto­sie). 8° Raka daje skrom­ność, ale wielki samo­roz­wój oso­bowy, duchowy. Mistyka, Joga itd. 8° Kozio­rożca — duch odrzuca prawdę, unika praw­dzi­wej ini­cja­cji, czło­wiek jest pełen impetu, aro­gan­cji i staje się ofiarą tłumu.

Gwiazda EPI w 22° Wagi jest bar­dzo nie­wielką gwiazdką, ledwo widoczną gołym okiem. Ma cha­rak­ter Wenus i Marsa, daje duże bogac­two przez sztukę. 22° Wagi, który jest stop­niem poszu­ki­wań i badań nauko­wych daje raczej wyróż­nie­nia i zaszczyty dzięki tech­nice zwią­za­nej ze sztuką, szcze­gól­nie na sta­rość. Cho­dzi tu o ludzi wymy­śla­ją­cych lakiery czy per­fumy, tech­nicz­nych pra­cow­ni­ków teatru itp. W 22° Bliź­niąt daje z reguły uzna­nie pośmiertne, gdyż jest to sto­pień zapo­zna­nych geniu­szy, któ­rzy przy­mie­rają gło­dem za życia. W 22° Wod­nika daje wielką pra­co­wi­tość, która szybko przy­nosi wyniki i bogac­two, naj­czę­ściej zwią­zane ze sztuką. SPIKA i ARKTURUS to dwie gwiazdy pierw­szej wiel­ko­ści, kie­dyś uwa­żane za jedną, ale obec­nie już wiemy, że jest to gwiazda podwójna w 23° Wagi. SPIKA nazy­wana jest jedyną naprawdę dobro­czynną gwiazdą, ale nie­moż­liwe jest oddzie­le­nie jej wpływu od wpływu ARKTURUSA, bar­dzo zło­czyn­nego w tym stop­niu Wagi. Gwiazdy te poru­szają się w ten spo­sób, że cza­sami do Ziemi zwró­cona jest SPIKA a zasło­nięty ARKTURUS, po jakimś cza­sie jest odwrot­nie, a cza­sami są obok sie­bie. Trzeba by dobrze przez lunetę zoba­czyć, jak one są usta­wione w tej chwili. Teo­re­tycz­nie nie da się ich roz­dzie­lić. ARKTURUS dopro­wa­dza do nie­spo­dzie­wa­nej nie­ła­ski, nagłych wypad­ków i upad­ków spo­łecz­nych, nato­miast SPIKA daje zwy­cię­stwa np. na woj­nie. Jest bar­dzo czę­sta w Ascen­den­cie państw napad­nię­tych, i ozna­cza, że kie­dyś jed­nak zwy­ciężą. Jej wpływ mie­sza się czę­ściowo z MARKABEM w 23° Ryb. W 23° Wagi mamy cha­rak­ter nie­za­leżny, moż­li­wość roz­woju ducho­wego, sta­nia się prze­wod­ni­kiem, guru, ale zagraża nagła nie­ła­ska z powodu dzia­ła­nia SPIKI i ARKTURUSA. 23° Bliź­niąt jest lep­szy, gdyż jest w try­go­nie SPIKI. Jest to sto­pień przy­ja­ciel­ski, towa­rzy­ski, daje dar prze­ko­ny­wa­nia innych, zmysł filo­zo­ficzny, przy­nosi suk­cesy prze­wod­ni­kom ducho­wym (jeżeli oczy­wi­ście ktoś się roz­wija). 23° Wod­nika daje wybitną inte­li­gen­cję i zwy­cię­stwa, także dla prze­wod­ni­ków ducho­wych. Nato­miast fatalny jest 23° Barana. Jest to sto­pień głu­poty, zabawy, magii, czyli wystę­pują bar­dzo silne zain­te­re­so­wa­nia okul­ty­styczne i radie­ste­zyjne, ale w grun­cie rze­czy jest to zabawa przy­no­sząca nagły wypa­dek. 23° Raka daje cha­rak­ter łatwo wywyż­sza­jący się nad innych, dumę, domi­na­cję, odpor­ność ale i mści­wość i też powo­duje fatalne wypadki. 23° Kozio­rożca przy­nosi cha­rak­ter poważny i poży­teczną pracę, ale czło­wieka prze­śla­duje pech, a nie­ła­ska unie­moż­li­wia praw­dziwe sukcesy.

ACRUX w 11° Skor­piona ma cha­rak­ter Jowi­sza. Jest małą, ale bar­dzo ważną gwiazdką, gdyż daje naj­więk­sze suk­cesy w okul­ty­zmie i magii. W magii arab­skiej i euro­pej­skiej Nostra­da­musa dwie gwiazdy miały naj­więk­sze zna­cze­nie: FOMALHAUT i ACRUX. W Zeni­cie horo­skopu horar­nego, w dobrych aspek­tach daje naj­więk­sze suk­cesy, albo­wiem nastę­puje speł­nie­nie życzeń. 11°Skorpiona daje ducha raczej ostroż­nego, defen­syw­nego ale peł­nego mocy i dość płod­nego. Czło­wiek mający tam władcę Asc. będzie wła­śnie taki. 11° Raka daje ducha sen­ty­men­tal­nego, miłość jest szcze­gól­nie silna, ale są też skłon­no­ści destruk­cyjne. Sto­pień ten jest zazna­czony u osób, które mogą zabić z wiel­kiej miło­ści. 11° Ryb przy­nosi wielki roz­wój sytu­acji życio­wej, ale silne zagro­że­nie w środku Życia. Przez try­gon z ACRUX sto­pień ten staje się typowy dla wygna­nych cza­row­nic czy cza­row­ni­ków dzia­ła­ją­cych z ukrycia.

PÓŁNOCNA SZALA WAGI to gwiazda dru­giej wiel­ko­ści w 18° Skor­piona. W sta­ro­żyt­no­ści nazy­wano ten sto­pień „prze­klę­tym stop­niem prze­klę­tego znaku”. W astro­lo­gii rzym­skiej uży­wano okre­śle­nia „Via Com­bu­sta” czyli droga spa­le­nia — od 6° do 18° Skor­piona włącz­nie. I do dzi­siaj jest to jedna z destryk­cji prze­ciwko sądze­niu horo­skopu. Jaka­kol­wiek pla­neta znaj­du­jąca się w tym punk­cie unie­moż­li­wia sta­wia­nie horo­skopu horar­nego, bo bar­dzo źle skoń­czy się to dla astro­loga. Przy­nie­sie mu to pecha na dłu­gie lata. Via Com­bu­sta spraw­dza się w każ­dym wypadku, kiedy przy­cho­dzi do astro­loga ktoś z MSW czy temu podob­nych insty­tu­cji. 18° Skor­piona uzna­wano za szcze­gól­nie zły nie z powodu PÓŁNOCNEJ SZALI WAGI, gdyż w sta­ro­żyt­no­ści znaj­do­wała się ona zupeł­nie gdzie indziej (w związku ze zja­wi­skiem pre­ce­sji). Gwiazda jest for­tunna, dająca wybitną inte­li­gen­cję, a przez to tym bar­dziej groźna w tym stop­niu. Czło­wiek z cha­rak­te­rem 18° Skor­piona, obda­rzony inte­li­gen­cją przez tę gwiazdę może stać się nie­sły­cha­nie nie­bez­pieczny. Obec­ność w 18° Skor­piona male­fi­ków takich jak Mars, Saturn, Uran zapo­wiada tra­ge­dię. Robert Ken­nedy miał tu Saturna. Bene­fik przy­nosi powo­dze­nie w takich poczy­na­niach. 18° Skor­piona jest sym­bo­li­zo­wany przez szty­let. Oczy­wi­ście może on być użyty w defen­sy­wie, ale naj­czę­ściej uży­wany jest do ataku i zada­wa­nia cio­sów. 18° Raka daje dużą inte­li­gen­cję muzyczną, a jeżeli znaj­duje się tam Mars, to jest typowy dla woj­sko­wych czy leśni­ków. 18° Ryb daje walecz­ność, ale bar­dziej jest to cha­rak­te­ry­styczne dla agi­ta­to­rów czy pole­mi­stów. 18° Byka przy­nosi indo­len­cję, brak zde­cy­do­wa­nia. Kobie­cie grozi gwałt i zasztyletowanie.

BUNGALA , mała gwiazdka w 28° Skor­piona ma cha­rak­ter Wenus i Jowi­sza. Jest gwiazdą słabą, ale dobro­czynną, przy­no­szącą zaszczyty i nawet nie­za­słu­żoną pro­tek­cję. 28° Skor­piona daje to zwłasz­cza lite­ra­tom i naukow­com. 28° Raka daje cha­rak­ter nie­ostrożny, utratę wol­no­ści, ale gwiazda wyzwala z tego nagle przez nie­ocze­ki­waną pomoc życz­li­wych osób. 28° Ryb to cha­rak­ter bez ini­cja­tywy i nie­pewny sie­bie, a pro­tek­cja i zaszczyty przy­cho­dzą same.

ANTARES to czer­wony gigant w 8° Strzelca w opo­zy­cji ALDEBARANA. Ma cha­rak­ter Marsa i Jowi­sza, ozna­cza wojnę, jest cha­rak­te­ry­styczny dla dowód­ców woj­sko­wych. W natyw­niku, w dobrej kon­fi­gu­ra­cji z sygni­fi­ka­to­rami zatrud­nie­nia lub kariery ozna­cza pro­mi­nen­cję przez wojnę. W złej kon­fi­gu­ra­cji z male­fi­kami przy­nosi straty, śmierć i nie­sławę. Atak na tę gwiazdę może ozna­czać ślepotę. Win­ston Chur­chill miał Słońce w koniunk­cji ANTARESA i w jego wypadku ozna­czało to ślepotę poli­tyczną. Zagraża też wypad­kami w podróży, a w 8° Strzelca — poża­rem. W 8° Bliź­niąt grozi raczej zaśle­pie­nie poli­tyczne czy stra­te­giczne oraz pewien fana­tyzm. W 8° Panny grozi wypad­kiem osób bli­skich w podróży. W 8° Ryb grozi ślepotą i wypad­kiem wła­snym w podróży. W 8° Lwa daje wyso­kie zaszczyty woj­skowe, nie­ocze­ki­wane szla­chec­two itp. W 8° Barana daje zaszczyty woj­skowe, ale też zaro­zu­mia­łość i zbyt wielką dumę.

AKULEUS w 25° Strzelca to mała gwiazdka o cha­rak­te­rze Księ­życa i Marsa. Też grozi ślepotą. W 25° Strzelca nastę­puje utrata obu oczu, ale sto­pień ten daje wier­ność i przy­ja­ciel­skość. W 25° Bliź­niąt cha­rak­ter jest uparty i kłó­tliwy — koniecz­ność prze­by­wa­nia w zakła­dzie na sku­tek ślepoty. 25° Panny, natura przy­ja­ciel­ska, szczę­ście rodzinne, ślepiec znaj­duje opiekę, pomoc, pra­cuje — są to ludzie bar­dzo aktywni. 25° Ryb — duch waleczny i pra­co­wity, lojal­ność. Ci ludzie dają sobie naj­le­piej radę z kalectwem.

AKUMEN w 28° Strzelca ma cha­rak­ter Marsa i Księ­życa. Rów­nież ozna­cza ślepotę. To bar­dzo mała gwiazdka, czę­sto opusz­czana w astro­lo­gii, a tym­cza­sem jest ona dia­bel­nie nie­bez­pieczna i zło­śliwa. W 28° Strzelca daje men­tal­ność nie­spo­kojną i waha­jącą się, ślepota jest tu rozu­miana tylko figu­ra­tyw­nie. Nato­miast 28° Bliź­niąt i 28° Strzelca czę­sto dają tylko zeza. Przy oka­zji watro wspo­mnieć, że ślepota jest czę­sto widoczna w horo­sko­pie w ten spo­sób, że oba ciała świe­cące są w koniunk­cji lub opo­zy­cji male­fi­ków, nie mają ze sobą żadnego aspektu i jedno z nich włada Asc. Jeżeli teraz któ­raś z gwiazd ozna­cza­ją­cych ślepotę jest w kwa­dra­tu­rze, opo­zy­cji czy koniunk­cji z tymi sygni­fi­ka­to­rami — wnio­sek jest pewny. Ale musi być naj­pierw kon­fi­gu­ra­cja pla­ne­tarna, gdyż w prze­ciw­nym wypadku nie może to zadzia­łać. Nato­miast zeza roz­róż­niamy dwa rodzaje: Księ­życ w rogu horo­skopu w opo­zy­cji, kwa­dra­tu­rze, koniunk­cji Saturna i Marsa jed­no­cze­śnie ozna­cza zeza już sam z sie­bie. Drugi wypa­dek to spa­lona Wenus, kadentna w horo­sko­pie, będąca władcą Asc. lub mająca silny aspekt z władcą Asc. 28° Bliź­niąt w opo­zy­cji AKUMENA to cha­rak­ter pełen wąt­pli­wo­ści, zmienny, pesy­mi­styczny, liczne plany ale nie­kon­se­kwen­cja, brak prze­ko­nań, wiary w sie­bie i na sku­tek tego jakieś wypadki. 28° Panny grozi zaśle­pie­niem, fana­ty­zmem i typowe jest to dla kościoła. 28° Ryb — brak ini­cja­tywy, nie­pew­ność i przez to jakieś kalectwa.

FACIES w 7° Kozio­rożca też grozi ślepotą. 7° Kozio­rożca jest stop­niem dumy, wizjo­ner­stwa poli­tycz­nego lub nauko­wego, zwłasz­cza w naukach huma­ni­stycz­nych. Duch jest mocny. 7° Raka to sto­pień zapo­mnie­nia o sobie, sil­nych przy­wią­zań i fascy­na­cji. 7° Barana — pośpiech i impet, ten­den­cja do kon­flik­tów i wypad­ków. 7° Wagi naj­bar­dziej zagraża wypad­kami, cha­rak­ter jest bar­dzo wraż­liwy. Cha­rak­te­ry­styczny jest dla sie­rot, osób samot­nych, pozba­wio­nych rodziny, porzuconych.

VEGA to gwiazda pierw­szej wiel­ko­ści w 14° Kozio­rożca. Dobry jej wpływ zauwa­żalny jest zwłasz­cza w poli­tyce. Pomaga otrzy­mać bogac­two rzą­dowi i oso­bom pra­cu­ją­cym dla rządu. W horo­sko­pie mun­dal­nym ozna­cza zwy­cię­stwo w woj­nie. Ma cha­rak­ter Wenus i Mer­ku­rego, a zatem sprzyja osią­gnię­ciom inte­lek­tu­al­nym i daje pro­tek­cje. 14° Kozio­rożca daje przy­jaź­nie, tole­ran­cję i miłość oraz wyso­kie awanse spo­łeczne. 14° Byka daje intu­icję i domyśl­ność. Sprzyja bada­czom praw natury, a także i wywia­dowi. 14° Panny daje dużą czu­łość, dwie wiel­kie miło­ści w życiu. VEGA sprzyja tu awan­som rzą­do­wym przez popar­cie osób, które nas bar­dzo lubią.

FOMALHAUT to gwiazda pierw­szej wiel­ko­ści w trze­cim stop­niu Ryb. Wg tra­dy­cji ma cha­rak­ter Wenus i Mer­ku­rego, ale jej wpływ jest inny. Zazwy­czaj ozna­cza ona defekty cie­le­sne wro­dzone i dzie­dzi­czone cho­roby. Saturn był w 3° Ryb ata­ko­wany przez Plu­tona i Urana gdy rodziły się dzieci zatrute tali­do­mi­dem. (Obecne tran­zyty przez gwiazdy też infor­mują o wyda­rze­niach świa­to­wych). FOMALHAUT jest gwiazdą o wiel­kim zna­cze­niu okul­ty­stycz­nym, alche­micz­nym i magicz­nym. W koniunk­cji Słońca, Księ­życa lub Jowi­sza i dobrych aspek­tach Plu­tona, Nep­tuna lub Urana ozna­cza, że osoba ma kar­miczne prze­zna­cze­nie sta­nia się mistrzem. Przy­nosi sławę okul­ty­stom, ale jeśli ta sława wyko­rzy­sty­wana jest dla dóbr mate­rial­nych, rezul­taty są straszne. Daje też suk­cesy reli­gijne i poli­tyczne. 3° Ryb daje ducha zamknię­tego w sobie, dość ego­tycz­nego, mar­twią­cego się o sie­bie. 3° Raka daje zmy­sło­wość, ten­den­cję do uciech i eks­ce­sów. 3° Skor­piona daje wraż­li­wość na dźwięk, inspi­ra­cję i emo­cje, umoż­li­wia karierę arty­styczną. FOMALHAUT naprawdę sprzyja 3° Skor­piona, gdyż ten sto­pień nie daje się pod­pu­ścić tym moż­li­wo­ściom. Nato­miast 3° Raka i Ryb mają skłon­ność do doko­ny­wa­nia eks­ce­sów i może być surowo uka­rany przez tę gwiazdę. Gwiazda ta ma zde­cy­do­wa­nie plu­to­niczny cha­rak­ter, a Pto­lo­me­usz okre­śliłby ją jako cha­rak­ter Saturna i Jowisza.

MARKAB to gwiazda dru­giej wiel­ko­ści w 23° Ryb. Jest to gwiazda wiel­kiego smutku i tra­ge­dii, która przy­cho­dzi, bez winy czło­wieka. W koniunk­cji Saturna w 4, 8, 12 domu daje rodzi­ców będą­cych oso­bi­sto­ściami wręcz tra­gicz­nymi. Osoby kochane cier­pią przez tra­giczne wypadki losowe. Jest to rów­nież gwiazda roman­sów i lite­ra­tury i czę­sto jest pod­kre­ślona u osób, któ­rych powie­ści, arty­kuły i inne prace pisane (także okul­ty­styczne) pozo­sta­wiają trwały efekt u czy­tel­nika i jest widoczny ich wpływ spo­łeczny. 23° Ryb jest rów­nież stop­niem szu­ka­nia uciech zmy­sło­wych. U kobiet zazna­czona jest tu per­wer­sja, a u męż­czyzn wpływ magne­tyczny na innych. 23° Bliź­niąt daje przy­ja­ciel­skość, inte­li­gen­cję i dar prze­ko­ny­wa­nia, ale MARKAB wpływa tu sil­nie i tra­gicz­nie na los. Jest to cha­rak­te­ry­styczne dla dzieci adop­to­wa­nych, porzu­co­nych przez pierw­szych rodzi­ców, dla tra­ge­dii miło­snych w dzie­ciń­stwie (mło­do­ści). 23° Raka daje silny, domi­nu­jący cha­rak­ter, typowy dla samot­nych myśli­cieli, pisa­rzy i gwiazda bar­dzo tu pomaga. 23° Panny daje sie­roc­two, mizan­tro­pię, opusz­cze­nie, a czę­sty jest także dla osób wygna­nych z kraju. 23° Skor­piona dzięki pra­co­wi­to­ści pro­wa­dzi do suk­cesu. 23° Strzelca — fatalne wypadki zbiorowe.

Pozo­staje nam jesz­cze SZED, gwiazda dru­giej wiel­ko­ści w 28° Ryb. Jest male­ficzna, przy­nosi czło­wie­kowi sku­pie­nie uwagi odpo­wied­nich czyn­ni­ków w celu zasto­so­wa­nia kary. Czę­sta w MC lub pro­mi­nentna w horo­sko­pach ludzi ska­za­nych na śmierć, doży­wot­nie wię­zie­nie, galery, obóz itp. 28° Ryb grozi uwię­zie­niem za włó­czę­go­stwo, paso­żyt­nic­two itd. 28° Bliź­niąt grozi uwię­zie­niem za kra­dzież i oszu­stwa, a 28° Panny to męczen­nicy kościoła, misjo­na­rze zje­dzeni przez swo­ich wyznaw­ców. 28° Strzelca jest to ofiara na ogół nie­winna, nie­po­ro­zu­mie­nie, spi­sek prze­ciwko danej osobie.

Gwiazdy poka­zują wyraźny wpływ kar­miczny, obcią­że­nie idące z Galak­tyki, a nie z Ziemi.

Przy ana­li­zie horo­skopu uro­dze­nio­wego wpływ gwiazd ma dru­go­rzędne zna­cze­nie. Nato­miast przy ana­li­zie horo­skopu poli­tycz­nego wpływ gwiazd jest nie­zmier­nie ważny. W sola­riu­szach i horo­sko­pach horar­nych ma rów­nież duże zna­cze­nie, gdyż infor­muje nas o czyn­ni­kach spo­łecz­nych, zewnętrz­nych, nie zwią­za­nych z indy­wi­du­alną jed­nostką a jed­nak mają­cych na nią gigan­tyczny wpływ. Dla­tego też poło­że­nie gwiazd sta­łych musi być rozpatrywane.

Omó­wimy teraz horo­skop osoby mają­cej Saturna w koniunk­cji ANTARESA w Asc. i kwa­dra­tu­rze Słońca i Plu­tona w domu 9. Saturn ten ma silny wpływ na dom 3, bo tu jest Wod­nik, a więc bar­dzo sil­nie wiąże się z men­tal­no­ścią i tym bar­dziej nabiera zna­cze­nia. Słońce w Pan­nie, więc i jakiś czyn­nik cho­ro­bowy jest tu także, ale głów­nie wpływa na roz­wój wyż­szych kon­cep­cji. Pozor­nie horo­skop wcale nie wygląda tra­gicz­nie, bo Jowisz w Zeni­cie sta­nowi silną pro­tek­cję i opiekę, ale wysnute z tego wnio­ski nie mogą wyglą­dać pozytywnie.

To co teraz będzie napi­sane sta­nowi pod­su­mo­wa­nie tych wszyst­kich reguł, które zostały do tej pory podane. Będzie to przy­kład ich prak­tycz­nego zastosowania.

PRZYKŁAD I

Wscho­dzi Saturn w znaku Strzelca. Wscho­dzący Strze­lec daje szcze­rość lojal­ność i życz­li­wość, a Saturn dodaje tu powagi, talen­tów orga­ni­za­cyj­nych i praw­nych, zain­te­re­so­wań filo­zo­ficz­nych, pogłę­bia­ją­cych się z wie­kiem. Grożą kło­poty zwią­zane z zagra­nicą, bo Saturn jest w 9 znaku Strzelca. Nie­wiel­kie szanse w grze i spe­ku­la­cjach, które bar­dzo lubi znak Strzelca. Natura poważna, myśląca, uparta i wytrzy­mała. Późne osią­gnię­cia życiowe, trudne dzie­ciń­stwo i mło­dość. Jowisz dys­po­nuje Satur­nem i włada Asc., a prze­bywa w Zeni­cie horo­skopu. Naj­więk­sze osią­gnię­cia życiowe przy­cho­dzą po 40-tce, kiedy wła­śnie naj­bar­dziej działa Jowisz. Wpływ na środo­wi­sko w tym okre­sie duży, sza­cu­nek i auto­ry­tet, zaszczyty publiczne. Jowisz w Wadze daje duże poczu­cie honoru, dobroć i pra­wo­rząd­ność. Dzia­ła­nie umiar­ko­wane, uza­leż­nione od środo­wi­ska socjal­nego. Dzia­ła­nie tak, aby nikogo nie zra­nić, co jest typowe dla Wagi, grzecz­ność, typowe cechy dobrego arbi­tra. Dys­po­zy­tor Jowi­sza, Wenus też jest w Zeni­cie. Naj­więk­sza popu­lar­ność arty­styczna jest ok.35–45 roku życia (licząc 6 lat na jeden dom). Jowisz w Zeni­cie — jed­nostka dąży do samo­roz­woju, ale karierę osiąga przez pro­tek­cję cudzą, łatwo, w wieku doj­rza­łym. Znak Wagi w Zeni­cie horo­skopu — przez całe życie kariera zależy od pro­tek­cji, ale korzyst­nej i życz­li­wej. Jowisz jest w sek­stylu Saturna w Asc. oraz Urana w domu 8. Ozna­cza to, że jed­nostka jest obda­rzona zmy­słem kon­cep­cji, umie sil­nie kon­cen­tro­wać się na tema­cie, umie wyzna­czać sobie ambitny cel i osią­gać go. Pra­co­wi­tość i per­se­we­ra­cja są bar­dzo pomocne w osią­gnię­ciu suk­cesu życio­wego. Pomocny też jest nagły spa­dek zwią­zany z Ura­nem. Jeżeli cho­dzi o cechy cha­rak­teru, to dodajmy jesz­cze wiarę w sie­bie, która rośnie z wie­kiem, doda­jąc dzia­ła­niu dyna­mi­zmu zwią­za­nego z Ura­nem. Księ­życ znaj­duje się w znaku Wod­nika. Daje to bar­dzo dużą wyobraź­nię, towa­rzy­skość, ale też i skłon­ność do mani­fe­sto­wa­nia nie­za­leż­no­ści, nie zawsze w odpo­wied­nim momen­cie. Recep­cja mutu­alna Księ­życa z Ura­nem pod­kre­śla ową chęć mani­fe­sto­wa­nia nie­za­leż­no­ści, czy­niąc ją bar­dzo silną i wybu­chową. Grożą przez to kom­pli­ka­cje w miło­ści, ale uczu­cio­wość jest spora, umie­jęt­ność zabawy także, co przy­spa­rza popu­lar­no­ści. Pra­wi­dłowa wyobraź­nia odtwór­cza — Księ­życ ma dobry aspekt z Wenus, ale nale­ża­łoby zadbać o roz­wój ima­gi­na­cji twór­czej gdyż Słońce nie ma takiego aspektu. Ima­gi­na­cja ta jest w kon­flik­cie z instynk­tem sek­su­al­nym (Księ­życ w opo­zy­cji Plu­tona), co przy­czy­nia się do roz­woju ner­wicy. Jesz­cze sil­niej to pod­kre­śla wscho­dzący Saturn w kwa­dra­tu­rze Słońca w Pan­nie. Uczu­cia pod­da­wane są zbyt­niej kry­tyce racjo­nal­nej (Słońce w Pan­nie), co utrud­nia spon­ta­nicz­ność i mani­fe­sto­wa­nie uczuć. Spo­wo­do­wane jest to głów­nie trud­no­ściami w reali­za­cji życzeń już w dzie­ciń­stwie, kło­po­tami zdro­wot­nymi, kło­po­tami z ojcem. Grozi cho­roba krą­że­nia zwią­zana z Satur­nem w Strzelcu, a zwłasz­cza krą­że­nia krwi w nogach. Znak Wod­nika wscho­dzi na szczy­cie domu 3 — inte­li­gen­cja pojętna i szybka, zain­te­re­so­wana nowo­cze­snymi środ­kami prze­kazu, prasą, tele­wi­zją, auto­mo­bi­li­zmem itp. Uran oka­dro­wany Plu­to­nem i Księ­ży­cem daje to dużą wyobraź­nię, zain­te­re­so­wa­nie fan­ta­styką naukową, okul­ty­zmem itp. Uran w znaku Lwa — naj­lep­sza jest praca kon­cep­cyjna i daje wolny zawód. Mer­kury w znaku Panny w koniunk­cji Marsa — rozu­mo­wa­nie pra­wi­dłowe, bar­dzo roz­wi­nięty zmysł kry­tyczny. Poczu­cie humoru, zmysł saty­ryczny i zło­śli­wość, typowy dla Marsa ostry język.

Teraz prze­pro­wa­dzimy ana­lizę pod wzglę­dem karmicznym:

Władca Asc. Jowisz prze­bywa w 6° Wagi — pod wzglę­dem kar­micz­nym natura jed­nostki ma jedną sła­bość — musi się wystrze­gać uwie­dze­nia. Ma łatwość wytwa­rza­nia złu­dzeń. Władca domu 3 — Uran prze­bywa w 9° Lwa — umy­sło­wość nie umie wal­czyć z tym zagro­że­niem, więc grozi uwie­dze­nie i opusz­cze­nie. Na szczę­ście wscho­dzi Saturn w 8° Strzelca — umysł jest wybitny, intu­icja silna, pozwala to zwal­czyć kło­poty wewnętrzne, bodaj świa­to­po­glą­dowe. Jowisz domi­nuje w horo­sko­pie, więc w cha­rak­te­rze domi­nuje szcze­rość, obo­wiąz­ko­wość i lojal­ność. Teren głów­nych zain­te­re­so­wań okre­ślają Jowisz i Wenus w Zeni­cie w znaku Wagi. Z jed­nej strony są to zain­te­re­so­wa­nia orga­ni­za­cyjno — prawne, z dru­giej zaś arty­styczne. Jowisz w Zeni­cie, więc kariera zależy od tzw. szczę­ścia, które przy­cho­dzi dopiero po 40. Inte­li­gen­cja w tym okre­sie roz­wija się w wiel­kim stop­niu i domi­nuje. Upór, pra­co­wi­tość i inte­li­gen­cja bar­dzo sprzy­jają osią­gnię­ciom życio­wym. Dobre mał­żeń­stwo — Jowisz w Wadze, suk­cesy publiczne są pewne, zwłasz­cza w dru­giej poło­wie życia. Odpor­ność na cho­roby spora. Domi­nu­jący Jowisz bar­dzo prze­dłuża życie. Naj­groź­niej­szymi sygni­fi­ka­to­rami cho­rób są Pluto i Mars w znaku Panny. Pluto ata­kuje złym aspek­tem Księ­życ, władcę domu 8 oraz wscho­dzą­cego Saturna. Zaś Mars ata­kuje Mer­ku­rego. Grozi to cho­ro­bami kobie­cymi oraz bez­płod­no­ścią — Pluto w Pan­nie powo­duje naj­po­waż­niej­sze zagro­że­nia dla tych spraw. Mars naraża na ope­ra­cję prze­wodu pokar­mo­wego — ner­wica kumu­luje się w prze­wo­dzie pokar­mo­wym, powo­du­jąc zapa­le­nia, owrzo­dze­nia, ale wystąpi to dopiero na sta­rość . Moż­liwe są dwa mał­żeń­stwa, lub jakieś poważ­niej­sze związki w życiu. W pierw­szym roz­wód. Życie spo­łeczne roz­kwita naprawdę po obu­dze­niu się odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej po 40-tce. (Mer­kury mówi o życiu spo­łecz­nym a jest pra­wie w Zeni­cie). Śmierć może przyjść nagle w 30 roku życia w o wypadku dro­go­wym. Uran w domu 8 jest 30° od szczytu domu.

Znak Lwa jest na szczy­cie domu 9 — kon­cep­cje wyż­sze są z natury ide­ali­styczne, ale z wie­kiem przy­bie­rają coraz bar­dziej cha­rak­ter tzw. naukowy, bo Panna z Mer­ku­rym. Talenty dyplo­ma­tyczne mają z tym silny zwią­zek, grozi pewna rezy­gna­cja z pier­wot­nych ide­ałów na rzecz pozy­ty­wi­zmu, z powodu wła­snego zmy­słu kry­tycz­nego oraz nie­wła­ści­wego oto­cze­nia, fał­szy­wych pro­ro­ków, uwa­ża­nych począt­kowo za przyjaciół.

Obecny okres jest dość dobry, waż­niej­szą zmianę przy­nosi sty­czeń 84r. będzie to podróż zagra­niczna. Wcze­śniej ok. 19 listo­pada 83 jest kon­flikt sen­ty­men­talny, mający dość gwał­towny cha­rak­ter. Jest w tym cza­sie rów­nież wypa­dek przy­ja­znej osoby. Na początku paź­dzier­nika 84 jest zno­wuż jakieś waż­niej­sze wyda­rze­nie, są trud­no­ści zwią­zane z zagra­nicą i kło­poty administracyjno-prawne. Dopiero w poło­wie listo­pada 84 można pozy­tyw­nie zała­twić te sprawy. Lato 85 przy­nosi kło­poty rodzinne, rzu­tu­jące na wła­sne plany, cho­robę i śmierć ojca. Jakaś wła­sna zna­jo­mość z męż­czy­zną na prze­ło­mie kwiet­nia i maja 86. Nato­miast w pierw­szej poło­wie marca 87 jest ślub. W tym samym cza­sie nastąpi wypa­dek dro­gowy (8–9 marca) koń­czący życie. Anta­res docho­dzi dokład­nie do Saturna, szczyt domu 8 do Urana i idą bar­dzo ostre tranzyty.

PRZYKŁAD II

Ascen­dent w Pan­nie, Uran i Pluto w koniunk­cji Ascen­dentu i jesz­cze Mars w Pan­nie. Tutaj Uran, Pluto i Mars wscho­dzą w znaku Panny. Uran dodaje pomy­sło­wo­ści, inwen­tyw­no­sci i eks­cen­try­zmu. Pluto dodaje tajem­ni­czo­ści a Mars odwagi, przed­się­bior­czo­ści, ale i kon­flik­to­wo­ści. Władca Asc. Mer­kury prze­bywa w znaku Strzelca. Silny racjo­na­lizm i kry­ty­cyzm zwią­zany ze zna­kiem Panny, nasta­wie­nie inte­lek­tu­alne i ana­li­tyczne. Wyraźna jest ten­den­cja do sta­łego opusz­cze­nia kraju uro­dze­nia i zamiesz­ka­nia zagra­nicą, bo Mer­kury w Strzelcu. Cha­rak­ter roz­wija się w pełni ok. 40-ki. Jed­nostka dąży głów­nie do podró­żo­wa­nia i zaj­muje się przede wszyst­kim wła­snym domem i pracą w domu. Strze­lec na szczy­cie 4 domu daje późne osią­gnię­cia życiowe. Pro­blemy ojczy­zny i emi­gra­cji absor­bują sil­nie przez całe życie. Mer­kury jest w złych aspek­tach Marsa, Urana i Plu­tona. Jed­nostka jest sama sobie wro­giem i sama sobie przede wszyst­kim szko­dzi. Nad­mierna ner­wo­wość do cho­roby ner­wo­wej włącz­nie, ukry­wa­nie wielu spraw przez Plu­tona i kon­flik­to­wość przez Marsa. Dzia­ła­nie bez zasta­no­wie­nia, sar­kazm, postę­po­wa­nie wbrew opi­nii rodziny. Naraża to na wypa­dek i para­liż na sku­tek tego wypadku. Inte­li­gen­cja docie­kliwa, czynna i pomy­słowa, ale bar­dzo ner­wowa i destruk­cyjna. Kon­flikt mię­dzy sil­nym instynk­tem Plu­tona i Urana, a postę­po­wa­niem logicz­nym i racjo­nal­nym — Mer­ku­rego. Księ­życ i Pluto prze­wa­żają w domu 3 doda­jąc tu wyobraźni, ale wpro­wa­dza­jąc chaos do inte­li­gen­cji i fał­szywe inspiracje.

Władca Asc. Mer­kury prze­bywa w 18° Strzelca — ozna­cza to ogromną ner­wo­wość, a władca domu 3 Pluto jest w 16° Panny — dopiero na sta­rość roz­wi­nie się pra­co­wi­tość i zdol­ność prze­wi­dy­wa­nia, na sku­tek kumu­lo­wa­nia się doświad­cze­nia. W horo­sko­pie domi­nuje Jowisz, a Uran i Pluto są w Ascen­den­cie — ist­nieją szanse socjalne, opieka i powo­dze­nia, ale wła­sna eks­cen­trycz­ność i ner­wowe postę­po­wa­nie je psują. Mer­kury włada Zeni­tem, więc główne zain­te­re­so­wa­nia są natury inte­lek­tu­al­nej, ale reali­za­cja zamia­rów i pla­nów życio­wych oraz więk­sza sta­bi­li­za­cja nastę­pują po 40. Mał­żeń­stwo i dom za gra­nicą, ale sprawy nie od razu ukła­dają się dobrze. Cho­roby układu tra­wien­nego, cho­roba ner­wowa. para­liż.Tekst napisał Andrzej Opejda, opublikowano w kategorii Andrzej Wesołowski


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności