Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » Przesłanie Chirona
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:10 12-10-2010


2458

Przesłanie ChironaPlanetoida Chiron pojawiła się w naszym Układzie Słonecznym, po to, aby kiedyś go opuścić. Przynosi ona przesłanie Miłości i jest zwiastunem nadejścia Ery Wodnika. Pozycja Chirona w horoskopie jest wyznacznikiem możliwości uwolnienia się od wpływów innych planet oraz determinizmu karmy. Chiron uczy nas bycia “TU i TERAZ”.Planetoida o nazwie Chiron nie należy do naszego Układu Słonecznego, jest w nim jedynie “gościem”. Nadejdzie taki moment, kiedy będzie musiała go opuścić. Wypełni się wtedy jej przesłanie.

Dla mitologicznego centaura, Chirona, najważniejsza była miłość do Zeusa, jako głównego boga Olimpu oraz do ludzi, których nauczał i którymi się opiekował. Można tutaj odnaleźć swoistą paralelę zachodzącą pomiędzy postacią Chirona i Chrystusa. Ten ostatni również przebywał na ziemi, choć nie należał do naszego świata. W naukach Chrystusa fundamentalną zasadę stanowi Miłość do Boga i bliźnich. Chrześcijańskie pojęcia caritas i agape odpowiadają znaczeniowo wartościom reprezentowanym przez Chirona.

Zwraca uwagę również fakt, że monogram CHI-RHO utworzony z liter greckiego alfabetu był jednym z wczesnochrześcijańskich symboli wiary. Jego brzmienie jest niemalże identyczne z brzmieniem nazwy CHIRON. Analogie te mogą więc wskazywać na to, że Chiron pojawił się w Układzie Słonecznym po to, by przekazać nam ponownie naukę miłości i pokory wobec Boskiej Świadomości. Ta nowo odkryta planetoida stać się może również zwiastunem zjednoczenia się wszystkich religii na rzecz Uniwersalnej Prawdy.

Dnia 1 listopada 1977 roku amerykański astronom, Charles T. Kowal, odkrył planetoidę krążącą pomiędzy orbitami Saturna i Urana, została ona później nazwana Chironem. Planetoida ta należała prawdopodobnie do drobnych ciał znajdujących się poza orbitą Plutona. Zwróciła uwagę zarówno astrologów, jak i astronomów. Chiron nie jest typową planetoidą, ponieważ odbija światło od swojej pyłowej otoczki - zjawisko takie obserwujemy jedynie wśród komet. Jednak Chiron nie jest kometą, gdyż jego orbita wokół Słońca jest zbyt regularna. Naukowcy są przekonani, iż powodująca świecenie parująca substancja planetoidy kiedyś się wyczerpie i Chiron zostanie “wyrzucony” poza nasz Układ Słoneczny.

Każda nowo odkryta planeta niesie z sobą przesłanie epoki, w której została dostrzeżona. Odkryty w 1781 roku Uran był zwiastunem elektryczności, a jego działanie w horoskopie bardzo często porównywane jest do wyładowań o wielkiej mocy i energii. Sześćdziesiąt pięć lat później odkryto Neptuna utożsamianego z parą wodną, która znalazła zastosowanie w przemyśle tamtej epoki. Podobnie było również z odkrytym w 1930 roku Plutonem. W pierwszej połowie naszego stulecia problemy fizyki kwantowej były podstawowymi zagadnieniami nauki. Związki Plutona z energią nuklearną są fundamentalną zasadą astrologicznego rozumienia znaczenia tej planety. Lata siedemdziesiąte naszego wieku charakteryzują się szczerą otwartością wobec niekonwencjonalnej medycyny i alternatywnych dróg poszukiwań duchowych. Zaczyna nabierać znaczenia ruch Ery Wodnika, wpływa on na kształtowanie mentalności wielu ludzi. Poza tym, coraz szybszy postęp nauki i techniki nie jest już jedynym kierunkiem, w którym chce i może podążać człowiek. Kryzys wartości materialnych stwarza nam szanse osiągania większej świadomości spirytualnej. Odkrycie Chirona nie jest jedynie przypadkiem, lecz zgodnie z teorią synchroniczności, planetoida ta ma wiele wspólnego z atmosferą współczesnych nam lat.

Astrologiczne rozumienie planet nie może istnieć w oderwaniu od mitologicznych korzeni, gdyż często one właśnie determinują znaczenie przypisywane ciałom niebieskim w horoskopie. Mity związane ze znakami Zodiaku i planetami powstały w nieświadomości człowieka, za sprawą jego uczuć i namiętności, dopiero później zostały przeniesione na gwiaździste niebo, zaludniając je postaciami, wizjami i wyobrażeniami.Chiron w mitologii

Chiron urodził się jako nieśmiertelny. Należał do tego samego boskiego rodu, co Zeus. Był najbardziej znanym, najstateczniejszym i najmądrzejszym z centaurów, synem boga Kronosa i Filyry. Centaur ten był wielkim przyjacielem ludzi, odznaczał się rozsądkiem i uczynnością. Chiron uczył ludzi muzyki, sztuki wojennej, polowania, etyki i medycyny. Był sławnym lekarzem, trudniącym się nawet chirurgią. Otaczał specjalną opieką Peleusa, broniąc go przed brutalnością innych centaurów. W zamian za to, wdzięczny Peleus ofiarował mu swojego syna - Achillesa. Chiron został zraniony przez Heraklesa. Rana była bardzo poważna i nie nadawała się do leczenia, dlatego cierpiał i pragnął śmierci, nie mógł jednak umrzeć, gdyż był nieśmiertelny. Ulitował się nad nim Prometeusz i oddał mu swoją śmiertelność. W ten sposób Chiron znalazł wybawienie.

Mit związany z Chironem jest bardzo istotny w zrozumieniu jego astrologicznego znaczenia. Amerykański astrolog, Zane B. Stein, wyróżnił kilka kluczowych haseł pomagających określić znaczenie Chirona w horoskopie.

Kluczowe określenia Chirona

Pojedynczy pieszy - termin, oznaczający kogoś bez trudu dostrzeganego w tłumie. “Stoi on z boku, lecz nie znaczy, że nie bierze udziału”. Tak więc Chiron pozostaje neutralny, ale dzięki zbliżonym do Urana funkcjom charakteryzuje się rewolucyjnością i indywidualnością. Ludzie, u których planetoida ta znajduje się w koniunkcji z tak ważnym punktem kosmogramu, jak ascendent, Słońce czy Księżyc, są niezwykli i w osobliwy sposób oryginalni.

Poszukiwanie - impuls i droga szukania prawdy oraz szczególnego znaczenia życia. Moc transformacji ukazuje się za pomocą tłumaczenia pewnych obrazów, pomagających osiągnąć nam zamierzony efekt.

Przywódca - sposób w jaki możemy obrać określony, doprowadzający nas do celu, kierunek w życiu. Oddziaływanie to może przejawiać się poprzez konkretną osobę, ale również przez zdarzenie, przedmiot, słowo czy przeczytaną książkę. Zawsze jednak jest to czynnik, który nas w szczególny sposób prowadzi.

Klucz - pomaga nam dojść do sedna sprawy lub nurtującego nas problemu. Czasami jednak, zależnie od naszej postawy, może przeszkadzać. Chiron nie przekazuje informacji, daje raczej impuls i wskazuje sposoby gromadzenia ich po to, by dotrzeć do istoty trudności. Wnosi on również wiedzę na temat egzystencji. Dzięki jego oddziaływaniu możemy kontrolować własne życie i nasze zamierzenia. Poznanie oddziaływania Chirona pozwoli nam dostrzec te szanse, które się przed nami otwierają. Jest to najważniejsze określenie przypisywane tej planetoidzie.

Wejście - przechodzenie ze świata społecznego (Jowisz, Saturn) w świat transcendentalny (Uran, Neptun, Pluton). Na tym etapie musimy zrozumieć lekcje Chirona, gdyż stanowią one pomost i czynnik łączący owe dwa wymiary życia.

Czas - krótka i niepowtarzalna chwila, w której aktualnie się znajdujemy. Reprezentuje moment, który za chwilę stanie się przeszłością. Saturn pokazuje przeszłość, Uran mówi o przyszłości, Chiron zaś uczy nas bycia w teraźniejszości.

Nauka - zyskiwanie wiedzy poprzez dogłębne poznanie interesującego nas zagadnienia. Wiedza ta przyczynia się do wzrostu i rozwoju osobowości. Poszerzanie własnej świadomości kosmicznej staje się źródłem znaczących zmian postaw życiowych. Otwartość wobec nowych szans i możliwości leży u podłoża zmian i postępu. Jest to jedno z zasadniczych określeń Chirona.

Uzdrowienie - daje możliwość ponownego osiągnięcia stanu harmonii, który jest celem każdego istnienia. Reprezentuje proces leczenia naszego ciała i umysłu, a także określonej sytuacji. Nie można zawężać tego sposobu oddziaływania jedynie do medycznej formy uzdrawiania.

Opisane powyżej propozycje przypisywanych Chironowi przez ezoterycznych astrologów kluczowych określeń mają duże znaczenie w holistycznym ujęciu interpretacji kosmogramu. Nie ma w horoskopie innego, podobnego wyznacznika takich możliwości. Można przyjąć, że ludzkość stojąca u progu XXI wieku potrzebuje Chirona, wychodzącego jej naprzeciw. Zane Stein uważa, iż jest on kluczem do rozumienia psychiki współczesnego człowieka. Psychoterapia stała się potrzebną gałęzią nauki, pomaga ona przywrócić pierwotną harmonię i odkryć własną indywidualność. Jeśli psychologia ma spełniać funkcje terapeutyczne, musi ona bardziej dotykać prawdziwej duchowej egzystencji człowieka. Istnieje jednak około 250 różnych form pracy z psychiką. Analiza Chiona w urodzeniowym horoskopie pozwala odkryć ten rodzaj terapii, który jest dla danej osoby najwłaściwszy. Również odpowiednie aspekty porównawcze tej “planetki” w horoskopach pacjenta i psychoterapeuty pomagają uzyskać wiedzę o wzajemnych relacjach, najważniejsze jednak jest zrozumienie Chirona w horoskopie indywidualnym.Otwarta rana

Każdy z nas posiada taką sferę w psychice, która jest bardzo wrażliwa na zranienia. Najczęściej świadomość wypiera to do podświadomości, czyniąc związane z tym treści zrepresjonowanymi. Jeśli mamy mówić o rozwoju osobowości, czy postępie duchowym, to musimy sobie uświadomić tłumione urazy. Chiron dostarcza nam środków do pracy nad ranami, wyniesionymi z dzieciństwa, wczesnej młodości, czy nawet poprzednich wcieleń. Jeśli nie wykorzystujemy szans, jakie on nam stwarza, wówczas jego działanie staje się dezintegrujące. Rana pogłębia się i mamy odczucie, że nie robimy nic wartościowego w swoim życiu. Nie jesteśmy bowiem w stanie pracować nad ograniczeniami i odpowiedzialnością reprezentowanymi przez Saturna. Energie Urana, które są odpowiedzią na problemy wyznaczane przez pozycję tej planety, dostępne są jedynie dzięki Chironowi. Bez niego nie możemy wykorzystać energii planet transpersonalnych (Uran, Neptun, Pluton).Związki Chirona ze snem

Astrologia medyczna skłania się ku założeniu, że Chiron związany jest z fazami snu. Dzięki jego oddziaływaniu możemy we śnie uzyskać liczne odpowiedzi na dręczące nas pytania. W dawnych kulturach wierzono, iż podczas snu nasza świadomość znajduje się w płaszczyźnie astralnej, dzięki której możliwy jest kontakt z wyższą jaźnią, bądź duchem opiekuńczym. W niektórych szkołach ezoterycznych sen uważa się za środek regenerujący nasze ciało astralne. Istnieje także szereg medytacji pomagających wykorzystać sen do kontaktu z wyższymi niematerialnymi istotami, które pomagają nam w rozwoju duchowym. To właśnie Chiron reguluje fazy snu w celu wzmocnienia sił organizmu. Opiekuje się także naszym ciałem, aby podczas sennych podróży osiągnęło ono wystarczający stopień regeneracji.Chiron w horoskopie

Położenie tej planetoidy w znakach Zodiaku nie jest tak istotne, jak jej położenie w domach horoskopowych. Chiron nie jest związany z żadnym konkretnym znakiem, którym mógłby władać, jednakże niektórzy astrologowie przypisują mu władztwo w Strzelcu, a wywyższenie w Pannie. Nie jest to jednak tak istotne, gdyż cykl obiegu Chirona wokół Słońca wynosi około 50 lat - w jednym znaku przebywa on ponad 4 lata. Wszystkie osoby rodzące się na przestrzeni czterech lat mają Chirona w tym samym znaku. Prawdopodobnie analiza dekanatów i dwadasams może znaleźć tutaj jakieś zastosowanie. Zdecydowanie ważniejsze jest jednak położenie Chirona w domach horoskopowych, wskazujące na sferę doświadczeń życiowych, w których możemy liczyć na nowe szanse, głęboki rozwój i uzdrowienie. Jeśli na przykład Chiron będzie znajdował się w siódmym domu, to określi nasze związki z innymi jako uzdrawiające i niosące wiele lekcji do nauczenia. Osoba taka jest zarówno kimś nauczanym jak i nauczającym. Trudne doświadczenia z partnerami mogą przyczynić się do samoleczenia i zrozumienia własnego życia. Dom, w którym znajduje się Chiron określa sferę wybawienia. Jeśli skupimy swoją uwagę na tych zagadnieniach możemy “oderwać się” od innych wpływów planetarnych i dokonać znacznego postępu, ponieważ to nie planety oddziaływują na Chirona, lecz on na nie.

Aspekty Chirona z innymi planetami są tak samo silne jak aspekty planet dotąd poznanych, niemniej oddziaływanie między nimi jest jednokierunkowe. To tylko Chiron wpływa na aspektowaną przez siebie planetę, a ta z kolei nie ma na niego żadnego wpływu. W każdej odległości kątowej należy widzieć coś szczególnego, dlatego w interpretacji z powodzeniem można wykorzystywać nie tylko powszechnie stosowane aspekty, lecz także półsekstyle, decyle, nonagony, kwintyle, półkwadratury czy półtorakwadratury. Trzeba jednak pamiętać, iż orbit, dla wszystkich aspektów, jest znacznie mniejszy, od powszechnie stosowanego. Aspekty ze Słońcem wskazują na różnice pomiędzy samooceną, a oceną otoczenia. Osoba taka może być postrzegana jako ktoś, kto idzie własną specyficzną drogą, nie bacząc na innych. Aspekty z Księżycem wskazują na niechęć do tradycji, brak dystansu wobec własnych dokonań, ale również na chęć niesienia pomocy innym. Aspekty z Merkurym informują, iż oryginalność w myśleniu jest najlepszym kluczem do pokonania problemów. Istnieje przy tym duże zrozumienie dla bliźnich i szukanie nowych sposobów poznawania i analizowania. Aspektami z Wenus obdarzone są osoby, nauczające innych znaczenia systemu wartości w życiu człowieka. Mają one bowiem zdolność dostrzegania fałszu w relacjach społecznych i towarzyskich. Wszystkie aspekty Chirona z planetami indywidualnymi są bardzo istotne, gdyż świadczą o szczególnym talencie do szukania nowych rozwiązań, możliwości pracy nad karmicznymi uwarunkowaniami i specyficznym sposobie leczenia ich.Chiron w partnerstwie

Nowo odkryta planetoida jest również bardzo ważnym elementem synastrii, czyli astrologii porównawczej. Położenie Chirona określa wspólne podstawy jakichkolwiek relacji partnerskich, nie tylko uczuciowych. Jego aspekty w horoskopach partnerskich ukazują wspólne tło związku, niemniej czasami, zwłaszcza przy kwadraturach i kwinkunksach, mogą wskazywać na dość poważne różnice. Aspekty Chirona są wskaźnikiem losowego i nieprzypadkowego spotkania dwojga ludzi, a nierzadko świadczą również o łączącej ich karmicznej więzi.

W przypadku koniunkcji, czyli złączenia planet, mamy do czynienia z bardzo silnym wzajemnym przyciąganiem się dwojga ludzi. Możemy wówczas mówić o pokrewieństwie dusz, które są punktem wyjścia do wspólnej nauki, czekającej tych ludzi. Zazwyczaj jedna osoba, najczęściej ta z aspektującym Chironem, przyjmuje postawę nauczyciela lub przewodnika, nie zawsze zdając sobie z tego w pełni sprawę. Aspekt ten jest bardzo cenny w relacjach rodzic-dziecko, lecz nie zawsze przyjemny w relacjach uczuciowych, gdyż może stać się źródłem wielu urazów i ran.

Jeśli mamy do czynienia z kwadraturą, wówczas towarzyszy nam nie tylko wzajemna fascynacja, lecz pojawia się również problem odtrącenia. Czasami z takim aspektem, można się czuć jak na polu bitwy. Trzeba być zawsze bardzo świadomym tego, co się dzieje w danym związku, gdyż jedynie taka postawa umożliwia stworzenie nowych szans dla wzajemnych relacji.

Opozycja jest bardzo twórczym aspektem. Określa sytuacje, w której dwoje ludzi może się od siebie bardzo wiele nauczyć, uzupełniając i łącząc przeciwieństwa. Jeśli jednak ktoś boi się zmian, wtedy aspekt ten może stać się bardzo niewygodny.

Położenie Chirona w domu horoskopu kontaktowego reprezentuje dziedzinę życia, w której dane osoby mają najwięcej wspólnego. Dzięki tej sferze para zyskuje możliwość przedłużenia swojego bycia razem i uwolnienia się od zbędnych napięć. Z tej dziedziny życia może nadejść oczekiwana pomoc i zawsze w trudnych momentach można się do niej odwołać, by ratować związek. Na przykład Chiron w dziesiątym domu będzie sugerował, iż podobny kierunek życia będzie wybawieniem dla związku.

Jeśli chce się uzyskać więcej informacji o danej parze, należy wówczas wykonać kosmogram na pierwszy moment poznania. Położenie Chirona wskaże na szanse jakie stoją przed daną znajomością. Może się również zdarzyć, w przypadku jego słabej pozycji, że znajomość nie ma żadnych szans na rozwój i niezbyt wiele można się spodziewać po duchowych możliwościach jakie daje Chiron. Analiza aspektów porównawczych dwojga ludzi wskaże na wzajemne nastawienie. Kosmogram kontaktowy będzie źródłem informacji o sferze, mogącej przyczynić się do rozwoju, wewnętrznego wzrostu i nowych szans.Tranzyt Chirona

Chiron ma także duże znaczenie w tranzytach i progresjach, wcześniej jednak należy dokładnie zbadać jego urodzeniową pozycję. Tranzyt tej “planetki” może znamionować opuszczenie, przeprowadzkę, ważne losowe wydarzenie, ponowne małżeństwo czy dość drastyczną, często bolesną zmianę. Również poziom zdrowia i witalności zależy od przebiegu tej planetoidy. Podczas jej oddziaływania uzyskujemy możliwość wyrażenia swej wolnej woli. Pozwala to zrozumieć kierunek życiowy i znaleźć rozwiązania w punktach zwrotnych. Wszelkie decyzje o samostanowieniu i samookreśleniu mogą stać się łatwiejsze i bardziej świadome. Chironprzynosi również okazje do oczyszczenia się z ograniczeń, których sprawcą jest Saturn. Podczas tranzytu Chirona zostajemy skonfrontowani z nowymi szansami i drogami wyjścia z trudnych sytuacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać i uszanować wszystkie okazje do rozwoju, dlatego niejednokrotnie tranzyt Chirona może pogłębiać wiele ran i stać się bardzo bolesny. Należy zatem przyjąć jak najbardziej świadomą postawę wobec możliwości ulepszenia swojej życiowej sytuacji i wzmocnienia duchowego rozwoju.

“Tu i Teraz”

Saturn uczy nas cenić przeszłość i tradycję. Dzięki niemu uświadamiamy sobie czym jest czas i przemijanie oraz nieuchronne prawo karmy. Uran motywuje nas do drastycznych zmian i zazwyczaj stoi w opozycji do przeszłości, w swym działaniu otwiera nas na nowe, nieznane i fascynujące. Ludzie “uranowi” są ufni wobec przyszłości. Ważna jest dla nich ta chwila, która dopiero nastąpi. Chiron zawarty pomiędzy Saturnem a Uranem, uczy nas bycia w teraźniejszości. Jego lekcja polega na nauczeniu nas bycia w bieżącej chwili, “Tu i Teraz”. Kiedy słuchamy pięknej i uzdrawiającej muzyki, wtedy nie ma miejsca na myślenie o tym co minęło i o tym co się jeszcze nie zdarzyło. Istnieje tylko ten jedyny, niepowtarzalny moment. Czas mogący stać się odwieczną medytacją, która leczy nasze życie.

Piotr Piotrowski


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:01 11-01-2011


374

Chiron w I domu
W twoim podejściu do życia tkwić mogą urazy i wewnętrzne rany. Zazwyczaj, podczas kontaktu ze światem zewnętrznym przeżywasz bardzo głębokie cierpienie, choć niekoniecznie w pełni uświadamiane. Czujesz się w jakiś sposób inny od ludzi, z którymi masz zazwyczaj kontakt, wybierasz w życiu nietypowe role i dążysz w dość oryginalny sposób do manifestacji swojej Persony. Jesteś w szczególny sposób prowadzony przez los i swojego wewnętrznego przewodnika. Jeśli tylko zechcesz, potrafisz znaleźć dobre rozwiązanie, nawet w najbardziej trudnej i frustrującej sytuacji. Masz tendencję do przyciągania ku sobie bardzo skomplikowanych okoliczności, które naruszają twoje wewnętrzne granice, w efekcie zmuszany jesteś do ciągłej walki o własną odrębność. Przenika Cię także wewnętrzny ból, motywujący do zmiany osobowości.
Jesteś wiecznie ciekawy świata i ludzi oraz nieustannie poszukujesz znaczenia swej egzystencji, nieraz jednak musisz płacić za to bardzo wysoką cenę. Stajesz z boku i kroczysz własną, czasami bolesną ścieżką. Niemniej, możesz mieć w najwyższym stopniu rozwiniętą umiejętność samoleczenia, która jest efektem rozumienia bolesnych doświadczeń, jakie często oferuje Ci życie. Często jednak sytuacje te są prowokowane przez Ciebie samego. Rzadko otrzymujesz wsparcie ze strony otoczenia, gdyż to właśnie Ty jesteś predysponowany do ofiarowywania innym pomocy, lecz nie zawsze jesteś w pełni świadomy swojego przeznaczenia.
Obdarzony jesteś szczególną charyzmą, która działa pociągająco na innych. Jeśli jesteś wysoko rozwiniętą jednostką, potrafisz wyciągnąć wnioski z doświadczeń, a uzyskana mądrość staje się twoim przewodnikiem na drodze rozwoju i wzrostu wewnętrznego. Jedynym oparciem jest dla Ciebie własne wnętrze. Dzięki samoleczeniu odkrywasz swoją unikalną naturę. Nawet z drobnych zdarzeń potrafisz wyciągnąć pouczające wnioski. Zawsze będą one znaczące dla głównego kierunku twojej samorealizacji.


Chiron w II domu
Chiron uczy Cię wykorzystywać własne zasoby i środki, by w pełni wyrazić i dostrzec drogę wiodącą ku samorealizacji. Musisz uczyć się wykorzystywać własny system wartości tak, aby służył twojemu rozwojowi, a nie ograniczał twoich możliwości. Sytuacje życiowe, jakie Cię spotykają, pogłębiają rozumienie stanowiska zajmowanego wobec stanu posiadania i poczucia własności. Przez cały czas szukasz nowych dróg zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Bolesne doświadczenia uczą Cię zmiany hierarchii ważności oraz systemu wartości.
Kluczem do rozwiązania problemów jest koncentracja na samoocenie oraz efektywnym korzystaniu z własnych potencjałów. Musisz nauczyć się wykorzystywać swoją własność w twórczy sposób tak, by służyła ona postępowi, a nie jedynie utożsamianiu się z nią. Jeśli nie wykorzystujesz zawartych tutaj możliwości, Chiron może bardzo ciężko Cię doświadczać, abyś zrozumiał, że niczego Ci nie brakuje do rozwoju, bowiem zostało Ci ofiarowane ludzkie ciało, jako świątynia duszy.

Chiron w III domu
Chiron wskazuje na nowe możliwości, których źródłem są otaczający Cię ludzie. To właśnie oni bardzo często są motywującym czynnikiem w twoim rozwoju. Musisz przez cały czas uczyć się i przyswajać nowe informacje. Prawdopodobnie istnieją silne związki karmiczne z najbliższym otoczeniem, mogą one czasami stanowić dość istotny problem w twoim życiu. Musisz przez cały czas uczyć się sposobu, który pozwoli na satysfakcjonujące kontakty z innymi.
Posiadasz twórczą inteligencję pozwalającą korzystać z wiedzy i informacji, jaki docierają do Ciebie. Zdajesz sobie sprawę, iż dzięki własnej zdolności komunikowania się z innymi, możesz rozwiązać bardzo wiele swoich problemów. Przede wszystkim masz możliwość "przyjrzenia się" oraz wysłuchania wypowiadanych przez siebie słów, będących odzwierciedleniem duszy. Czytanie może stanowić rodzaj ukojenia, lecz nade wszystko uzdrawiająco działa przebywanie z innymi ludźmi oraz zdobywanie nowej wiedzy. Dzięki zdolnościom własnego umysłu potrafisz się porozumiewać z każdą osobą, bez względu na jej stopień inteligencji i zakres zainteresowań. Często jednak kierujesz się uprzedzeniami, które bywają przyczyną zranień w kontaktach interpersonalnych.
Potrafisz znajdować niepowtarzalne metody dochodzenia do istoty problemów. Ponadto wyzwalasz się ze sztucznych granic między własnym światem wewnętrznym a środowiskiem, budując niepowtarzalny styl obcowania z otaczającą Cię rzeczywistością. Zdrowe i pozbawione neurystycznego charakteru relacje z innymi stają się swoistym wybawieniem.
Chiron pomaga w odpowiednim wyborze i podjęciu trafnej decyzji. Często jednak odczuwasz wewnątrz psychiczne konflikty, uniemożliwiające zdrowe spotkanie ze światem zewnętrznym, dlatego nauką jest tutaj rozwiązanie tych problemów tak, by samostanowienie miało dojrzały charakter i nie stało się zagrożeniem dla indywidualności

Chiron w IV domu
Chiron reprezentuje otchłań duszy, na dnie której tkwi wewnętrzna rana, nie pozwalająca w pełni cieszyć się życiem. Okresowo odczuwasz egzystencjonalny ból i depresje. Twoje życie rodzinne jest w pewien sposób trudne, lecz zawsze potrafisz znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanie ewentualnych problemów. W dzieciństwie mogłaś przejawiać swoisty rodzaj niezależności i poczucia odrębności.
Możliwe są karmiczne więzi z rodzicami, a szczególnie z matką. Może ona stać się źródłem uzdrawiających energii. Jeżeli nawet pojawią się trudne sytuacje lub konflikty, to niejednokrotnie właśnie one pozwalają pracować nad sobą i swoimi kompleksami, będącymi skutkiem wychowania. Najczęściej jednak dostrzegasz to zbyt późno, byś mogła w pełni to docenić. Emocjonalne bezpieczeństwo zyskujesz poprzez głęboki kontakt z samą sobą. Klucz do rozwiązania trudności tkwi w duszy. Źródłem odnowy i opieki jest wgląd w rdzeń własnej osobowości. Niewykluczone, że posiadasz uzdrawiające energie, pozwalające zarówno na samoleczenie, jak i leczenie innych.
Własne doświadczenia pomagają w pełnym zrozumieniu drugiego człowieka. Posiadasz szczególny rodzaj mądrości umożliwiającej zrozumienie kierunku życia, co prowadzi Cię przez cały czas ku pełnej jasności. Zapewnienie sobie prywatności czy odosobnienia, leży u podłoża rozwoju własnych potencjałów i wspomaga rozwój duszy oraz warunkuje możliwość uwolnienia się od trosk i kryzysów egzystencjonalnych. Dla Ciebie ważne jest zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz pozytywne ustosunkowanie się do przeszłości czy urazów wyniesionych z dzieciństwa. Potrzebujesz odpowiedniego dystansu, który umożliwiałby wyjście ponad ograniczenia i urazy wyniesione z okresu dorastania. Chiron może pomóc w zintegrowaniu własnej osobowości, poprzez znajdowanie nowych możliwości tkwiących w Tobie samej oraz w rdzeniu jaźni. Masz szansę doświadczenia pełni człowieczeństwa i przeżycia świadomości Boga, co staje się solidną podstawą egzystującej jaźni.


Chiron w V domu
Chiron stawia przed Tobą wyzwanie umiejętnego działania, zgodnego z twoją rzeczywistą naturą. Często nie potrafisz w twórczy sposób ukazywać własnego ja. Chiron może niekiedy powodować urazy, u podstaw których leży ból związany z nieumiejętnością autoprezentacji. Aby można było kreatywnie wykorzystać wszystkie potencjały tkwiące w osobowości, potrzebne jest swobodne dysponowanie istniejącymi środkami wyzwalania energii. Chiron dostarcza możliwość twórczego rozwoju swego ja. Niewykluczone, iż pierwsze doświadczenia erotyczne mogły odcisnąć piętno w twojej psychice, dlatego potrzebujesz uzdrowienia oporu tkwiącego w sferze erotycznej.
Wszelkie dążenia do zabezpieczenia tożsamości stanowią klucz do rozwiązywania wielu problemów oraz leżą u podstaw uzyskania poczucia spokoju i uwolnienia. Przez cały czas uczysz się rozumieć swoje Ja, poprzez identyfikację z rzeczami lub ludźmi, w których widzisz własne odbicie. Romantyczne uniesienia, jak również doświadczenia seksualne, stanowią źródło uzyskania nowej perspektywy w spojrzeniu na własną osobowość. Musisz podejmować ryzyko związane z różnymi sferami egzystencji, abyś mógł poczuć, że przez cały czas uczysz się i zdobywasz nowe doświadczenia. Możesz mieć silne związki karmiczne ze swoim potomstwem, dzieci mogą również stanowić silną podporę w procesie twojego rozwoju duchowego. Autokreacja jest dla Ciebie pouczająca oraz pozwala zdobyć nowe doświadczenia, w wyniku czego wzbogacasz swe wnętrze i duszę.

Chiron w VI domu
Chiron jest zwiastunem wielu cierpień i doznawanego bólu, choć paradoksalnie, w pozycji tej tkwi najwięcej możliwości rozwoju. Odczuwasz wewnętrzny opór przed podejmowaniem wszelkich powinności i obowiązków, jednak to właśnie one są dla Ciebie źródłem rozwoju i postępu. Musisz przez cały czas uczyć się wypełnienia obowiązków, staje się to gwarancją szczęścia i nowych możliwości. Musisz także mieć stały kontakt z fizycznym wymiarem egzystencji, jako swoistym nauczycielem duszy. Nic nie jest w stanie Cię tak wzbogacić, jak doskonalenie siebie poprzez bezpośredni kontakt z materialnym poziomem życia. Chiron zapowiada dostosowania się do otaczających Cię okoliczności; jest to warunkiem najlepszego zdobywania wiedzy i troski o siebie. Musisz doskonalić się poprzez wysiłek, czasami nawet bardzo ciężką pracę. Drogą do doskonalenia własnej jaźni jest radzenie sobie z częstymi osobistymi kryzysami, dzięki czemu możesz się rozwijać i przeobrażać. Czasami bolesne doświadczenia stanowią jedyną okazją do rozwoju i poszerzenia samoświadomości.
Potrzebujesz mistrza lub przewodnika na swojej drodze duchowej, bowiem jest to niezbędny element twojej egzystencji. Chęć bycia prowadzonym wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń, do których czasem dojrzewasz. Niejednokrotnie w sposób dosłowny, musisz przezwyciężać ograniczenia swojego ciała, które czasami jawią się jako choroby lub ułomności fizyczne. Skłaniasz się do szczerego zainteresowania niekonwencjonalnymi metodami leczenia, a zwłaszcza samoleczenia. Wszelkie problemy i trudności uczą Cię pokory, akceptowania ograniczeń i brania na siebie odpowiedzialności, jako niezbędnego czynnika ułatwiającego rozwój i samopoznanie.

Chiron w VII domu
Chiron zapowiada trudne, czasami bolesne doświadczenia w związkach partnerskich. Musisz przez cały czas uczyć się tworzenia satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, bowiem stanowią one źródło twojego rozwoju i samorealizacji. Chiron stwarza okazję do nauki, poprzez przebywanie z innymi ludźmi, bowiem już w dzieciństwie rozwija się nastawienie utrudniające tworzenie relacji partnerskich. Z reguły trzeba przejść przez bolesne doświadczenia uzmysławiające prawdę o sobie samej. Musisz uświadomić sobie, iż to właśnie Ty opierasz się tworzeniu konstruktywnych związków. Jeśli proces ten zostanie wystarczająco wcześnie uruchomiony, to uzyskujesz możliwość głębokiego wglądu w psychikę swoich partnerów, jak również efektywnego pomagania im. Towarzysz życia będzie odbierany jako ktoś, kto w szczególny sposób Cię prowadzi i stanowi silne oparcie psychiczne.
Predysponowana jesteś do pełnienia funkcji doradcy i terapeutki, gdyż dzięki własnym przeżyciom masz nieprzeciętny styl obcowania z innymi. Dostrzeganie swych błędów w kontaktach z różnymi osobami jest najwspanialszą okazją do nauki i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z owych doświadczeń. Lekcją jest umiejętny sposób bycia w płaszczyźnie interpersonalnej. Mogą się tutaj wyłonić dwa podejścia. Pierwsze związane jest z poszukiwaniem partnera - przewodnika, drugie z chęcią stania się nauczycielem dla partnera lub dla otaczających ludzi, gdyż osobiste doznania ułatwiają wypracowanie w sobie osobowości terapeutycznej, dzięki której jesteś w stanie efektywnie i mądrze pomagać innym.

Chiron w VIII domu
Chiron przynosi doświadczenia, pomagające znaleźć sposób, w jaki możesz właściwie obchodzić się z zapasami energetycznymi. Stanowi to bowiem źródło bólu i cierpienia na głęboko emocjonalnym poziomie. Sytuacje, jakich doświadczasz, należą niekiedy do skrajnych i ostatecznych, zawarta jest w nich nauka sztuki życia oraz wskazówki dotyczące sposobu podchodzenia do umiejętności regeneracji i transformacji. Nie zawsze zdajesz sobie sprawę ze swoich zdolności do metamorfozy, dlatego Chiron poprzez różne okoliczności zewnętrzne stwarza okazję do głębokiej przemiany własnej jaźni, choć nie zawsze intencje losu są we właściwy sposób rozumiane. Dlatego możesz żyć z głębokim poczuciem bólu egzystencjonalnego. Sprawdzana jest twoja wytrzymałość na różne ciosy życia, konfrontując Cię ze skrajnymi sytuacjami. Bezpieczeństwo duszy może być znalezione jedynie dzięki oderwaniu się od własnych żądz i namiętności. Czasami bardzo silne i gwałtowne wzruszenia powodują całkowitą przemianę w twojej psychice. Musisz mieć przez cały czas kontakt z własnymi emocjami i uczuciami, abyś mogła konstruktywnie korzystać ze wszystkich okazji do wprowadzania zmian.
Chiron uświadamia, iż rozwój duchowy może mieć miejsce wtedy, gdy dysponuje się potężnymi energiami psychicznymi, tkwiącymi na dnie duszy. Niejednokrotnie wszelkie ezoteryczne i okultystyczne stanowią pomoc w rozwiązywaniu problemów, gdyż służą jako stosowne narzędzie, niezbędne w procesie samorealizacji. Jeśli jesteś świadoma własnych możliwości, możesz zauważyć swoje zdolności bioenergoterapeutyczne. Ponadto, możesz mieć szczególną szansę przekształcenia destruktywnych emocji. Efektem tej przemiany może być potężna ilość wyzwolonej w ten sposób energii, służącej do rozwoju i samopoznania. Gwałtowne punkty zwrotne w życiu są często konsekwencją działania Chirona. Nauką wyniesioną z tych sytuacji jest kontrola własnych emocji i uczuć.


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:01 11-01-2011


374

Chiron w IX domu
Chiron skłania Cię do ciągłego szukania takich systemów filozoficzno - religijnych, które nie ograniczałyby twojej wolności i dążenia do swobody. Niekiedy poprzez bolesne doświadczenia, zmuszany jesteś do zdobywania szerszych horyzontów poznawczych i intelektualnych. Nie możesz pozostawać w kręgu sztywnych przekonań i poglądów krępujących twój rozwój. Masz okazje do nieustannego podejmowania różnych działań mających zmobilizować do poszukiwania prawdziwego, indywidualnego sensu życia. Często niemożliwe jest przyjmowanie i utożsamianie się z tradycyjnie wyznawanymi poglądami i koncepcjami filozoficznymi. Podobne problemy mogą pojawiać się także w kwestii wiary i religii. Musisz uczyć się kim jesteś, aby móc oderwać się od własnych ograniczeń i lęków. Bolesne doświadczenia pojawiają się przy próbie poszukiwania sensu życia, lecz odczuwana jest jednocześnie nieustanna potrzeba zrozumienia swojej egzystencji. Intelektualno - abstrakcyjne poszukiwania stanowią możliwość uwolnienia się od lęków i cierpień. Niewykluczone, iż potrzebować będziesz przewodnika o bardzo specyficznej filozoficznej orientacji.
Czasami dalekie podróże pozwalają osiągnąć dystans do własnych problemów i zapanować nad trudnościami. W ciągłych poszukiwaniach zawsze odkrywane jest głębsze rozumienie siebie, wypracowywana altruistyczna postawa oraz chęć niesienia pomocy innym, osiągasz bowiem taki stopień rozwoju, który wystarcza, byś stał się dla innych przewodnikiem i nauczycielem.


Chiron w X domu
Chiron zapowiada problemy z ukierunkowaniem energii w strukturach społecznych. Prawdopodobnie twój ojciec był źródłem wielu bolesnych doświadczeń lub też nie nauczył Cię troszczenia się o własny rozwój społeczny. Możesz poszukiwać przewodnika, który byłby dla Ciebie autorytetem, lecz nie zawsze stanowi to dobrą drogę. Przede wszystkim powinieneś nauczyć się dostrzegać szanse, jakie otwierają się przed Tobą w świecie społecznym, czy w otaczającej Cię rzeczywistości. Twoim fundamentalnym problemem jest ustanowienie w życiu celu, do którego mógłbyś dążyć. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, niemniej stanowi to jedyną drogę wyrwania się z własnych lęków i hamujących ograniczeń. Dostrzeganie celowości i kierunku egzystencji jest twoim głównym zadaniem. Jeśli przepracowujesz chociaż część w/w problemów, to wówczas zaczną otwierać się przed Tobą nowe szanse i możliwości prowadzące do poważnych osiągnięć w życiu społecznym, jak również w jasnym poczuciu sensu istnienia. Dla Ciebie bardzo ważne jest zajęcie własnego miejsca w społeczeństwie i rzetelne realizowanie w nim swej funkcji. Wtedy możesz stać się autorytetem dla innych, których z powodzeniem będziesz prowadzić i nauczać. Twoją istotną kwestią jest zdobywanie osiągnięć rozumianych jako świadomość jasnej drogi. Musisz wiedzieć, jaki jest twój osobisty punkt dojścia oraz jakimi metodami możesz go osiągnąć. Na tym polega główna nauka dla Ciebie.


Chiron w XI domu
Chiron zapowiada, iż społeczeństwo ma bardzo duży wpływ na twoje życie, choć niejednokrotnie możesz być boleśnie doświadczany w kontakcie z socjalnym wymiarem swej egzystencji. Wykazujesz pewien opór przed wyznaczeniem sobie nowych celów i dążeń. Trudno jest Ci podejmować kontakty intelektualno - towarzyskie związane ze sferą społeczną. Niemniej, zadaniem Chirona jest nauczenie Ciebie szukania przez cały czas nowych szans na stworzenie wizji poprawy swojej sytuacji społeczno - zawodowej.
Na głębszym poziomie interpretacji, musisz uświadomić sobie, iż zostałeś wybrany jako instrument społecznej mocy, bowiem przemawiają przez Ciebie i koncentrują się wokół Ciebie twórcze siły życia. Szerokie przyjaźnie i społeczna aprobata są pomocne w szukaniu rozwiązań swoich problemów. Możesz poczuć się niepełny, jeśli nie korzystasz z tych przywilejów.
Chiron uczy Cię życia w zgodzie z własnymi ideałami, które nie stoją w sprzeczności z potrzebami społeczeństwa jako całości. Nie znaczy to, iż Chiron zmusza do konformizmu, lecz uświadamia, iż zostałeś powołany, by służyć społeczeństwu na miarę swoich potrzeb i możliwości. Bardzo często przyjaciele stanowią punkt zwrotny w twoim życiu.

Chiron w XII domu
Chiron zapowiada bolesne doświadczenia związane z samotnością i poczuciem odrzucenia. W twojej podświadomości istnieje "otwarta rana", którą należy uleczyć, a której genezę można odszukać w poprzednim wcieleniu. Prawdopodobnie to właśnie ono ma największy wpływ na obecne życie. Dlatego wszelkie próby wyrywania się spod ciśnienia, jakie wywiera na Ciebie przeszłość, będą bardzo owocne i dadzą poczucie uwolnienia. Praca nad tymi kwestiami może być szczególnie trudna, bowiem problem leży głęboko ukryty w podświadomości. Masz poważne zadania do wykonania, gdyż musisz oderwać się od urazów i problemów przyniesionych z poprzedniej inkarnacji. Metody prowadzące do tej przemiany mogą być różne. Przede wszystkim zalecane są wszelkie dostępne techniki pracy z podświadomością. Drogą do uzdrowienia jest nauka bycia w samotności, pozwalająca odkryć prawdziwy i niezafałszowany obraz swojego wnętrza. Izolacja stanowi często klucz do rozwoju i zrozumienia samego siebie.
Jesteś predestynowany do bezinteresownej pomocy innym, służby i oddania. Poświęcenie się dla transcendentalnego wymiaru bytu jest wybawieniem, które pomaga oderwać się od karmy i determinującej świadomość przeszłości. Jeśli jednak będziesz bierny wobec tych szans, to prędzej czy później ogarnie Cię poczucie frustracji, zniechęcenia i zmarnowanego czasu.
Musisz wyzwolić się od karmy tłumiącej indywidualną tożsamość. Często praca na rzecz innych pozwala na odpowiednie zdystansowanie się i ustosunkowanie do przeszłości, która okazuje się nie być tak przerażającą, jak się jawiła. Bliskie przyjrzenie się sensu swoich w/w problemów lub też praca na rzecz innych, pozwalają obiektywnie dostrzec ukryty, metafizyczny wymiar twojej psyche.


Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
12:01 11-01-2011


374

CHIRON w BARANIE
Chiron u Ciebie symbolizuje poszukiwanie indywidualności w samej sobie. Uzdrawianie życia dokonać się może wyłącznie przez koncentracje jaźni. Ważne stają się osobiste doświadczenia i przeżycia, dlatego trudne może być uczenie się od innych. To czego doznajesz ma najwyższą wartość. Klucz do rozwiązania problemów tkwi w twojej świadomości. Czasami zauważanie neurotycznego charakteru realizowanych pragnień, bez zwracania uwagi na potrzeby innych, jest punktem zwrotnym w twoim rozwoju. Nie bez znaczenia staje się Ja, które często musi zostać poskromione. Należy pokonać oscylowanie między skrajnościami.
Popęd i libido pozbawione woli stają się przyczyną dezintegracji osobowości, dlatego też częste obcowanie twarzą w twarz z rdzeniem duszy staje się istotnym zagadnieniem. Należy nauczyć się konstruktywnej walki o siebie, bowiem niczego nie można otrzymać za darmo. Inicjowanie i rozpoczynanie przedsięwzięć oraz nieustająca aktywność stanowią klucz do efektywnego życia. Umiesz się zrealizować przez konieczność przebywania w aktualnej chwili, lecz pojawia się jednocześnie problem szybkiego zapominania lekcji życia. Należy również zdawać sobie sprawę, iż egzystencja przez cały czas się zmienia, nie ma dwóch takich samych chwil - jest tylko Wieczne Teraz. Indywidualność może stać się balastem i jedyną rzeczą jaką trzeba tutaj zrobić, bez rezygnowania z własnego Ja, jest być sobą i manifestować odrębność, nie naruszając jednak odrębności innych.

CHIRON w BYKU
Konieczność duchowej przemiany zachodzącej w ścisłym związku z realną rzeczywistością i fizycznym wymiarem bytu. Pierwiastek spirytualny nie może istnieć w oderwaniu od codzienności i fizycznej egzystencji, a wola posiadania i gromadzenia może być często dobrą motywacją do zmiany. Czasami bolesne doświadczenia uczą celowych i zorganizowanych działań. Nade wszystko ważne jest usystematyzowanie swojej hierarchii ważności. Tylko dzięki stałej i stabilnej strukturze własnego systemu wartości można się czegoś nauczyć i to stanowi najczęściej drogę twojego rozwoju. Uczysz się również dokonywania wyboru pomiędzy przyjemnością zmysłową, cielesną a przyjemnością duchową. Należy zdać sobie sprawę, iż rozkosz fizyczna jest jedynie etapem przejściowym, który ma na zaprowadzić do prawdziwej uczty duchowej. Do pełnego rozwoju potrzebne jest silne oparcie w świecie materialnym. Jednak nadmierne powiązanie do ziemskich dóbr może stać się przyczyną cierpienia, gdyż własność materialna może zostać odebrana w nieoczekiwany sposób. Nie znaczy, to że stracony zostanie cały majątek, lecz że Chiron będzie ostrzegał przed bałwochwalstwem w stronę materii. Posiadasz pewne przedmioty, z którymi czujesz się związana, jeśli jednak nie potrafisz ich złożyć w "ofierze" swojemu postępowi, to możesz być ciężko doświadczana przez różne okoliczności zewnętrzne. Potrzebujesz wiedzy o celowości swojego rozwoju. Odkrycie tego może stać się przewodnią ideą twojego życia. Uczysz się rozróżniania istotnych i mało ważnych spraw, a za lenistwo i próżność musisz płacić wysoką cenę.

CHIRON w BLIŹNIĘTACH
Uczysz się właściwej percepcji oraz otwartości na nowe doznania. Potrzebujesz jasnych powiązań i poczucia jasności, dążysz do tego poprzez zrozumienie otaczającej Cię rzeczywistości. Pragniesz również przystosowywać się do ciągle zmieniających się warunków. Sens duchowej ścieżki realizowany jest dzięki łączności z innymi ludźmi, a także poczuciu jedności świadomości i nieświadomości. Język mowy stać się ma językiem duszy. Motywację do rozwoju stanowi chęć poznawania ludzi i świata. Przewodnikiem stają się inni ludzie. Zupełnie obcą jest Ci idea wyboru życia pustelnika. Ciekawość oraz ciągłe i szybkie znajdowanie nowych rozwiązań jest sposobem na pokonywanie różnych przeszkód życiowych. Jesteś świadoma również tego, iż nie możesz stać w miejscu, lecz musisz przez cały czas szukać i być otwartą. Powinnaś jednak zdawać sobie sprawę ze swojej wszechstronności i posługiwać się nią tak, by nie przyczyniała się do nadmiernego teoretyzowania i ciągłego przygotowywania się do życia, bowiem możesz w ten sposób stracić fundamentalną ideę swej egzystencji. Chiron pokazuje Ci różne możliwości oraz mnogość dróg, niemniej wybór i decyzja należą do Ciebie. Życie często zmusza Cię ciągłej zmiany przyjaciół i najbliższego otoczenia, gdyż czasami staje się to jedynym sposobem pozwalającym zapanować nad swoją powierzchowną naturą. Odczuwasz również potrzebę poszukiwania, lecz nie zawsze towarzyszy temu chęć znalezienia. Intelektualny stosunek do duchowości jest jedynie etapem przejściowym, niemniej trudno jest bez niego mówić o pełnym rozwoju.

CHIRON w RAKU
Masz skłonność do pielęgnowania urazów i przeżytych cierpień. Bardzo trudno jest Ci spojrzeć na siebie z dystansu. Chiron może tutaj mówić o sile uczuć i głębi emocjonalnej potrzebnej w procesie rozwoju duchowego. Okazuje się, iż wrażliwość na krzywdę ludzką stanowi drogę w pokonywaniu lęków. Chęć niesienia pomocy oraz opieka nad innymi są motywacją do własnego rozwoju. Zdajesz sobie sprawę, że bez bliskich Ci osób nie jesteś w stanie niczego dokonać na własnej drodze. Musisz zdawać sobie sprawę z przemijania, a długo skrywane uczucia stają się dla Ciebie punktem zwrotnym. Traktujesz bardzo poważnie swój rozwój i starannie się o niego troszczysz. Odczuwanie emocji jest często kluczem do rozumienia własnej psyche. Przechodzisz przez różne stadia kryzysów egzystencjonalnych, u podłoża których leży brak poczucia bezpieczeństwa. Czasami występuje opór przed dalszą wędrówką, gdyż urazy i uprzedzenia bywają silniejsze od siły Ja. Lęk przed odrzuceniem staje się motywacją do szukania innych możliwości i nowych rozwiązań. Badanie siebie i własnych kosmicznych korzeni może składać się na drogę samodoskonalenia.
Chiron w Raku może być także źródłem obaw i lęków przed utratą własnej odrębności. Jest poważnym wyzwaniem, podjęcie którego pozwoli porzucić infantylne zachowania i niedojrzałą postawę. Wskazuje również na potrzebę zdystansowania się do przyszłości i uleczenia jej oraz zapowiada trudne lekcje prowadzące do wydostania się z wąskich i hamujących rozwój przekonań.

CHIRON w LWIE
Posiadasz silną potrzebę kreatywności, która jest sposobem rozwiązywania problemów. Nie jesteś w stanie zaakceptować żadnego skostniałego systemu religijnego. Musisz przez cały czas odczuwać, iż to, co robisz jest produktem twojej własnej twórczości, a nie narzuconej z zewnątrz konieczności. Chiron jednak stwarza takie sytuacje w życiu, w których boleśnie odczuwasz własną dumę i zarozumiałość. Nieustannie potrzebujesz jasnej drogi, a radość staje się często sposobem rozwiązywania problemów. Przywiązujesz także dużą wagę do jakości pracy nad sobą. Wolisz zrobić mniej, lecz ufać, że jest to naprawdę wartościowe.
Wybierasz zazwyczaj niepowtarzalną drogę, a motywację czerpiesz z własnego wnętrza, intuicyjnie wiedząc, co jest dla Ciebie dobre i prowadzi do rozwoju. Potrafisz poświęcić się trosce o swój postęp i rozszerzanie świadomości. Możesz być bardzo doświadczona przez Chirona, który wyraża tutaj konieczność zmagania się własnymi słabościami, w celu zachowania kontroli niezbędnej do podołania trudnym sytuacjom.
Jeśli jesteś jednostką wysoko rozwiniętą, możesz posiadać szczególną charyzmę, która pozwala Ci być dobranym przewodnikiem i nauczycielem, gdyż zawsze znajdujesz dobry sposób na twórcze wykorzystanie swych doświadczeń, co jest pomocne w prowadzeniu innych osób.

CHIRON w WADZE
Chiron w Wadze uczy, że znalezienie wewnętrznej harmonii nie jest fatalnym zrządzeniem losu, lecz przede wszystkim kosmicznym zadaniem. Uczy łączenia wszelkich przeciwieństw, w tym przeciwieństw płci, dlatego też niejednokrotnie związek uczuciowy stanowić może cel i środek rozwoju. Jednak nie można zawężać tego wyłącznie do małżeństwa. Chiron uczy przede wszystkim partnerstwa w kontaktach z innymi ludźmi. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że dzięki współpracy z innymi można osiągnąć więcej niż samotnie. Uświadomić sobie należy, że jeśli kontakty z innymi nie będą szczere i pełne, to życie stać się może puste i pozbawione głębi. Dojrzałość można osiągnąć poprzez rzetelny i pozbawiony egoizmu kontakt z drugim człowiekiem, jest on bowiem najczęściej odbiciem własnych niedoskonałości. Inni ludzie stać się mogą lustrem pozwalającym uzyskać prawdziwy wgląd we własną duszę. Lecz można mieć również tendencje do kontaktów z ludźmi, którzy, zamiast lustra, pokazują nam ciągle ten sam obrazek. Dostrzeżenie tego może Ci uświadomić jak bardzo narcystyczna i nieprawdziwa jest twoja postawa. Takie okoliczności często składają się na punkt zwrotny w życiu. Należy nauczyć się otwartości na przyjęcie partnera i towarzysza życia. Chiron przynosi lekcję, która zmusza do zajęcia wyraźnego stanowiska na temat tego, co jest słuszne.

CHIRON w SKORPIONIE
Chiron w Skorpionie symbolizuje wszelkie możliwe wyżyny i głębie wewnętrznego rozwoju oraz równocześnie możliwość upadku i klęski, zwłaszcza gdy bronisz się przed jego uzdrawiającą siłą. Możliwości jakie daje Chiron są ogromne, jednak nie zawsze potrafi się z nich korzystać. Dlatego pojawiają się ciągle szanse ponownego odradzania się i obietnic składania "ślubów" motywujących do rozwoju. Doświadczasz bardzo bolesnych, czasami skrajnie niebezpiecznych sytuacji, które ostatecznie mają uświadomić istnienie uśpionej siły i nie realizowanych potencjałów oraz konieczności korzystania z nich, bowiem niewykorzystana energia może obrócić się przeciwko Tobie. Chiron uświadamia Ci, że kto się nie rozwija, ten upada, kto zatrzymuje się w pół drogi, ten nigdy nie dojdzie do celu. Uświadamia również, iż wszystko ma swój kres i nic nie trwa wiecznie.
Możesz być wystawiany na drastyczne próby wytrzymałości swych sił i mocy. Dzięki temu przekonujesz się, jak bardzo jesteś mały, lub też jak wiele możesz dokonać. Często niektóre aspekty życia są "niszczone", aby można było się nauczyć odradzania. Należy brać odpowiedzialność za kierowanie własnym losem i przeznaczeniem. Mogą się ujawnić twoje właściwości związane z uzdrawianiem i samoleczeniem. Ciągła zmiana stanowi tutaj potrzebę nieustannego odradzania się.


CHIRON w STRZELCU
Uczenie się i wola rozwoju skierowane są na najwyższy ideał. Trzeba przez cały czas pamiętać, iż osiągnięcie celu jest jeszcze bardzo odległe. W urzeczywistnieniu tego ideału pomocne jest naśladowanie wzoru, bowiem prowadzić to może Cię do pełni człowieczeństwa. Nieustannie potrzebujesz zdobywania wiedzy i mądrości, które stanowić będą fundament rozwoju. Musisz rezygnować z powierzchowności na rzecz dogłębnej percepcji, szerokich horyzontów poznawczych i wszechogarniającej percepcji. Chiron pomaga pracować nad własną etyką i strukturą moralną. Rozwój duszy polega przede wszystkim na zetknięciu się z pierwiastkiem przekraczającym wyobraźnię oraz ufności i wierze, iż nie jest on jedynie ułudą. Drogą rozwoju dla Ciebie jest inspiracja. Należy również osiągnąć stan, w którym rozumie się cały świat i zajmowane w nim miejsce nie tylko w pragmatyczny czy racjonalny sposób, lecz przede wszystkim za pomocą intuicji i metafizyki tkwiących w głębi duszy. Chiron uczy także otwartości, wobec ciągle stawianych nowych wyzwań. Reprezentuje poszukiwanie najwłaściwszego rozwiązania, co prowadzi do samookreślenia oraz pełnej świadomości.

CHIRON w KOZIOROŻCU
Drogą twojego rozwoju jest przede wszystkim samodyscyplina, którą osiągnąć można jedynie małymi krokami. Przezorność i planowanie jest kluczem do rozumienia własnej egzystencji. Musisz nauczyć się rezygnacji z celów pośrednich w imię celów wyższych. Jednak nauka ta wymaga czasu, dlatego należy pamiętać o przemijaniu oraz ograniczoności czasu przeznaczonego na twój rozwój. Społeczne zaistnienie w świecie jest często drogą pozwalającą wniknąć w strukturę i funkcjonowanie materii i świata fizycznego, a niekiedy tylko z takiej perspektywy można zrozumieć prawa duchowe. Praca nad sobą musi powodować wzrost, dawać satysfakcję, a także przyczyniać się do nadania życiu odpowiedniego kierunku. Chiron przynosi wiedzę, iż tylko dzięki strukturze i dyscyplinie można dokonać postępu w procesie zdobywania samoświadomości. Rozwój zależny jest od całkowitego opanowania materii. Lekcją jest uświadomienie sobie konieczności przewartościowania hierarchii celów życiowych, porzucenie przestarzałego obrazu siebie oraz wytrzymanie związanego z tym procesem bólu, bowiem tylko w taki sposób można osiągnąć swą dojrzałość duchową.

CHIRON w WODNIKU
Chiron sygnalizuje, że musisz rozwinąć intuicję, aby zrealizować potencjały swojej osobowości. Nieustannie potrzebujesz wolności i niezależności na drodze samorealizacji. Trudno Ci zaakceptować dogmatyzm i ograniczające systemy. Jesteś w szczególny sposób predysponowana do spotkania z treściami Ery Wodnika, otwierania innym osobom nowych dróg i wskazywania na odmienne od obecnych możliwości. Prawdopodobnie sama musisz doznawać niepowtarzalnych doświadczeń, które sprawiają, że jesteś przykładem dla innych. Poprzez swoją otwartą postawę wnosisz w życie, zarówno swoje jak i najbliższych, nowe systemy wartości i oryginalne spostrzeżenia. Potrzebujesz do rozwoju konfrontacji ze sztywnymi i nie pozostawiającymi swobody działania systemami, rozwija to w Tobie potrzebę wyzwolenia się od utartych schematów. Ponadto, musisz także nauczyć się rzetelnej współpracy z innymi i uświadomić sobie, że na drodze prowadzącej do samoświadomości powinny znaleźć się również inne osoby. Istotne jest rozwinięcie w sobie tego, co nazywa się miłością braterską. Doświadczasz drastycznych zmian w życiu, które prowadzą do pełniejszego uświadomienia sobie tego, kim jesteś.

CHIRON w RYBACH
Przede wszystkim musisz nauczyć się wrażliwości, jednak nie takiej, która będzie słabością charakteru, lecz tej będącej twoją niezłomną siłą. Miłość bliźniego ma być zakorzeniona w rdzeniu jaźni. Wiele okoliczności, które mają miejsce w twoim życiu, może jawić się jako misja do wypełnienia. Jesteś w szczególny sposób prowadzony i przez cały czas uczony sposobu kochania innych. Czekają Cię takie doświadczenia, które pomogą zrozumieć sens egzystencji.
Kolejną kwestią jest nauka współczucia i współodczuwania jako niezbędnych przesłanek osiągnięcia pełnej duchowości. Empatia oraz głęboka zdolność rozumienia innych są podstawowym kierunkiem rozwoju duszy. Poprzez otwartość na doświadczenia innych osób możesz dokonać szybszego postępu na drodze rozwoju. Chiron daje świadomość, iż świat nie jest jedynie mieszaniną molekuł i atomów, lecz przede wszystkim funkcjonuje on dzięki spirytualnej i transcendentalnej idei, dlatego możesz przechodzić niekiedy bolesne doświadczenia, prowadzące jednak do otworzenia się na tę bardziej metafizyczną rzeczywistość. Musisz jednak kontrolować swe iluzje i wykształcony proces samooszukiwania. Ponadto, powinieneś zapanować nad poczuciem samotności, która może się pojawić wraz z pogłębieniem się procesu samodoskonalenia oraz wiedzieć, że jest ono jedynie ułudą i majaczeniem ego, bowiem dusza zawsze jest samotna.
Basia  (27)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
21:01 30-01-2011


374

"Położenie Chirona w domu horoskopu kontaktowego reprezentuje dziedzinę życia, w której dane osoby mają najwięcej wspólnego. Dzięki tej sferze para zyskuje możliwość przedłużenia swojego bycia razem i uwolnienia się od zbędnych napięć. Z tej dziedziny życia może nadejść oczekiwana pomoc i zawsze w trudnych momentach można się do niej odwołać, by ratować związek. Na przykład Chiron w dziesiątym domu będzie sugerował, iż podobny kierunek życia będzie wybawieniem dla związku." itd....


czyli jak go interpretować? mam 3 dom w Rybach w kontaktowym ...
domek trzeci rozumiany tu jako działanie z ludźmi i przez ludzi, a Ryby to nauka wrażliwości, która nie jest słabością a mocą...


aila  (16)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
09:02 03-02-2011


191

IV DOM W ZNAKU RYB- a to dom struktury psychicznej, domu rodzinnego, zakończenia spraw, rodzice...nie czuję sie ani "gorszą ani lepszą", jestem sobą i mam świadomość, że "jestem prowadzona" przez zycie w specyficzny sposób.Nauczyłam sie juz kochać bezwarunkowo, pochylać nad ułomnym i potrzebującym,nie rozdzielam ludzi na kategorie, jakoże wszyscy jesteśmy sobie równi.Samotność faktycznie jest ułudą ponieważ stale przebywam pośród ludzi ,a oni ze mną. Nie odpowiadam za ich charaktery ani postepowanie ,a jedynie swoje.Ale musiałam przeżyć połowę życia aby to zrozumieć.I każdego dnia mam tą świadomość, że jeszcze wszystkiego nie zrobiłam, że to dopiero swojego rodzaju wstęp ,że dzisiaj, jutro, kazdego dnia będę wypełniała siebie i swoją drogę.Nie wiem, w jaki sposób wytłumaczyć te odczucia.Pięknie napisane,czytelnie,prawdziwie..dziękuję


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności